Englens budskaber

Fase I


8. maj 1986

Vær rolig, ære være Gud fordi Han i sin godhed har givet dig Sin fred; Jeg vil beskytte dig mod alt ondt; vær god og bed nu en bøn; Jesus vil føre dig nærmere til sig; Dan


9. maj 1986

Fred; Jeg er i nærheden af dig; frygt ikke; Jeg vil altid bede og vejlede dig, Jeg vil altid våge over dig; vær god; ære være Gud, bed Dan


9. maj 1986

fred være med dig; Jeg skal vejlede dig, så du kommer Gud nærmere og gøre dig til et bedre menneske; vær god; ære være Gud; gå med Guds, din Himmelske Faders velsignelse; amen, amen; Daniel


10. maj 1986

fred med dig; Jeg er din skytsengel; Jeg vil altid vejlede dig, altid våge over dig; Jesus renser; Gud elsker dig; jeg beder for dig; pris Jesus

Jeg tænker på, om noget vidunderligt vil ske.

Måske er der allerede sket noget vidunderligt…

Mener du, at jeg har forandret mig?

ja, ære være Gud, for Han fører dig tættere til Sig; Dan


11. maj 1986

fred

Er du glad for, at jeg er tættere på Gud nu?

ja

Er det nok?

nej, du må gøre større fremskridt; Jeg vil hjælpe dig; Daniel


12. maj 1986

fred være med dig; bed; Jeg ønsker at frigøre dig og binde dig til Gud; vent og du skal se; du vil gøre mig meget glad... træng til Gud; Jesus renser dig, gå til Ham, mød Ham i bøn

Senere:

lyt til mig; elsk Gud højere, fordi Han elsker dig og er dig nær nu og til evig tid; anstreng dig mere, min elskede; læs Daniels bog i Bibelen; vær særligt koncentreret, når du beder; Gud velsigner dig; Daniel

Endnu senere:

ære være Gud fordi Han har givet dig til mig, så jeg kan lede dig nærmere til Ham; bed nu; frygt mig ikke; tro på din Gud, som du skal støtte dig til, i fred; Han elsker dig; ær Ham, lovpris Ham; ære være Gud; lovpris Herren; Daniel


13. maj 1986

fred være med dig;

Jahve

elsker dig; Jeg må binde dig endnu stærkere til Ham; elsk

Jahve

Højere; Daniel


14. maj 1986

Jahve

elsker dig;

Jahve

giver dig lys,

Jahve

åbner dine øjne og giver dig evigt liv; træng til

Jahve

den Almægtige Gud; Dan

Senere hen:

Jeg vil bekæmpe enhver ond ånd, der forsøger at komme i nærheden af dig, ved at bede; Dan


15. maj 1986

Jahve

vil lede dig; vær god ved alle mennesker; det er en gave fra Gud, at du skriver på denne måde; lovpris Herren ære være Gud; Dan


17. maj 1986

Jesus tilgiver synder og renser; Jeg kommer til dig med fred i Hans navn; bed; Jeg beder for dig

Senere:

fred; fred; elsk alt det som Gud har givet dig; må din kærlighed stadig vokse og forøges; Daniel


18. maj 1986

fred være med dig; gå til Jesus og elsk Ham; ære være Gud... herliggør Gud! gå til Jesus, Han døde for dig; træng til Ham; Jeg skal føre dig nærmere til Jesus; kom og længes inderligt efter at lære de Gode ting; Dan


19. maj 1986

Jeg skal hjælpe dig og lære dig at skelne; Jeg vil lære dig at skelne, hvem der er med dig;1 Jesus elsker dig i al evighed;

"frygt ikke, for Jeg er her, og Jeg elsker jer alle;"

(Det var Jesus som talte. Min engel citerede Ham.)


1 Medens jeg skriver: at kunne skelne en ond Ånd fra Gud eller min engel.

20. maj 1986

lovet være Gud, for Han er god; lovpris Ham, for Han er i nærheden af dig; Jesus bringer Fred og Kærlighed til alle; vær god, vær god; Dan


21. maj 1986

ære være Gud; Jeg skal bede for dig; Jeg skal lære dig Guds lov; Jeg taler nu for Gud; Gud

Jahve

udvalgte dig til at være Hans elev og til at undervise jer alle om sig selv og Hans Søn, Jesus Kristus; lovet være Gud; gå i fred; Daniel


23. maj 1986

fred være med dig; Jeg vil binde dig fastere til Gud, disse bånd vil gøre din sjæl stærkere og give fred til din sjæl; støt dig til Gud; Jeg elsker dig; elsk Gud; Jeg vil gøre et sted i stand til dig; jeg vil vente på dig, jeg vil føre dig til Gud; indsaml penge og giv dem til de fattige, trængende sjæle; giv dem bedre tøj1;vær gavmild; ære være Gud; Daniel


1 Alt hvad jeg tjente på min udstilling, gav jeg til de fattige. Jeg købte i læssevis af lokalbefolkningens klæder, sarier til kvinderne, og lungis til mændene, og uddelte dem til både kristne og muslimer. Senere, lige før jul, gik jeg med to venner fra hus til hus og tiggede om gaver til de fattige. Jeg mistede et par venner på grund af dette.

24. maj 1986

Jesus døde for dig;

"Frygt ikke, for Jeg er i nærheden af dig;"

(Jeg var øjeblikkelig på vagt.) Hvem sagde dette?

Gud sagde det; Jeg vil klæde dig i en hvid klædning, og Jeg vil gøre dig ren i Jesu nærvær;1 lovet være Herren; Daniel


1 10 Han gav mig senere med Guds tilladelse en særlig renselse og lod mig se mine synder med Guds Øjne.

25. maj 1986

Vassula, ingenting varer evigt, der hvor du er, men alt forbliver evigt, der hvor Jeg er; Ære være Gud, fordi Han fører dig nærmere til Sig;

Jahve

elsker dig; lev i fred; støt dig til

Jahve

for

Jahve

Genopretter; ær Ham;

"Fred til alle, Fred til alle væsener på jorden;"1

Fase II


1 Den sidste linie var fra Gud.

26. maj 1986

vær alt det som behager Gud; vend din opmærksomhed imod troen; vær hellig; ræk ud til Gud og træd med en ren sjæl frem foran Ham;

Jahve

elsker dig; gå og bed; ær Gud og lovpris Ham; Dan


27. maj 1986

fred være med dig; Jeg vil gøre alt, hvad Gud ønsker af mig; Jeg vil føre dig til Gud; Dan


28. maj 1986

Fader! Himmelske Fader, led alting og giv mig styrke!

Hvad siger du?

Jeg bad til Faderen i himlen; Ære være Gud; Jesus er altid hos dig; kald på Jesus i dine bønner; Jeg vil føre dig til Faderen;

(Jeg begyndte at frygte, at jeg havde ladet mig narre.)

frygt ikke, mine budskaber skader dig ikke; elsk Gud, elsk Ham højere; Daniel


30. maj 1986

fred være med dig; lev et rent liv, jeg vil bede for dig; elsk Jesus Kristus, Han elsker dig

"Frygt ikke, for Jeg er i nærheden af dig; kom til Mig, Jeg er her;"1

(Jeg spurgte min engel.)

Hvor er du normalt?

Jeg er, hvor du er;

Kan du se mig lige så klart, som jeg kan se tingene omkring mig?

ja;

Hvor er du, når jeg løber ned ad trapperne?

Jeg er med dig;

Hvor er du nu?

Jeg er i nærheden af dig;

Hvor vil du være når jeg dør?

du vil møde mig; jeg vil være ved din side;

Sig noget til mig...

Jeg elsker Gud; lovpris Gud; Dan


1 Jeg ignorerede den sætning, der kom fra Jesus af frygt for, at jeg var blevet narret. Jeg talte til min engel, og jeg lod som om, jeg intet havde hørt.

31. maj 1986

fred, fred være med dig; Gud elsker dig og viser sin kærlighed; Gud elsker jer alle, meget mere end nogen kan forstå; elsk Gud, for Gud er god; elsk Ham med hele din styrke; Daniel


1. juni 1986

fred være med dig; vær god; hold op med at læse de bøger;1 Bibelen prædiker Sandheden; Dan


1 Dårlig litteratur.

2. juni 1986

fred, fred være med dig; husk på Gud; Han har gjort undere fra begyndelsen; al Ære kommer fra Gud; Gud vil binde dig til Sig; gå med vor Herre Jesu Kristi nåde; hvert eneste menneske har sit endeligt, men efter døden begynder livet; gå i fred; Daniel


6. juni 1986

(Jeg erindrede en drøm, som jeg havde for nogle få måneder siden. Jeg drømte (som i en vision), at du beskyttede mig imod en slange.)

hvordan kunne jeg forlade dig, når slangen var efter dig! gå i vor Herre Jesu Kristi nåde; Dan

Dette er hvad jeg så:

Jeg sad hjemme i en sofa. Over for mig, i en anden sofa, sad hele min familie. Pludselig hørte jeg en svag støj til venstre for mig i hjørnet af værelset, som var temmelig mørkt, og fra dette mørke hjørne så jeg en slange kravle på gulvet. Slangen var mit kæledyr. Den kom ud fra sit hjørne for at lede efter mad, eftersom jeg var holdt op med at fodre den. Den fandt en skål med tre vindruer, som den i sin sult slugte hele. Men det var ikke tilstrækkeligt, og den kravlede ud i køkkenet for at finde noget mad der. Mens den kravlede imellem sofaerne, trak jeg hurtigt mine fødder op under mig, da jeg frygtede, at den sansede at mine følelser for den havde ændret sig, og at jeg nu var dens fjende, og at den derfor ville dræbe mig. Jeg var meget bange. Jeg rejste mig op for at fange den, af frygt for at den ville gå til angreb på nogen i min familie. I samme øjeblik slangen forstod min hensigt, forberedte den sig på at gå til angreb på mig. Jeg var så bange, at jeg greb fat i toppen af et skab, og da jeg hang der, trak jeg benene op under mig. Mens slangen rejste sig på sin hale, hørte jeg en stemme. Da slangen hørte stemmen, blev den bange og krøb væk fra mig. Jeg sprang ned og løb hen for at se hvem det var. Jeg så en høj mand, og jeg forstod, at det var min skytsengel. Han sagde: "Hvorfor er du bange." Jeg sagde: "Jeg er bange for slangen, den er løs" Han sagde: "Jeg vil gå og jage den væk." Han gik ud i køkkenet, og da jeg gik væk derfra, tænkte jeg: "Måske skulle jeg hjælpe ham." Så jeg gik også ud i køkkenet. Manden åbnede køkkendøren på vid gab, han tog en fejekost, og med den prøvede han at smide den ud, mens jeg lavede så megen støj som muligt; jeg viftede med hænderne og stampede med fødderne i gulvet for at skræmme den væk. Hver gang slangen prøvede at undvige og kom imod mig, stampede jeg med fødderne og blokerede vejen. Den blev grebet af panik, og i sin panik krøb den ud af huset. Da den var ude, smækkede min skytsengel døren i. Der var et vindue på højre siden af døren, så både min engel og jeg så ud af vinduet for at se, hvad der skete med slangen. Den gled ned ad trapperne, men trapperne var fyldt med mennesker, som gik op og ned, og da slangen var bange for at blive trådt på, ville den vende tilbage til huset. Men den fandt døren forsvarligt lukket.

Da blev den virkelig grebet af panik. Hurtigt snoede den sig ned ad trapperne og ind i en gang og ud igennem gangens glasdøre. I samme stund den krydsede glasdørenes tærskel, blev den omdannet til en stor, grim skrubtudse. Den var omgivet af sne og kulde. Der var mennesker som så den, og i det øjeblik de slog alarm, forvandledes den fra at være en skrubtudse1 til en kvinde2. Men den onde ånd blev genkendt, og menneskene fangede den og bandt den. Mens de gjorde det, følte jeg, at rebet ikke var sikkert nok, og at den en dag vil flygte.


1 Tudser og frøer repræsenterer ”urene ånder”, se Åb 16:13.
2 Note tilføjet den 12. april 1995: ”Kvinden du har set, er den store by, som har herredømmet over jordens konger” – Åb 17:18.

7. juni 1986

fred være med dig; begynd at bede; Jeg ønsker at du skal gøre åndelige fremskridt; Gud er Fred; husk Guds ord; Dan


8. juni 1986

Jeg vil helbrede dig åndeligt; Dan


9. juni 1986

Jeg vil forsvare dig; jeg vil vogte over dig og give dig den beskyttelse, du behøver; frygt aldrig

Senere:

ære være Gud; frygt aldrig døden; slutningen vil blive vidunderlig;1 pris Dad2; Daniel


1 Efter døden.
2 Han kalder den Evige Fader: Dad = Abba.

10. juni 1986

fred være med dig; jeg bad for, at du ville holde op med dine diskussioner, som aldrig vil udvikle dig, og som du aldrig vil vinde noget fra; vend dig mod Gud og støt dig til Ham; ære være Gud; Dan


12. juni 1986

kom og bed; slutningen på dit liv er evighedens begyndelse; elsk din Gud dybt; giv Gud alting; lev et rent liv; tilbed Gud; tilgiv; enhver beslutning i dit liv burde føre til noget godt; Dan


13. juni 1986

fred være med dig, vær god, tilbed Gud hvor du end er; tilbed Gud for Han er god; pris Messias; Du vil arbejde for Gud; enhver måde at tilbede Gud på er god; gå nu med fred; Daniel


14. juni 1986

fred være med dig, lad din længsel efter Jesus vokse, så Han vil give dig mere tro; denne nådegave er givet af Gud1; bed en bøn; Dan


1 At høre og skrive: disse budskaber.

17. juni 1986

fred være med dig; lær den gode Immanuels ord, læs hver dag i Bibelen, så vil din sjæl gøre fremskridt; lev et ydmygt liv; Dan


18. juni 1986

fred være med dig; disse budskaber er et middel til meditation; når du læser Bibelen udvikles din sjæl; føl dig elsket;

Jahve

er kærlighed; føl Hans kærlighed;

Jahve

elsker dig; Daniel


19. juni 1986

fred; fred være med dig; Vassula, vær god på alle måder; støt dig til Gud og elsk Ham; pris Jesus; Dan


20. juni 1986

fred være med dig; " Jeg, Jesus, elsker dig."

(Direkte ord fra Vor Herre.)


22. juni 1986

fred være med dig; vend dig mod Troen og bevar den for evigt; Tro hjælper dig; Troen på Gud giver dig kærlighed; Troen bringer dig nærmere til den Almægtige; Troen giver dig fred og kærlighed; lovpris Herren Jesus; Gud er en kærlig Gud; bed, føl dig elsket af Jesus; alle er elsket af Gud, lovpris Gud; herliggør Gud; Gud elsker alle mennesker; ære være Gud for at helbrede dig; Dan


23. juni 1986

Gud er Fred; Fred er kærlighed; Dan


24. juni 1986

årene vil gå, men Jesus vil forblive Guds Elskede Søn

Fase III


24. juni 1986

fred være med dig; år skal gå, men Jesus vil fortsætte med at helbrede; Jesus har udført helbredelser, som åbenbarede Hans Ære; Jesus elsker jer alle; husk hvad Han sagde: "Jeg elsker jer alle, Jeg har givet mig selv til jer for altid." Jesus døde for at frelse jer alle; Jesus besejrede døden og er herliggjort; Dan


25. juni 1986

fred være med dig; at rense dig yderligere vil hjælpe dig til at gøre fremskridt; tag vejen der fører til Gud; jeg vil bede for, at du må blive fuldkommen; elsk Jesus; vend dig mod Gud; Daniel


26. juni 1986

fred være med dig; hvem var i nærheden af dig, fra begyndelsen af dit liv?

Min moder (naturligvis), læger osv.

Jeg var der også1; Jeg vil altid være med dig; gå med iver efter at bede; Daniel


1 Min engel ønskede at fortælle mig, at han var der fra begyndelsen.

27. juni 1986

fred være med dig; hvem er din Fader?

(Jeg var overrasket over dette spørgsmål.) Gud er min Fader.

pris Ham; elsk Ham og herliggør Ham


1. juli 1986

(Jeg rejste til Schweiz for at besøge min moder.)

vær god mod enken.

(Med vilje kaldte Han hende enke for at lære mig, at vor velsignede Moder er den eneste moder, vi har.)


2. juli 1986

bed; vær god; ære være Gud; tag imod din Himmelske Faders og Hans Søns Jesu Kristi velsignelse; Dan


8. juli 1986

(Jeg var bange for, at alt det, der står skrevet her, ikke var af det gode.)

fred være med dig; føl hvordan du er blevet helbredt for din skyld; Vassula, hvordan er det sket?

Ved disse budskaber.

ja, hvordan kan disse meditationer så være dårlige? tak og pris Herren for at have helbredt dig … har du hørt om blomster, der blev helbredt?

Ja.

Jeg; din engel har formet dig1 med Guds hjælp, jeg fik dig til at blomstre, jeg gjorde dig velduftende; Jeg har helbredt dig gennem Gud; Jesus velsignede dig lovpris Jesus; Jeg har gjort alle de ting, som Gud ville, Jeg skulle gøre

"frygt ikke, for Jeg er altid med dig; stol på Bibelen, sig til dem, at Jeg helbreder de syge; frygt ikke, Jeg vil helbrede dig; blomster kan blive helbredt."

(Det var Jesus der talte, så kom min engel tilbage til mig.)

Jesus er den som helbreder dig; du glæder Ham; Jesus fik dig til at blomstre; Dan


1 Dvs. undervist mig.

8. juli 1986

bed og elsk

Jahve

lovpris Jesus og stol på Bibelen, mediter; Dan


9. juli 1986

fred være med dig

(Jeg tvivlede igen.)

har du elsket

Jahve

altid?

Nej, først efter jeg er begyndt at skrive.

har du haft fred, siden du begyndte at elske

Jahve

...svar!1

Jeg er lykkelig.

hav aldrig to slags kærlighed!

Jeg har kun én.

giv den til andre; Daniel Guds tjener


1 Jeg var stille et øjeblik og forsøgte at finde ud af, hvad min engel mente med fred.

12. juli 1986

fred være med dig; følg Jesus; lovpris Gud; jeg mener det; gå i fred; Dan


13. juli 1986

fred være med dig; Jesus har tilgivet dig;

Vil religionen en dag forsvinde?

aldrig!

Jeg har ikke meget tid til at skrive i disse dage.

det forstår jeg; vær i fred; lad Jesus være din fred; du vil møde en ældre forfatter1; Dan


1 Jeg mødte ikke denne "gamle forfatter" før end i 1991. Den " ældre forfatter " som min engel talte om var F. Michael O'Carroll, min åndelige rådgiver, forfatter til adskillige encycklopædier, bøger og artikler – og min vejleder.

14. juli 1986

fred være med dig; en ældre forfatter vil vejlede dig;

Vil jeg møde en forfatter?

alt til sin tid; Jesus vejleder jer alle, min kære; frygt aldrig; Jeg vil beskytte dig; gå med fred; Dan


16. juli 1986

Åh, Gud! lad hende følge dig.1

Daniel, bad du om dette for mig?

ja; fred være med dig lev et godt liv; tag imod Guds velsignelse; Jeg elsker dig; elsk Jesus! Dan


1 Denne bøn kom fra min engel, den lød mere som en klage end en forbøn.

17. juli 1986

fred være med dig; ære være Gud


18. juli 1986

(På denne dag var jeg træt, irritabel og aggressiv.)

fred være med dig, vær i fred....fred....fred....fred....fred....fred være med dig; fred være med dig; vær i fred;

(Men jeg fortsatte med at beklage mig, og han lyttede tålmodigt.)

Jeg ved det... hav fred... du er træt... Jeg bad for dig... har du læst noget i evangelierne for at få fred? Jeg har bedt for dig, så du kan tage Jesu hånd; føler du dig bedre tilpas?

Ja.

mediter mere; fred være med dig … hvil dig min elskede; gå

og hvil dig; Jeg har nu fået dig til at føle glæde1, fred være med dig; Dan


1 Det gjorde min engel faktisk.

20. juli 1986

stol på Bibelen; bed; nævn Jesus i dine bønner; føl et behov for Jesus.

Er du klar over, at jeg ikke helt forstår alt dette?

ja, men det vil du en dag; stol på Jesus; Daniel


22. juli 1986

fred være med dig tænk over hvad det er, Jesus ønsker;

At elske Gud, oprigtigt elske Ham, at følge Hans bud, at tilbede Ham og være god.

ja; overgiv dig til Jesus; bed mere; mediter mere; du skal