19. august 1988

Jeg vil bare fortælle Dig,
hvor meget jeg elsker Dig,
og jeg ønsker at takke Dig, Herre,
for alt, hvad Du har gjort
og stadig gør for mig.
Jeg vil aldrig være i stand til
at gengælde Dig
for alle disse nådegaver.

Herre?

Jeg er;

blomst, støt dig til Mig, Jeg vil give til selv de mest elendige; Jeg er en Afgrund af Barmhjertighed, men til Min sorg har mange af jer glemt, hvorledes Jeg i virkeligheden er; Jeg er ikke en Gud, som favoriserer, Jeg er Retfærdig; og Jeg giver til selv de mest syndige af jer;

omgiv Mit Hellige Hjerte med glæde! giv Mig din kærlighed, og selv om den nogle gange er lunken, vil Jeg tage imod den; giv Mig din kærlighed og Jeg vil gøre den fuldkommen i Min Guddommelighed; kom til Mig ligesom nu uden egennytte og giv Mig din kærlighed; vent ikke, til du er perfekt med at give Mig din kærlighed, vent ikke, til du er blevet en helgen med at give Mig din kærlighed; kom som du er med alle dine fejl, og i Min Renhed vil Jeg forvandle din kærlighed til ren kærlighed ved at genspejle den ovenfra på dig; lille sjæl, Jeg vil forskønne alt, hvad du giver Mig, så kom til Mig, som du er, og giv Mig din kærlighed, den kærlighed som er forsvundet hos så mange!

sjæl! hvis du blot vidste, hvor mange sjæle der nu lider i skærsilden … udfri dem fra skærsilden, så de bliver i stand til at komme til Mig; de har en stærk længsel efter at være hos Mig, men de er ikke i stand til det, fordi deres sjæle er plettede; udfri dem ved bøn og ved ofre; udfri dem ved at elske Mig, ved at tilbede Mig; udfri dem ved at lænke dig selv til Mig og Mit Kors; udfri dem gennem kærlighedshandlinger; udfri dem ved at dele Mine lidelser; Vassula, disse sjæle vansmægter efter Mig og efter at blive forenet med Mig igen og for altid, men de må først rense sig selv for at kunne være i Min Nærhed;

Herre, Du sagde: “og blive forenet med Mig igen …” Har de været med Dig nogen tid efter deres død?

Jeg har udfriet deres sjæl fra deres legeme, Jeg har vist dem Mit Hellige Ansigt i blot et øjeblik, og i dét øjeblik hvor de med deres utilslørede øjne så Mig ansigt til ansigt i Min Renhed og i Mit Lys, så de straks Sandheden ansigt til ansigt og blev klar over, hvor plettede deres sjæle er af synd; og på trods af deres brændende ønske om at falde ind i Mine åbne arme1 og følge Mig, forstår de, at det er umuligt, før de renser deres sjæl fra synd; så med en gennemborende smerte af sorg falder de tilbage og forbereder sig på at blive rensede; dette smerter og brænder dem mere, end ord kan beskrive, fordi de ikke kan se Mig, Mit fravær brænder dem, og grunden til deres største lidelse i skærsilden er Mit Fravær; de gennemgår også andre slags lidelser gennem ild afhængig af deres synder;

forbered på forhånd din sjæl, skabning, vent ikke til døden overskygger dig; hold din sjæl ren og uden pletter; ernær dig med Mit Legeme og drik Mit Blod så ofte, som du kan; du skal ofte angre, vær forberedt på denne dag; fast, faste hjælper dig; lyt til Min Stemme og forbered din sjæl, som ville vort møde være på denne selv samme dag; vent ikke, at vente er at sove, at vente er at lade dine olielamper være uden olie; vær parat til at møde din Frelser;

Jeg elsker jer alle til vanvid, forstå at af min Bundløse Barmhjertighed ønsker Jeg at forberede jer alle;

(Senere:)

(Hellige Maria.)

Ma?

modtag Min Fred;

Jeg er din Mor; ja,2 Min Vassula, Jeg gjorde; Mine tårer reddede dit barn og Mine forbønner til Faderen; elsk Faderen, for Han er uendeligt Medfølende;

Hvad kan jeg sige? At takke Dig er ikke nok. Alt, hvad jeg siger eller gør, vil ikke være nok!

Mit barn, overgiv dig selv til Ham; overgiv dig ofte; dette glæder Gud enormt; vær tillidsfuld, for du er i Hans Hænder; Jeg giver dig Min Fred; herliggør Gud ved at adlyde Ham;

Jeg velsigner Dig, Moder.

Jeg velsigner dig og din familie;

(Senere – efter denne sindsbevægelse:)

Vassula, Jeg ønsker at fortælle dig, at snart vil mange ting, som er forudsagt af Mig i Fatima, blive virkelighed; Jeg er fuld af Nåde, og Jeg er villig til at øse Nåden ned over Mine børn fra i år; tiden er nær, og fordi der kun er kort tid tilbage, så vil Jeg, jeres Hellige Moder, være jer nærmere, end det nogensinde før har været kendt; Jeg vil overøse mange af jer med Min Nåde for at forskønne jer og drage jer tættere til Jesus, som lider voldsomt;

åh datter … hver eneste gang en sjæl vender tilbage til Os, bliver en torn trukket ud af Vore Hjerter! og hver gang nogen råber til Os: “Jeg elsker Jer!” bliver en torn trukket ud og erstattet med en blomst;

fred være med dig datter;

Vi, os.

ja, vi, os;


1 Hvilket viser, at Gud ikke sætter lås på fra Sin side; forhindringen er fra vor side.
2 Hellige Maria fortalte mig noget, der angik min ældste søn. Vor Moder lod mig forstå, at det var gennem Hende og ved Hendes bønfalden til vor Fader, at min ældste søn overlevede sin sygdom. Det er tretten år siden. Det gjorde mig meget bevæget og bragte mig meget ud af fatning.