13. oktober 1995

Jesus?

Jeg Er, tillad Mig at bruge din mund; Jeg vil påminde dem om Min Kærlighed; du, Min dyrebare, sig til din rådgiver:

fordi Jeg frivilligt gav Mit Liv, blev Mine disciple målløse; Jeg ofrede Mit Liv af Min Egen fri Vilje, men alligevel formåede de ikke at indse, at Jeg havde magt til at genoptage Mit Liv igen; Jeg tillod Mig Selv at blive undertrykt for Mine fårs skyld … Jeg har fortalt dig dette, så du må forstå Mig fuldstændigt;1

som du ved, har Jeg adopteret Vassula, så Jeg igennem hende må blive herliggjort; og som Jeg har sendt andre før hende ind i verden, sender Jeg nu hende ind i denne verden, som er fyldt med syndighed; hendes rejse vil ikke blive let,2 fordi Faderen ønskede det på denne måde, for at Han kan blive allermest forherliget; våg over hende med samme øjne, som Jeg våger over hende med; må jeres enhed nå den fuldkommenhed, Jeg ønsker fra jer, lad den ikke gå tabt; elsk hinanden, som Jeg elsker jer; Jeg beder dig, vær ikke streng på nogen måde, Min ven, for det bedrøver Min Helligånd; Jeg er mild og Min lære er mild; I vil fortsætte disse rejser sammen igennem de lande, Jeg vælger;

– Jeg er med jer: vær vedholdende i jeres kærlighed og hellighed; lad Mine børn glæde sig over lyset, som Jeg giver dem igennem disse Budskaber; fortsæt, Min ven, med at ære Os i Vor Hellige Treenighed og at ære Min Moders Rene Hjerte; sandelig siger Jeg dig: gør alt, hvad du kan for at omsætte Budskaberne fra Vor Hellige Treenighed og fuldføre dit arbejde; støt dig til Mig, og bed Min Ånd om at hjælpe dig med at fuldføre det, du har påbegyndt;3

Jeg velsigner dig; Jeg Er med dig; ic;


1 Det var om, hvordan man skulle forstå ordet `undertrykt´ i det forrige budskab.
2 Jeg hørte også (på samme tid) ”det er ikke let”.
3 Bøgerne.