7. september 1987

fred være med dig;

Også med Dig, Herre.

absorbér Mig, blomst, lad Mit Lys skinne på dig, og lad dine bekymringer formindskes; Min Ånde vil blæse dem bort, og deres struktur vil bare falde gyngende sammen og efterlade dig smilende; Min retfærdigheds dug vil forskønne dig, blomst, modtag Mit budskab af i dag; frygt ikke, for Jeg har lagt Mine planer, længe før du blev født;

Betyder det, at hvad der end sker med mig, med Dine budskaber og alle og enhver, er det med Din vilje?

ja, elskede, alt, som vil komme, vil komme fra Mig;

Jeg er bange for at svigte Dig, Herre.

hvordan vil du svigte Mine planer, tænk dig om, du er intet; så hvordan kan en intet være noget, og dette noget, hvis noget overhovedet, svigte Mine planer? men du er intet, så vær ikke bekymret; overlad alt i Mine Hænder; Vassula, Jeg er din Lærer; frygt ikke, når du er sammen med Mig;

Med din tilladelse ønsker jeg at sige noget.

føl dig fri;

Ved Du, at der er stunder, hvor jeg tror, at jeg er absolut gal? Sindssyg?

det ved Jeg;

Så tænk på dem, jeg en dag vil vise alt det her! De vil blive chokerede, de vil sige, at de kan finde en naturlig forklaring. De vil ganske enkelt ikke tro.

at tro er også en nådegave; at have tiltro er også en nådegave, at se, høre og forstå Mine Himmelske Gerninger er også en nådegave, alt givet af Mig;

Ja, Herre.

Vassula, Jeg har arbejdet sammen med dig; ær Mig, datter,

Med Din hjælp vil jeg ikke svigte Dig.

lyt da til disse ord, som kommer fra Min Moder;

Vassula, pethi mou,1 frygt ikke, Jeg er med dig; Min Søn, Jesus, begrænsede dig forsætligt med de beviser og tegn, du bad Ham give dig, men Han har sine grunde; dog har Han givet dig nådegaven, at tro, Han har belært dig med Visdom; Vassula, du har i sandhed troet blindt;

Har jeg?

det har du, ellers ville du ikke have haft denne iver for at komme til Os og skrive og lade dig blive brugt af Hans Vilje; at du har gjort dette, elskede, beviser, at du tror blindt, og Gud glæder sig derover; din tro er stor; Jesus ønsker derved også at lære andre at have tiltro til og blindt tro på Hans Himmelske Gerninger, vær uskyldige, vær som børn i hvem Gud glæder Sig;

Hvad hvis de ikke gør det, Hellige Maria?2

dine lidelser vil være store; du vil være som et spejl, der gengiver Jesu billede; Hans lidelser vil blive afspejlet på dig;

Du mener, at Jesus vil lide, hvis de viser vantro og foragt?

netop; Jesus vil lide; Hans lidelser vil blive synlige på dig;

Men siden Han har lagt Sine planer inden, hvorfor kunne Han ikke have lagt dem, så der ikke vil være nogen modsigelser?

barn, dette er måden, hvorpå mennesker har tendens til at tænke; glem ikke Hans lære; Jesus ønsker, at Hans gerninger bliver anerkendt med nåde;3

Jesus sagde til mig, at Han ikke passivt vil se til, hvis Han ser, at nogen vil skade mig.

det har Han virkelig sagt, og Jeg siger dig dette, datter; Jeg vil heller ikke blot se passivt til! Jeg elsker dig, og Jeg vil ikke se dem skade dig;

(Her følte jeg mig meget emotionel.)

Jeg er en kujon; Jeg frygter, men jeg vil klynge mig til Dig og Jesus.

datter, Jeg vil sige dig endnu mere; Gud har lagt Sin Retfærdighed på mennesker, Hans bæger er nu fuldt; lyt nøje til Mig, bagved disse ord gemmer sig mange flere; herliggør Gud, Vassula; Jeg er din Hellige Moder; datter, stol på Mig; bliv ikke udmattet i din stræben; husk, Jesus blev forladt af alle på vejen til at blive korsfæstet; Han bar Sit Kors alene;

Ja, Moder, jeg vil ikke bede om andet og mere end det, Han giver mig.

Vassula, lad Mig besvare dit spørgsmål, som holdes tilbage i dig; hvis de igen ikke tror, vil Guds forbitrelse vokse og forøge Hans Retfærdigheds Bæger; det vil blive ligesom det syn, Gud har givet dig;4 bed og genopret, for Tidernes ende5 er nær;

Ja, Moder, må Gud velsigne Dig.

det er Jeg, Jesus; du lille, forbliv lille; lad os tale til hinanden; lad os dele denne dag; tillad Mig at være din Hellige Ledsager;

Herre, tillad mig at tale til Dig. Jeg vil huske Dit nærvær.

kom, os, vi;

(Senere:)

fred være med dig, datter; husk disse ord Jeg vil sige til dig endnu en gang, husk dem særligt meget nu;

Jeg, Herren, står ved døren og banker; hvis en af jer hører Mig kalde og åbner døren, vil Jeg komme ind og dele hans måltid side om side med ham; de, som viser sig sejrrige, vil Jeg tillade at dele Min Trone, ligesom Jeg selv var sejrrig og tog Min plads med Faderen på Hans Trone; om nogen har ører at høre med lad ham høre, hvad Ånden siger til Kirkerne;”

datter, sig det til dem, fortæl dem om det; mind dem om Mine ord, for de har glemt dem;

Jesus, hjælp mig.

Jeg vil altid hjælpe dig, Vassula;

(Jeg sukkede.)

Tak, Herre.


1 Græsk: “Mit barn”.
2 Jomfru Marias stemme ændrede pludselig tone og blev meget alvorlig.
3 Med andre ord, vi er frie og vi har vor egen fri vilje.
4 1. september 1987
5 Slutningen på en æra.