7. december 1988

(Budskab til gruppen.)

(Hellige Maria:)

Min Vassula, modtag Min Fred;

elskede børn, Jeg velsigner jer; Jeg er jeres Hellige Moder, og Jeg lider akkurat som jer over den goldhed, som breder sig; bliv ikke mismodige, Jeg er ved jeres side; Jeg vil opmuntre jer til at sprede Jesu Budskab om Fred og Kærlighed;

se, Jesus åbenbarer Sit Budskab gennem dette svage redskab, en svag blomst, som Han har formet; men mange præster vil nægte at tro, de lader ikke til at forstå Guds Uendelige Rigdom! mange af dem ville ikke tro, selv om de så syndere tro og angre! disse syndere vil komme i Himmeriget før disse præster;

frygt ikke Mine elskede; Jeg, jeres Hellige Moder, ser alt det, der sker, Jeg vil altid opmuntre jer; Jeg vil altid trøste jer, hav tro og støt jer altid til Jesus;

Vassula, Mit barn, lykkelig er du, når folk skælder dig ud og forfølger dig og bagvasker dig på grund af Jesus; fryd dig og vær glad, for din løn vil blive stor i Himlen; det er på den måde, de forfulgte profeterne før dig, Mit barn;1 der er mange præster, der tror på Guds nuværende tegn og åbenbaringer, men af frygt for at blive forfulgte skjuler de deres følelser; disse præster burde bede, bede, bede og bede Jesu Hellige Hjerte om mod; Jesus vil give dem mod;

Jeg vil slutte Mit Budskab med at velsigne jer i Faderens, Sønnens og Helligåndens Navn;

(Jesus:)

Vassula, redigér Mit Budskab; Jeg ønsker at give dette Budskab til alle dem, som kom til os;

ååh Mit barn, lad dem føle Mit Hellige Hjerte! fem af Mine Sår er vidt åbne for alle, så de kan komme ind og dele Mine smerter! elskede, det er Jeg, Jesus, Jesus, jeres Frelser, som viser Sig gennem dette svage redskab for at give jer alle og hele Nationer Mit Hellige Budskab om Fred og Kærlighed; Jeg, som er Hersker og over alle, bøjer Mig hele vejen ned til jer, Mine små blomster, for at være i stand til at nå jer; Jeg kommer i Min Uendelige Kærlighed og Min Grænseløse Barmhjertighed for at tilbyde jer Min Fred og Kærlighed;

Jeg er denne verdens Lys, og Jeg kommer for at lyse i denne mørke verden, som I lever i nu; små blomster, I har brug for Mit Lys; som enhver blomst har brug for lys og solens stråler for at leve, har også I brug for Min Kærligheds Stråler for at leve for Kærligheden og i kærlighed, for sådan er Min Nådes rigdom; Jeg elsker jer, skabning, til vanvid! fortsæt med jeres bønner, jeres bod og jeres kærlighedshandlinger, for alle disse handlinger er salve på Mine Sår; Jeg elsker jer, og på grund af den kærlighed, Jeg har til jer, vil Jeg se til, at der i denne ørken, som jeres æra er blevet, vil spire nye frø frem, frø af Fred og Kærlighed;

Jeg vil stige ned blandt de døde og genoplive dem og gøre dem til Mine hengivne tjenere, som ærer Mit Hellige Navn og herliggør Mig; små blomster, dagene er umiddelbart forestående, de dage, Jeg har fortalt jer om, om en Ny Jord og Kærlighedens Tidsalder, som vil stige ned fra oven; alt dette vil ske; således bliver Skrifterne opfyldt;

elskede, børn af mit lys, vær forenede og altid i min nærhed, vær med Mig og bed for jeres brødre, som er faret vild; bed for de præstelige sjæle, som sårer Mit Hellige Hjerte ved at fornægte Mine Tegn; spred Mit Budskab om Fred og Kærlighed, bekendtgør Det i alle Lande; herliggør Mig ved at sprede denne Høst,2 som er færdig, Den vil give næring til mange;

Mine Øjne og jeres Hellige Moders Øjne hviler på jer; Vi giver jer Vor Fred; tag denne Fred og del Den med andre;

Jeg velsigner jer alle;


1 Matt. 5:11-12.
2 Budskaberne.