10. juni 1992

fred være med dig, Kærligheden elsker dig;

blomst, lyt og skriv: som en mand, der inviterer sine venner til at dele sit måltid, inviterer Jeg jer i dag til at bede, men også til at dele Mine lidelser med Mig, Min glæde, og Mine ønsker; I venter ængsteligt på at høre Mig og lytte i stilhed til, hvad Jeg har at sige, og oh! …. hvor Jeg ved, hvor tørstige nogle af jer er!

som aldrig tidligere rækker Jeg i disse tider Min Hånd fra oven for at frelse jer fra det ondes kræfter, som er klar til at blæse den smule lys ud, som er tilbage i jer, og tvinge jer til at opholde jer i mørke; så sig ikke: ”der er ingen til at frelse mig og ingen til at hjælpe mig,” eller at hjælp nægtes jer; påkald Mig med jeres hjerte, og Jeg vil komme flyvende til jer …

Jeg er jeres Ven;

Jeg er Ham, der elsker jer mest; Jeg er Helt igennem Trofast; Jeg har undervist jer i ikke at nægte en venlighed til nogen som helst, som måtte bede jer om det, vil I afvise at plukke tornene ud, som gennemborer Mit Hjerte? til dette har Jeg brug for gavmilde sjæle, i dag, mere end nogen sinde, behøver Jeg offersjæle; findes der blandt jer nogen følsomme sjæle tilbage? hvem blandt jer vil sætte Mig som et segl på sit hjerte? hvem blandt jer besidder en kærlighed, som er stærkere end døden? har du endnu ikke forstået, hvor syg Jeg er af kærlighed til jer, generation? åbn dit hjerte fuldstændigt til Mig, Min søster, Min broder, Mine elskede, for Min Mund er mere tør end pergament af mangel på kærlighed; hengiv jer selv til Mig; hvorfor frygter I at hengive jer? I vil kun være hengivet til Den Hellige, til Ham, I siger, at I elsker; giv Mig helt og holdent jeres hjerte, og Jeg vil gøre det til en himmel for at Herliggøre Mig, jeres Konge;

indvi jer til Mit Hellige Hjerte og forherlig Mig; I tilhører alle Min Husholdning, og Jeg ønsker ikke at miste nogen; hvis I forbliver i Mig, vil I leve; fortsæt, Mine små lam, med at gøre indvielsen til Mit Hellige Hjerte kendt for jeres brødre og jeres søstre så vel som indvielsen til jeres Moders Rene Hjerte;

Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander;

(Budskab fra Vor Velsignede Moder)

kære børn, gør hvad som helst, Jesus beder jer om;

giv tak til Hans Navn for Hans Trofaste Kærlighed; løft jeres hænder imod Gud, og I vil begynde at stråle; Mine stakkels børn, Jeg ser ovenfra på jeres byer, der findes ikke nogen hvile, og der er så meget omvæltning; Jeg ser, men Jeg kan ikke finde nok kærlighed eller generøsitet; Jeg har brug for flere bønner, mere gavmildhed og kærlighed for at hjælpe jer; Jeg finder så få til at støtte Mig i Mine bønner; giv afkald på alle jeres onde veje og lev helligt;

Jeg har brug for jeres bønner, som en tørstig jord trænger til regn, for at hjælpe jer og forskønne jer for Min Søn;

der må ikke være nogen yderligere forsinkelse nu; Fjenden har bestemt sig til at dræbe nådesløst og uden medlidenhed, og han fortsætter med at kaste mennesker ud af deres eget land; Jeg har set rædslerne fra oven, og Mit Hjerte er sønderknust inden i Mig; men Jeg kan kun genoprette lande, og Jeg kan kun genoprette Fred mellem brødre, hvis I vil være årvågne mod Min ydmyge anmodning om Bønner og Mit Kald til ofre; tab af børn, enkestand, vil slutte med det samme;

tag denne gang Vore Budskaber til hjertet; skænk jer selv til Gud, og Han skal tage jer ved hånden og forme jer; Han vil få jer til at blive et spejlbillede af Sit Guddommelige billede; med Ham vil du lære, at: lidelse er guddommelig, ydmygelser er forsonende i Guds Øjne, lydighed er behagelig for Ham; ønsk, hvad der er mest afvist af denne verden

Hans Kors;

Jeg velsigner jer alle med Min Moderlige Kærlighed;