13. november 1991

Jahve, jeg elsker Dig. Jeg tilbeder Dig.
Jahve, min himmelske Kærlighed,
jeg ved, du er med mig.
Jahve, min Fader og Abba,
fortæl Din så-højt-Elskede Søn,
at mit hjerte kun lever for Ham.

Fortæl Ham, at Han er Luften,
jeg indånder, Mit liv.
Fortæl Ham, at min røst for Hans Skyld
vil blive båret så langt, som jeg kan,
for at proklamere Hans Ønsker og
Hans Brændende Kærlighed til os.

Fortæl Ham, Fader,
at ingen og intet
nogensinde vil komme i vejen
for denne kærlighed,
jeg har til Ham.

Fortæl Ham, at Han er mit Smil, min Glæde og mit Håb.
Fortæl min Forløser,
hvordan jeg længes efter Ham, og
hvordan jeg hentæres af kærlighed til Ham dag og nat.

datter, Min Sjæls elskede, vidste du ikke? vidste du ikke, at Min Ånd hviler over Intethed? har du ikke hørt, hvordan Jeg fryder Mig over at åbenbare hele Mit Ansigt for børn? har du ikke læst: ”Jeg var at finde for dem, der ikke søgte Mig, Jeg viste Mig for dem, der ikke spurgte efter Mig;”1
– din Glæde er din Skaber,
– din Kærlighed er din Salvede,
– din Fakkel er Min Helligånd;

drag fordel, Mit barn, af alle de gaver, Jeg har givet dig, og genopret Mit Hus;

det skete, at Jeg var ude at gå en tur nær ved en flod, da Jeg så et stykke drivtømmer2, som drev bort med den verdslige strøm; Jeg lænede Mig frem og samlede det op af strømmen, Jeg bragte det med Mig Hjem og plantede det i Min Glædeshave; af et tørt stykke tømmer gjorde Jeg dig til et Træ: Jeg sagde: ”gro! gro og slå rod i Min Have, I Min egen Ejendom; og fra dine blomster udånd en duft til at formilde Min Retfærdighed;” Jeg sagde: ”frugter skal du bære hver måned, og dine blade skal være til lægedom for mange;” nu og da morer Jeg Mig med at beskære dig; Min fryd er at se blomster udfolde sig og en konstant vækst i din frugt; alene Vandet3 fra Min Helligdom4 kan give dig vækst og Liv;

Jeg, Jahve, vil se til, at du trives; Jeg glæder Mig over at opsamle stykker af drivtømmer nu og da på Min vej;5 Jeg kan give liv til hvad som helst, Jeg samler op på Min vej;

(Senere)

Vassula, fred være med dig;

– hvis Jorden ryster og sygner hen lige for deres øjne, er det, fordi de har overtrådt Min Lov, som er baseret på Kærlighed; de har overtrådt alle Mine Bud; på trods af jeres Hellige Moders mangfoldige forbønner og på trods af Mine Advarsler fra tiden i Fatima og indtil nu er ingen af Mine Advarsler blevet respekteret;

timerne flyr, og en mægtig hærskare, hvis lige verden aldrig har set eller nogensinde vil få at se igen, er nær! få mennesker vil blive tilbage; hvor Jeg råber for at bryde igennem jeres døvhed! en nation, der brøler ligesom mange vandes brølen, vil oversvømme verden igen med ild og svovl; Jeg er rig på tilgivelse, men Jeg hører næsten ingen angerfulde råb;

åh, mennesker med så lidt tro! mennesker som blot argumenterer!

skriv: alt, hvad Jeg hører, undtagen fra en lille rest, er: ”hvorfor behøver vi at tro på budskaber? hvorfor skulle vi faste, når disse ikke kommer fra Ham? hvorfor gøre bod, når vi er retfærdige? hvorfor skulle vi tro på denne vanvittige flok? lyt ikke, for de disker op med deres egne visioner og profetier”; sandelig siger Jeg jer, når den Dag kommer, ville det have været bedre, om I aldrig var blevet født! der skal kun én mand til at tænde en ild, som frembringer varme;

igen i dag lever der iblandt jer under den samme himmel en mand, der er parat til at tænde en Ild, som kan brænde og smelte elementerne i løbet af sekunder! Jorden vil slides op ligesom en klædning; Jeg har advaret jer, men I ænsede det ikke; Min lidelse er stor, men hvordan skal Jeg ellers jage købmændene ud af Min Kirke? hvordan skal Jeg kaste slangerne ud af deres reder inde i Min Helligdom, hvis Jeg ikke kommer med Flammer og Brændende Ild? Handlende, købmænd, de vil alle blive udryddet, og dette kan kun gøres med Ild!

de vise vil ikke længere prale af deres visdom eller af deres autoritet; de rige i ånden vil blive golde og nøgne, og de vil sørge; de vil lede efter Mig, men der, hvor de søger, vil de ikke finde Mig; de vil påkalde Mit Navn igen og igen, men Jeg vil ikke høre dem; Jeg vil omstyrte dem alle;

vær ét med Mig, Mit barn; tag imod Min Fred; Jeg elsker dig højt; Retfærdigheden er nær;

(Senere:)

støt dig til Mig; Jeg er med dig, Mit barn; åh, Mit lille barn, bær for Min skyld din byrde på dine skuldre; elsk Mig, Mit barn, og du skal leve; forkynd med kærlighed til Kærligheden; accepter alt, hvad der kommer fra Mig;

kom, Jeg og du, du og Jeg, forenet i kærlighed; Jeg elsker dig så højt, Min Vassula, så højt, du lille …

ecclesia vil blive genoplivet;


1 Rom 10:20
2 Gud mener mig.
3 Det er Helligånden.
4 Det er Herrens Hjerte.
5 Gud gav mig et vink om en anden privilegeret sjæl, Han tillod mig at møde.