9. april 1998

(Vor Frue taler:)

Min Vassula, Mit Nærvær er Fred og Glæde; ja, for Jeg er din Moder før din jordiske moder;

som en moder deler med sine børn, således deler Jeg dine glæder, din lidelse og alt det, du må udholde; det giver Mig stor glæde at se, at Mine børn lever sandhedens liv, som de blev påbudt af den Evige Fader helt fra begyndelsen;

i dag, Min Vassula, er der mange bedragere, men det er sagt, at således, som der i fortiden var bedragere, sådan vil I også have jeres falske profeter; i begyndelsen vil de prøve at købe jer til sig selv, men meget hurtigt vender de sig imod jer, når de indser, at deres ondsindethed bliver opdaget i Lyset af Sandhedens Ånd, som er i jer; oh, Mit barn, Jeg har svøbt dig ind i Mit Rene Hjerte, det er på den måde, Jeg beskytter Mine børn;

i Min aldrig svigtende Kærlighed, som Jeg har til jer alle, vil Jeg, som en Moder, altid være jeres nådige Beskytter og Forsvarer; hvorfor, har du ikke hørt, hvordan Jeg bliver ligesom en løvinde, som forsvarer sine unger, når vanhellige hænder strækker sig ud for at røre dig? ikke en eneste vil være i stand til at tage dig væk fra Mig; du er, Min Vassula, indviet til Mig, du underskrev din indvielse til Mig med dit eget blod, og med dette har Gud befæstet dig, givet dig styrke og støtter dig, for Hans nåde og Hans magt varer i evigheders evighed;

Min Søn, Jesus Kristus, er altid i nærheden af dig og har din hånd fast knuget i Hans Hånd, så du aldrig vil blive skilt fra Ham; Min elskede Søn er meget bevæget, når du og andre, som villigt har accepteret Hans Barmhjertige kald igennem Hans ophøjede tema, ofrer alt, de har, for sjæles frelse;

og Gud, Faderen, som er den venligste af alle fædre, som favoriserede dig blandt tusinder og gav dig denne uvurderlige gave og underviste dig med Visdom og fyldte dit og andres sind med alt, der er sandt, alt som er ædelt, alt der er godt og rent; i Sin uimodståelige Kærlighed, som Han har for alle Sine skabninger, har Skaberen velsignet dig tre gange fra Sin Trone; i Sine kongelige sale har Han opfostret dig1med nektar fra Sin Mund, og fra Sin Kongelige Trone, nåede Gud dig for at trøste dig og gennem dig, millioner af andre, som virkelig var desperate og behøvede trøst; oh, hvad ville Han ikke gøre for jer alle i Sin guddommelige Godhed! dette er noget, som jeres filosoffer i jeres tid aldrig vil kunne fatte, fordi det ikke passer ind i deres tankegang;

fryd dig over al måde, datter, for du har modtaget flere nådegaver, end du nogensinde har fortjent; lovpris også Guds Hellige Ånd, som let og nænsomt nedsteg ovenfra over dig, for at være din ven og salve dig og undervise dig i Vejen; ær ligeledes din Forløber, som oversvømmede dig med Sin Kærlighed og lod dig smage Sin fortrolige sødme, løftede dig på sine Vinger for at svæve på skyerne med ham; vær ikke bange … så længe du er indpodet i Mit Rene Hjerte, vær ikke bange …

bed, Min Vassula, for dem, som misforstår Vore Guddommelige Budskaber, vær barmhjertig imod dem, for de ved ikke, hvad de gør … hav medlidenhed med deres ulykke og lad ikke din tunge fordømme dem, lad den eneste dommer dømme dem; vil du gøre dette for Mig?

Jeg vil prøve, jeg vil prøve at huske det.

prøv … at være evigt god, Min Vassula, og vær tålmodig; lad ikke fristelser af denne slags angribe dig og skamfere din sjæl; lad Ham, som er den Højeste, glæde sig over dig; gør bod for dem i stedet for, og hver gang du vil gøre bod, så vil den Gode Herre salve dig med Sin Guddommelige Kærligheds olie for din handling, og Hans Ansigt vil lyse over dig, og Han vil udgyde Sine velsignelser over hele menneskeheden; opfør dig, som Gud ønsker, du skal gøre:

befri Mig fra de smerter, Mit Hjerte dagligt udsættes for fra dem, som nægter Min Søns virkelige Nærvær i Sakramentet; Jesus inviterer dig kærligt til at spise Sit Legeme; vid, at Han ønsker dig af hele Sit Hjerte, og enhver ædelmodig handling fra dig får Hans Hjerte til at smelte til floder af Barmhjertighed og Godhed, som flyder over mange hårde hjerter …

2O Kongelige Jomfru,
uadskilleligt forenet med Jesu Hjerte,
jeg tilbyder Dig alle verdens syndere,
som krænker Din Søn
i det Velsignede Sakramente,
må de, som rammer Ham,
blive tilgivet af Gud
ved Din Uskyldighed,
Din Lyksalighed og Dit Søde Hjerte,
som blev Guds Helligste Tabernakel:
amen;

amen;

stol på Gud, Min Vassula, for Han har magten og Visdommen til at nærme sig de skyldige og gøre deres vej lige … vær gunstigt stemt for Herren for at lovprise og ære Ham; Han vil åbenbare3 Sine hensigter for dig;

forbliv i Guds Fred; Jeg velsigner dig;


1 Lige pludselig, medens jeg hørte disse ord, forstod jeg en gammel vision, jeg havde, da jeg ved ånden blev taget til vor Faders hus med mange værelser og med en Festmiddag dækket op til os. I visionen blev jeg ledt til et værelse med en veranda. Det, som slog mig i denne vision, var den vidunderlige fred, som var overalt. Efter at være gået ud af dette værelse, hørte jeg et barns pludren fra et værelse i nærheden, for døren var på en måde åben. Jeg behøvede ikke at gå derind for at se, men jeg så, i visionen, med min sjæls øjne, hvem der var inde i værelset. Jeg så en kvinde, der sad på en bænk af træ og betragtede barnet, som pludrede og sad på gulvet ved kvindens fødder. På den tid, hvor jeg havde visionen, forstod jeg aldrig, hvem de to var, eftersom Gud ikke afslørede deres identitet for mig. Men nu, ved Vor Velsignede Moders ord, afsløredes mysteriet for mig. Kvinden var vores Velsignede Moder, og barnet var mig. Jeg så på mig selv. Jeg var i min Faders Sale, han der i sandhed havde opfostret mig med nektar, og min Moder passede på mig, medens alt man kunne høre, var et barns pludren. (Vision fra 22. november, 1986.)
2 Min sjæl udbrød, pludseligt opfyldt af Ånden:
3 Emnerne for lektionerne jeg skulle forberede for den internationale TLIG møde.