25. februar 1998

Jahve,
lad min kærlighed blive så
sammenslynget med Din, at Du ville sige:
”velkommen til Mit Hus!”

jeg tror, at
kærligheden også er sammenslynget
med Din Guddommelige Vilje,
og at forstå Dine ord alene, ikke er nok,
med mindre vi også handler efter Dem,
min Herre.

Min Vassula, dødens skygger rejser sig truende over denne generation, en skygge, der kan kaste den ned i den dybeste afgrund, dækker nu en stor del af dem; ve for dem, som forskanser sig så komfortabelt og føler sig sikre nu; det er dem, som spiller Gud og siger: ”Jahve har ingen magt over os”; selvsikkert siddende på deres trone erklærer de, at ingen kan komme på højde med dem, behøver Jeg at sige mere? de har ingen kærlighed indeni…

Jeg vil tale, og du vil skrive; bed for at alt det, Jeg siger, må lyde klart og tydeligt i alles ører; Jeg har betroet dig med det mest ophøjede af Mine Arbejder i jeres tid; dette Guddommelige Arbejde er anbragt i dine hænder; ja, det glædede Mig så meget at give Det til dig og med stor ømhed anbringe Det i hænderne på blot et barn, som ville blive fuldstændigt afhængigt af Mig;

1lige nu ønsker Jeg ikke at gøre det til et forbigående møde hos dig fra Min Trone, men giv Mig din tid, og Jeg vil modtage din offergave som en, der modtager kranse af gardenier …

Oh, min Herre,
Dit himmelske Nærvær er ledsaget
af de allerædleste dufte;
så vis mig, min Herre,
Dit Vidunderlige Ansigt,
og dæk mig med Dit strålende Lys;

Lad mig høre Din Stemme
som en melodi, der altid er så sød,
sødere end tusinde honningkager,
tilsammen.

så kom og indånd myrra, der kommer ud af Min Mund:2 – hvad er banneret, Jeg rejste over dig?

Det banner, jeg ser hævet over mig, er Kærlighed.

ja, kærlighed; kærlighed er over alt andet; at elske er at gøre Min Vilje; det er jeres indgangsnøgle til Mit Rige i himlen;

hvis du påstår, at du lever i Mig, og ikke har nogen kærlighed, så kan du ikke sige, du lever i Mig: et sandt liv i Mig, er at leve samme slags liv, som Kristus levede; I har hørt, at det ikke er dem, som råber Mit Navn til Mig, som skal komme ind i Mit Rige, men kun de, som næret af kærlighed3 gør Min Vilje, medens de stadigvæk er på Jorden;

fortæl Mig, til hvilken nytte er et frugttræ, som aldrig nogensinde giver frugt? eller, til hvilken nytte er en harpe uden strenge? med andre ord, til hvilken nytte er jeres lovprisning til Mig, når de bliver sagt uden kærlighed; til hvilken nytte er jeres ofre, hvis de bliver givet uden kærlighed; så jeres mål skulle være kærlighed, for det er for, hvordan I har elsket, I til slut vil blive dømt og ikke efter jeres veltalenhed eller jeres kundskab, eller jeres ofre, eller efter de nådegaver, som Jeg har givet jer af Min velvilje; I vil blive dømt efter hvor meget, I har elsket; disse nådegaver, Jeg har givet jer, var så, at I kunne opbygge Kirken; lad jeres grundvold og jeres arbejdes struktur og jeres nådegaver blive bygget på kærlighed, så I ikke bliver trætte af at gøre godt; ja, for det gode mennesker vinder Min velvilje;

Min Stad4 vil blive bygget på Helligåndens Velsignelser … og stormen vil være ovre … og da vil alle skabninger på Jorden leve et sandt liv i Mig, og deres kærlighed vil være så sammenslynget med Min Vilje, at deres sjæl vil blive Visdommens trone; det er til sådanne som disse, at Skriften siger: ”de retfærdiges sjæl er Visdommens trone;” for i hjertet, der har elsket Mig, er der ikke nogen mangel på skatte; når Min Ånd talte igennem din mund, Min due, og sagde: ”forståelse af Hans ord er utilstrækkeligt, med mindre vi handler efter dem;” var det for at få jer til at forstå, at hvis I svigter i at møde Min Guddommelige Vilje med kærlighed, vil jeres Fald blive Stort;

så længe, I holder fast i denne forbigående verden, vil I aldrig kunne forstå, at det er Helligånden, som jeres legeme kunne blive indtaget i, så jeres tanker vil forvandles til ædle tanker; når I i den guddommelige ophøjethed af tanker, og i den tilstand af guddommelige nåde inde i jer har indoptaget Guddommelighedens magt, da vil Mit Værk være fuldstændiggjort i jer og Min Vilje ske;

og som Jeg én gang før har sagt til jer alle, siger Jeg igen: tiden vil komme, og timen er nær, hvor, skønt I stadig vil være blandt mennesker, jeres sind vil være i himlen og forherlige Vor Hellige Treenighed; og skønt jeres legeme stadig væk vil være mellem mennesker, så vil jeres sjæl og sind, erobret af Min Vilje og fyldt af Mit ædle Lys, blive som en engels, og I vil finde jer selv vandrende i Eden, i Paradis mellem Mine engle og helgener fordi jeres enhed med Mig vil være fuldstændig …

åh, og Vi ville glæde os over at se Os selv i jer; I vil blive et billede på den usynlige Gud; Vi vil se himlen5 i jer; I, som så ville eje Os, vil være i stand til at leve det liv, som Vi forventer af jer, et liv som igennem fuldkommen visdom og åndelig forståelse vil nå den fuldstændige kundskab om Min Guddommelige Vilje; livet, Mine kæreste børn, I ville leve, I, som var skabt for vor Fyrstelige Sale, ville blive efter Mit Sind helt og holdent; Jeg vil helliggøre jer, og I vil modtage styrke til at blive fuldstændig hengivne; da alle disse ting6 blev meddelt i Sandhedens Budskaber,7forstod meget få af jer Mit Ord;

i dag hører verden, men forstår ingenting, ser, men skaber billeder, der ikke fører til noget; og angående de, som ser ud til at være nær Mit Hjerte, og som holder nøglerne til Mit Kongerige, selv de har ikke forstået; og alligevel længes de brændende efter at tilbyde Mig deres tilbedelse, taksigelse og behandler deres legemer strengt i samme grad som dem, Jeg kronede med herlighedens krone,men så når Mit Guddommelige Åndedrag blæser en duft, en sød velduft ud over jer, for at forny jer, ja, når Helligånden stiger ned fra den højeste himmel og opflammer Jorden som et kys i dåben, så gør de deres bedste for atslukke Helligåndens Ild; i dag, når Min Stemme er hørlig, skræmmer Den dem, så de bliver ude af sig selv og øjeblikkeligt gør alt for at undertrykke Den;

Jeg, som er Ophavsmand til dette uvurderlige under, er på nippet til at åbne himlene og lade jer kende Mit formåls mysterier: udgydelse af Helligånden, Han er Løftet, der er skrevet om i den Hellige Skrift, og Den, som skulle behandle Min skabelse som aldrig før i historien og løfte alle hele vejen til himlen og føre alting på Jorden så nær til himlen, som det er muligt at gøre; Jeg, Vassula, som styrer alt og bestemmer med Min egen Vilje, har aldrig brudt et løfte, men Jeg er kendt for at nedbryde enhver barriere forårsaget af splittelse; det er derfor, I skulle håbe på Mig, fordi, som Jeg sagde, Jeg er med Helligåndens magt og nåde ved at nedrive jeres adskillelses mure til stumper og stykker og til Min Herlighed at forene jer til ét enkelt Legeme; så vil jeres generation, når den er kommet tilbage til sine sanser, råbe til Os:

”henrivende Treenighed!
hold vore øjne fangen
på det Ene Hjerte
og tilfør vor sjæl
det, den mangler;

salv os, O Hellige
og Guddommelige Treenighed,
så Du udgyder Din olie over os,
så vi forbliver
uløseligt forenet med Dig i Din Vilje,
og forbered os
til Dit Riges strålende
herredømme på Jorden,
hvor Din Vilje vil blive
essensen af vort daglige liv
og tegnet på vor pande,
og Kærligheden bliver banneret
over vore hoveder;”

oh, Min lilje, din Skaber fortæller dig dette, så du må gå ud og fortælle Mine Egne:

”Jahve, min Herre
og allernådigste Fader,
vil pryde os
med Sine Kongelige Klæder,
og Jorden vil blive smykket
med de skjulte skatte, Han så venligt har gemt til vore tider;”

Jeg vil smykke denne Jord med Forår; Mit Forår; hvad er Jahves Forår? Mit Forår, Mine elskede, vil være, når hele Min skabelse vil lyse med ét strålende lys; i Renselsens dåb vil I blive skabt på ny til det, I var fra begyndelsen; i denne Renselse vil alle og enhver stræbe efter en tættere forening i kærlighed med Mig, og med iver vil jeres hjerte søge efter Sandheden, Vejen og Livet; og i Sandheden, hvor berusende smage vil blive smagt, vil jeres sjæle, udstyret med Min Nådes Ånd, blive gjort fuldkomne; der vil ikke være noget mørke længere, for Jeg, jeres Brudgom og den allervenligste af alle fædre, vil lyse over jer;

Kærligheden er på vej tilbage for at genoprette Sit Rige; dette vil blive Mit Kongerige på Jorden, og Min Vilje skal ske på Jorden som i himlen;

så nu er det tiden for anger; dette er en ond tid, men jeres liv skulle gøre bod for det; giv afkald på jeres vilje og opnå Min gunst ved at acceptere det, der er Min Vilje; oh, Vassula, Mit Kalds velsignede, udspred Mine ord i floder af Barmhjertighed og Håb; vær i denne Fastetid som en lilje uden tanke på dig selv, og lad din Beskytter tage sig af dig; udslet dig selv fuldstændigt, og bliv som flydende vand, så du kan flyde ind i Mig, din Gud, og blive én ånd med Mig …

Jeg, Gud, vil møde dig på hvilken som helst tid på dagen, du måtte ønske; kald på Mig når som helst, Min elskede; så løft dit sind i taknemmelig lovprisning af Mig og pris Mit trefold Hellige Navn for at have givet dig denne værdifulde gave: en åben port til Mig;

8haven i Min Stad,
stat i Staten,
hent med glæde fra Mig: Liv;

åh! og bliv fortæret i Min Guddommelighed; tillad ingen skygge at krydse din Ånd; din Herre læner sig nu taknemmeligt imod dig for at klæde dig med Sin Kærligheds pragt; Jeg vil udbrede Min fylde i dig, så giv ikke efter for din svaghed, bedrøv Mig ikke ved at tvivle på Min Godhed; omfavn helhjertet den guddommelige nådes dyrebare dug, som føder din ånd i Mit Ædle Lys; du er inviteret af Foråret Selv;

Min Herre,
mange store konger ville
give hele deres kongerige væk,
for at modtage en enkelt af disse nådegaver, Du så kærligt tilbød mig
i Din uendelige og guddommelige Kærlighed;

Jeg vil tage mig den frihed
at fortsætte med at sige:
”Ja! Ja! I et øjeblik af Din
Kærligheds dårskab, har Du givet mig
gunstbevisninger i overflod,
givet dem i uendelige mængder,
og til hvem? Til en stakkel slet og ret…”

men du er Min udvalgte! Jeg så i din menneskelige svaghed, selv da,9 et glimt af, hvad der var under den hårde skorpe af synd, Jeg så under disse lag af tristhed en barnlig kærlighed, og ved dette syn blev Mit Hjerte bevæget til tårer; dette alene fortryllede Min Barmhjertighed; offer for synden, og alligevel flød en tynd strøm af kærlighed ud af dig nu og da; så sagde Jeg: ”Jeg vil lade Mig Selv udrydde alt det, der ikke er af Mig og ved ild genoplive det, der er tilbage af Mig;” og i Min frelsende nådes overflod handlede Jeg efter Min Vilje;

kom nu, vær som en flammende fakkel i denne tidsalders mørke; kom ofte til Mig, så at du kan smage Min sødme og opleve glæden i denne nærhed, men vis Mig på samme tid ærbødighed;

(Dette budskab blev givet til mig, med adskillige afbrydelser. Og på en meget senere dato fortsatte dette budskab. Helt ind i marts måned, eftersom det ikke var afsluttet. Det var på grund af alle mine mange rejser.)


1 Her var der en lille tøven. Jeg troede at Gud ville slutte budskabet og lade mig gå, men så sagde Han det, der fulgte.
2 Gud holdt pause, og skiftede da Sine Stemmes tone
3 Her betød kærlighed også Guds Ord og at adlyde.
4 Jeg vidste, at Jahve her mente: ”Sit Herredømme på jord” ved at bruge ordet: ”Stad”.
5 En åndelig himmel.
6 De ting, som Gud fortæller os nu.
7 Biblen.
8 Pludselig talte Jahve, min herlige Gud, i metaforer. Med en lysstråle ind i mit intellekt gjorde Han det mig forståeligt, at ”haven i Min Stad” betød ”Vasulla i Min Helligdom”, det samme som ”stat i Staten”.
9 Gud mente selv inden min omvendelse, altså inden Hans guddommelige kald til mig.