19. marts 1988

Jesus, jeg kommer til Dig.

ah Vassula, bliv ikke træt af at skrive;

i dag nærer Jeg Mine udhungrede lam; i morgen vil Jeg forene jer og undervise jer i Mine Mysterier; fyld Mig med glæde og videregiv den Hellige Rosenkrans bøn til alle, som elsker Mig og vidner for Mig;

Betyder det til alle Kristne?

ja, Min elskede; I skal ære Min Moder, som Jeg ærer Hende; du skal videregive og vise, hvordan man går Korsvejen på den måde, som glæder din Herre, til alle dem, der vidner for Mig;

Alle Kristne, Herre?

ja, til alle dem der elsker Mig; Jeg, Herren, ønsker ikke nogen splittelser i Min Kirke; I vil for Min skyld forenes og under Mit Navn elske Mig, følge Mig og bære vidnesbyrd for Mig; I skal elske hverandre, som Jeg elsker jer; I skal forenes og blive én flok under én Hyrde;1 Jeg har, som I alle ved, valgt Peter og givet ham autoriteten; Jeg har, som I ved, givet ham Himmerigets nøgler; Jeg har bedt Peter om at nære Mine lam og får og se efter dem;2 denne autoritet blev givet af Mig; Jeg har ikke ønsket, at I skulle forandre Mit ønske;

saml jer, I elskede, forstærk Min Kirke; søg i Mig hvad Jeg ønsker; søg Mine interesser og ikke jeres; søg at Herliggøre Mig, Herliggør Mig ved at forene jer, skabning; levendegør Mit Legeme; Jeg elsker jer alle; åbn jeres ører og hør Mit råb fra Mit Kors!

Vassula, husker du, hvor dit hjem er? ja, i Mit Hellige Hjerte; kom, kom, elskede; Jeg venter, Jeg elsker dig grænseløst;

Jeg elsker Dig, Herre og Frelser,
lær mig at behage Dig,
så jeg er i stand til at være sammen med Dig,
så jeg er i stand til at blive brugt af Dig.

Jeg underviser dig, vær føjelig og se kun efter Mine interesser; vi, os, til alle tider, Jeg for dig, du for Mig; Jeg Er ved din side; bed, Vassula, for sjæles forløsning; Jeg har skabt dig til dette Budskab;

Tak, Jesus.


1 Paven.
2 Joh 21:17