22. juli 1992

Herre, så længe vi forbliver uforsonede, fortsætter vi med at vanhellige Din Hellige Kirke, og langsomt men sikkert forvandles vore sjæle til en ruinhob. Søger vi Dig i sandhed, når vi taler om ENHED? Hvornår vil Du gribe ind og bringe os tilbage til vor fornuft, så vi oprigtigt søger Dig? Bruger vi vore tunger til direkte at lyve overfor Dig og foregive, at vi kun ønsker ENHED? hvor længe vil vi trodse Dig, uden Du vil gribe ind? Vi udfordrer Dig gang på gang, hvornår vil Du udfordre os?

elev, gentag denne bøn efter Mig:

Gud,
Du som er fuld af Medlidenhed,
lad Dit Ansigt smile til os
for at forene os,
se ned fra himlen,
se på vor uenighed,
som hersker i Din Kirke,
Dine lam, Min Hyrde,
omkommer i et stort antal,
medens de søger efter græsmarker
for at holde sig i live;

lyt til Kirkens jamren;
dette store frafald, der er forudsagt,
berøver Dig Dine børn,
bring Din Kirke denne Herlighedsdag
Du engang forudsagde,
så vi alle må blive ét,

Herre, forbliv ikke tavs,
og udsæt det ikke længere,
kom! kom, bring os dagen,
som engang blev forudsagt,
lad alle høre Din Majestætiske Stemme;
Du er kendt for at være Nådig, Min Gud,
lyt til mig, og svar mig …
jeg takker Dig, for jeg ved,
at Du har hørt mig;
amen;

ja, Min Vassula, hav tillid til Mig af hele dit hjerte; sæt din lid til Mig, Jeg skal aldrig svigte dig …1 sig frem, hvad du har at sige!

Herre, hvortil skulle jeg ellers sætte
min tro og min tillid?
Du er den Hellige, som bestemmer,
Du er Almægtig,
så hvor skulle jeg ellers kunne gå hen?

men alligevel kan du vælge frit; selv om du skulle vælge at være utro, så er Jeg altid trofast; kom, skriv: Jeg irettesætter det menneske, som opfører sig som en fremmed overfor Mig; Jeg vil indsætte Min Trone i jeres hjerter for at ære Mit Hellige Navn, og Jeg vil lyse med Min Herlighed i jeres små hjerter; tiden er næsten forbi nu, Jeg kommer jer til hjælp, Jeg kommer til jeres undertrykte, ad samme vej som Jeg kom, skal Jeg vende tilbage; Jeg vil gå ind i Min By i Herlighed; Jeg kommer; derfor, vær parat til at byde Mig velkommen;

O børn! Jeg kalder på jer! Jeg råber til jer alle, og Jordens grundvold rystes af Mine Råb; hvor længe har I sinde at sove? hvornår vil I vågne op af jeres sløvhed og ligegyldighed? katastrofen står for døren, og vil ramme jer i jeres søvn, pludseligt og uigenkaldeligt; og I vil stadig være uvidende? men se, se hvem det er, der bøjer sig hele vejen ned til jer, og banker på jeres Hjertes dør; åben den for Mig, Mine egne, for Mit Hellige Hjerte er sønderrevet af mangel på kærlighed, Mine Læber udtørrede og med vabler af mangel på Kærlighed;

luk op for jeres Hellige og trøst Ham, som Han vil trøste jer; jeg står ved jeres døre, sig ikke nej til Mig … hvis I tillader Mig at komme ind i jeres hjerte, vil Jeg lade en kilde vælde frem inde i jer, fordi jeres sjæl ville have anerkendt Mig som jeres Frelser; Jeg vil vande jeres sørgelige trøstesløshed, og som en gren på Vintræet vil I blomstre og bære frugt;

kom, datter; Jeg, Jesus, velsigner dig for, at du tillader Mig at bruge din hånd;


1 Jesus så på mig med alvor og sagde følgende.