Denne “eksorcismebøn” blev givet til Vassula, af Jesus, den 13. november 2006, til vor tid:

Vassula skriver: Jesus Kristus dikterede denne bøn til mig, der er en bøn for omvendelse, helbredelse og udfrielse. Han sagde, at der er behov for denne ”djævleuddrivelsesbøn” i vore onde tider.

Folk ved ikke, hvordan de i deres bønner helt skal afvise Satan, som kontrollerer dem, gør dem blinde og giver dem megen smerte, enten gennem sygdom eller ved at holde dem fanget. Jesus siger også, at mange mennesker tilbeder falske guder (idoler). Denne bøn vil være effektiv, hvis den bliver bedt med hjertet og oprigtigt.

The Lord said:”“lad dem angre foran Mig med disse ord:”

Herre, Du har udholdt mig med mine synder i alle disse år,
men ikke desto mindre, har Du haft medlidenhed med mig;

Jeg blev ført vild på alle måder,
men nu vil jeg ikke synde mere;
jeg har gjort Dig uret, og jeg har været urimelig;
jeg vil ikke være sådan mere;
jeg forsager synd,
jeg forsager Djævlen,
jeg forsager misgerning, som skænder min sjæl;
fri min sjæl fra alt, hvad der er imod Din hellighed;

Jeg bønfalder Dig, Herre, om at frelse mig fra alt ondt;
kom Jesus nu, kom nu og forbliv i mit hjerte;

Tilgiv mig, Herre, og tillad mig at hvile i Dig,
for Du er min Beskytter, min Forløser og mit Lys,
og jeg stoler på Dig;

Fra i dag vil jeg velsigne Dig, Herre, til alle tider;

Jeg forkaster det onde og alle andre guder og idoler,
for Du er Den Højeste over verden,
idet Du langt overgår alle andre guder;

Ved Din mægtige kraft, udfri mig fra dårligt helbred,
udfri mig fra at være fange,
udfri mig fra bekymring og tilintetgør min fjende, Djævlen;
kom hurtigt til min hjælp, O Frelser!

Amen