af Fr. Sergius Bulkakov

(som Jesus gav udtryk for skulle nævnes i Sit budskab)

Åh Jesus Kristus, vor Herre og Frelser,
du lovede, at du altid ville bo sammen med os.
Du kalder på alle kristne,
for at de skal komme nærmere og tage del
i Dit Legeme og Blod.
Men vor synd har delt os,
og vi har ingen magt til sammen at deltage
i Din Hellige Eukaristi.
Vi bekender denne vor synd, og vi beder Dig,
tilgiv os og hjælp os
til at virke for forsoningens veje, alt efter Din Vilje.
Tænd vores hjerter
med Helligåndens Ild,
giv os Visdommens og troens ånd,
modets og tålmodighedens ånd,
ydmyghedens og fasthedens ånd,
kærlighedens og angerens ånd
gennem
Guds velsignede Moders
og alle helgeners bønner.
Amen.