Jahve, min Gud, lad min bøn nå Dig,
hør vore råb om barmhjertighed og hjælp,
tilgiv dem som ikke tror på Dig, min Gud,
og heller ikke har tillid til Din magt til at frelse os;

spræng ikke vore dages lys ud,
og med det tilintetgøre jorden i et lysglimt;
hav medlidenhed med os og tilgiv os
i Din Faderlige Medfølelse;

tillad ikke den onde at udgyde vort blod som vand;
tilgiv vor skyld, hold Din vrede tilbage,
husk på vor svaghed;

hold Dine ulykkesengle tilbage,
giv os endnu en chance for at bevise
at vi er værdige til Din Godhed;

jeg stoler på Dig; amen

13. februar 2016