Meditationer fra Sandt Liv i Gud


“Jeg er Gud, skabning, mød Mig ved Korsvejen. Jeg ønsker at du må længes efter Mig alene ved hver Station på Korsvejen, Jeg vil være ved hver Station på Korsvejen, Jeg ønsker, at du må være der, Jeg ønsker, at du knæler ved Mine Stationer.”(29. maj 1987)

1. Jesus dømmes til døden af Pilatus
(Matt 27:26, Mark 15:15, Joh 19:16)

“Snart, og det er jeres snart, når I bliver dækket af jeres eget blod, vil Jeg, som da vil være Dommer, påminde jer om blodet, som I bar på jeres hænder, fordi I forbød så mange at modtage Mine nådegaver gennem denne Påmindelse om Mit Ord; I er som Romerne og kroner Mig dagligt med torne; vil I også ligesom Pilatus sige: “Jeg er uskyldig i dette blod” og vaske jeres hænder i parfumeret vand? I nægter at acceptere dødens modgift, I nægter at erkende Mit Ord, som i jeres dage bliver givet jer af Helligånden …” (19. januar 1995)

2. Jesus løfter Sit Kors
(Matt 27:31, Mark 15:20, Luk 23:26, Joh 19:17)

“de bandt Mine fødder med reb og beordrede Mig til at gå hen til det sted, hvor Mit kors var; datter, Jeg kunne ikke gå, eftersom de havde bundet Mine fødder, så de trak Mig omkuld og slæbte Mig ved håret hen til Mit kors, Min smerte var uudholdelig, dele af Mit kød, som hang i laser efter piskningen, blev revet af; de løste rebene fra Mine fødder og sparkede til Mig, for at Jeg skulle rejse Mig og bære Min byrde på Mine skuldre; Jeg kunne ikke se, hvor Mit kors var, for tornene, som var trængt ind i Mit hoved, fyldte Mine øjne med blod, som strømmede ned over Mit ansigt; så de løftede Mit kors og lagde det på Mine skuldre og skubbede Mig hen til porten; datter, åh, hvor var Mit kors, som Jeg skulle bære, dog tungt! Jeg famlede Mig frem til porten, ledt af pisken bag Mig, Jeg prøvede at se vejen foran Mig gennem Mit blod, som sved i Mine øjne;” ( 9. november 1986)

Korset, du vil bære, er Mit Freds- og Kærlighedskors, men for at bære Mit Kors datter, må du ofre dig selv meget; vær stærk og bær Mit Kors med kærlighed: du vil dele Det sammen med Mig og dele Min Lidelse.

3. Jesus falder under Korsets vægt

“Jeg slæbte Mig frem; skarerne begyndte at blive vilde, Jeg kunne ikke se nogen ven omkring Mig, der var ingen, som kunne trøste Mig, Min pine blev større, og Jeg faldt til jorden.” (9. november 1986)

4. Jesus møder Sin Hellige Moder

“Jeg kom til dette Hellige Hjerte, billede og afglans af Mit Hellige Hjerte, for at blive Gud-Menneske, så at Jeg skulle følge Hendes skridt, og Hun senere skulle følge Mine; Jeg har sagt, at Hun og Jeg delte alting hele vejen til Korset; Vor forening var så inderligt fuldkommen, at Vi ikke behøvede talens brug, for det blev alene udtrykt i Vore Hjerter; Mine ord og Mine tanker behøvede ikke at blive båret til Hende i Mit fravær; I Min Helligånds enestående kraft var alt kendt for Hende; I Hendes jomfruelige Hjerte vidste Hun alt, eftersom Hun besad Gud, og Gud besad Hende;” (20. marts 1996)

5. Simon fra Cyrene hjælper Jesus med at bære Korset
(Matt 27:32, Luk 23:26, Mark 15:21)

“i angst for at Jeg skulle udånde før korsfæstelsen, beordrede soldaterne en mand ved navn Simon til at bære Mit kors; datter, det var ikke en gestus af venlighed eller medlidenhed, det var for at holde Mig i live til korsfæstelsen (…) bær Mit Kors, Vassula, bær det for Mig;” (9. november 1986)

Lad Mig lægge Mit Kors på dig igen; aflast Mig, lad Mig hvile; Jeg ønsker, du skal bære det for Mig, fordi Jeg har tillid til dig; (…) her og nu betror Jeg dig Mit Kors; snart vil du forstå hvor tungt Mit Kors er; senere kommer Jeg tilbage for at løfte byrden fra dig.

6. Den Hellige Veronika tørrer Jesu Ansigt

“Jeg tillod dem at krone Mig med en tornekrone, Jeg tillod dem at håne Mig og spytte Mig i Mit Hellige Ansigt;” ( 3. marts 1989) “Jeg følte så, hvordan der var nogen, som tørrede Mit ansigt; kvinder, i stor kval, trådte frem og vaskede Mit opsvulmede ansigt,”( 9. november 1986) Ja Vassula, se på Mit Ansigt. “…bare det at du har set Mig, giver Mig trøst, fortæl dem, at der skal så lidt til for at give Mig trøst; kom og pris Mig, elsk Mig.” (7. juni 1987)

“…hvis I bare vidste, hvor parat Jeg er til at tilgive jeres tidsalders forbrydelser ved bare et enkelt venligt blik på Mig fra jer, et øjebliks fortrydelse, et suk af tøven, en lille fornyet overvejelse; et smil til Mit Hellige Ansigt og Jeg skal tilgive og glemme, Jeg skal ikke engang se på Mine Sår, Jeg vil udslette al jeres ondskab og jeres synder fra Mit åsyn, havde I bare et lille øjebliks anger; og hele Himlen ville fejre ved jeres gestus, for jeres smil og jeres venlige blik vil blive modtaget ligesom røgelse af Mig, og Jeg vil høre det lille øjebliks anger som en ny sang;” (29. august 1989)

7. Jesus falder igen under Korsets vægt

“… Jeg elsker alle dem, der falder og kommer til Mig for at bede om tilgivelse, Jeg elsker dem kun så meget mere; Jeg vil aldrig afvise dem, selv om de falder millioner af gange, (…) Jeg vil sørge for, at du ikke falder; Jeg vil være i nærheden af dig for at understøtte dine fald; (30. januar 1987)

“…Jeg elsker dig, og Jeg vil støtte dig, når du er ved at falde, Jeg vil ikke lade dig gå fortabt;” (15. maj 1987)

8. Jesus trøster Jerusalems kvinder
(Luk 23:27-32)

“…kvinder, i stor kval, trådte frem og vaskede Mit opsvulmede ansigt, Jeg hørte, hvordan de græd og klagede, Jeg følte dem tæt på; ‘vær velsignede,’ sagde Jeg. ‘Mit blod vil vaske hele menneskehedens synder bort; se, døtre, tiden for jeres frelse er kommet… ‘” (9. november 1986)

“ve! dem som stadig vil bære deres synd viklet sammen inden i dem, som var de med barn, når Min Dag kommer!” (2. juni 1991)

“så vil alle jordens herskere, ledere og kommandører, de rige og de indflydelsesrige, hele befolkningen, slaver og borgere tage til bjergene for at gemme sig i huler og mellem klipper; de vil sige til bjergene og klipperne, ‘fald på os og gem os væk fra Den, som sidder på Tronen og fra Lammets vrede; ‘” (3. marts 1992)

9. Jesus falder igen under Korsets vægt

“Mit Hjerte fyldes med medlidenhed for dig på grund af din ynkelighed og dine fald;” (31. maj 1987)

“i dag stiller Jeg dem, som afviser denne åbenbaring dette spørgsmål, ‘er det imod Min Lov, at Jeg i jeres tidsalder redder Min skabning fra fald ved Mit Forsyns Værk af i dag? ‘” (2. januar 1988)

10. Jesus bliver afklædt Sine klæder
(Mattt 27:35, Mark 15:24, Luk 23:34, Joh 19:23-24)

“efter at Jeg var kommet op på Bjerget, kastede de Mig til jorden og rev tøjet af Mig, de lod Mig stå nøgen, synlig for alles øjne, Mine sår brød op igen, og Mit Blod flød ud på jorden; soldaterne bød Mig vin blandet med galde (malurt), Jeg nægtede at drikke den, for dybt inden i Mig havde Jeg allerede den bitterhed, som Mine fjender havde givet Mig;” (9. november 1986)

“dine klæder, Mit barn, vil blive gennemvædet af dit blod, og også dette vil være et bevis på, at du kommer fra Mig; du blev født til dette, og din accept henrykker Mig, for gennem dine lidelser vil Jeg redde mange” (25. oktober 1995)

11. Jesus bliver naglet til Korset
(Matt 27:35+55, Mark 15:24, Luk 23:33+49, Joh 19:18)

“først naglede de hurtigt Mine håndled fast, og efter at de havde slået naglerne godt fast i Mit kors, strakte de Mit ødelagte legeme og gennemborede med rå vold Mine fødder; datter, O datter, hvilken lidelse, hvilken smerte, hvilken pine Min sjæl gik igennem, svigtet af dem Jeg elskede, fornægtet af Peter, på hvem Jeg ville bygge Min Kirke, fornægtet af resten af Mine venner, helt alene, overgivet til Mine fjender, Jeg græd, for Min sjæl var fyldt med sorg;” (9. november 1986)

“Af kærlighed til jer tillod Jeg dem at korsfæste Mig; O børn af Den Korsfæstede! hvordan kunne I glemme alt det, Jeg har gjort for jer? Visdom var steget ned for at blive udleveret til vold og lov, Jeg blev foragtet og afvist af mennesker for at bære jeres lidelser, Jeg blev naglet til Træet for at befri jer, Jeg tillod dem at gennembore Mig og frelse jer; Jeg accepterede den mest pinefulde død, så at jeres sjæle må leve og være i stand til at tage del i Mit Rige; Jeg lod Mit Blod strømme ud i Floder, så at I må få Evigt Liv; for jeres skyld tillod Jeg Mig Selv at blive betragtet som en synder;” (3. marts 1989)

“hvordan kan det være, at I ikke elsker hinanden? hvordan kan I ære Mig, når I vælger og vrager; Jeg blev ikke naglet til Korset kun for de retfærdige;

12. Jesus dør på Korset
(Matt 27:46-50, Mark 15:37, Luk 23:46+49, Joh 19:30)

“soldaterne rejste Mit kors og satte det i et hul i klippen; Jeg stirrede ned på skarerne derfra, hvor Jeg var, Jeg kunne knap se; med Mine opsvulmede øjne, så Jeg verden; Jeg fandt ingen ven blandt dem, som spottede Mig, der var ingen til at trøste Mig, ‘Min Gud! Min Gud! hvorfor har du forladt Mig?’ forladt var Jeg af alle dem, som elskede Mig; Mit blik faldt på Min Moder, Jeg så på Hende, og Vore hjerter talte: “Jeg giver dig Mine elskede børn, så de også må være dine børn, Du skal være deres Moder.” (9. november 1986)

“husker I, da Jeg hang på Korset? hvad var det, Jeg sagde? Jeg sagde, at Hun også er jeres Moder; Hun elsker jer og tager hånd om jer; Abba giver til hvem, Han ønsker; accepter, hvad Gud giver jer;”

“Jeg råbte fra Mit Kors, Det var Mit sidste, høje råb, Jeg udstødte, da Jeg endnu var i kødet, et råb fyldt med lidelse, smerte og bitterhed, det kom fra dybderne af Min Sjæl og genlød i de Himmelske højder; det rystede jordens grundvolde og sønderrev hjertet i dem, der elskede Mig, ligesom det flængede forhænget i Templet; det vækkede Mine hengivne disciple, ligesom det vækkede de døde i deres grave, jorden, der dækkede dem, blev kastet til side, mens det Onde blev kastet omkuld; en vældig torden rystede Himlene ovenover, og alle englene skælvede, de faldt på deres ansigt og tilbad Mig i fuldkommen stilhed; Min Moder, der stod nærved, faldt på knæ, da Hun hørte Mit råb og dækkede grædende Sit ansigt, Hun bar dette sidste råb i Sig lige til den dag, hvor Hun sov ind; Hun led …” (29. april1987)

“afslutningen nærmede sig, frelsen var nær; Jeg så himlene åbne sig, og alle englene stod oprejst, alle stod i stilhed; ‘Min Fader, i Dine hænder betror Jeg Min Ånd, Jeg er hos Dig nu'” (9. november 1986)

“Jeg er fyldt med bitterhed; Jeg lider stadig på grund af verdens mange misgerninger, ondskab, lovløshed og egoisme; Mit Råb forstærkes dag for dag; Jeg var ladt alene på Mit Kors, alene om at bære verdens synder på Mine skuldre; alene om at lide, alene om at dø og udgyde Mit Blod, som dækkede hele jorden, Jeg forløste jer derved, Mine elskede;” “det samme Råb lyder nu på jorden som et fortidens ekko, lever Jeg i fortidens skygge? var Mit Offer forgæves? hvorfor kan I da ikke høre Mit Råb fra Korset? hvorfor lukker I jeres ører og vil ikke høre Det?” (29. april1987)

13. Jesus bliver taget ned fra Korset

Vor Moder, Maria, taler: “…mist aldrig modet, Jeg er ved din side; træng ind i Jesu Sår, træng ind i Mit Sorgfulde Hjerte og føl Min sorg, føl hvordan Jeg græder; Jeg kommer til mange, Jeg viser dem Mit Hjerte, Jeg giver dem tegn ved at lade Mine Billeder græde tårer, Jeg åbenbarer Mig på forskellige steder, men Mine børns hjerter er dækket med en tyk skorpe, et lag af vantro, de latterliggør dem, der tror, Guds Ord betyder intet for dem, Guds kalden bliver ignoreret, de tager ikke Vore advarsler alvorligt, ingen ønsker at lytte til de åbenbaringer, som bliver givet af Gud og bliver talt fra Hans Mund; jeres tidsalders tro er forsvundet, fejet væk af intolerance, perversion, ondskab og skam, hvor er Mit Uplettede Hjerte fyldt af sorg, Min Hånd kan ikke længere holde Guds Arm fra at falde over jer;” (6. august 1988)

14. Jesus bliver lagt i Graven
(Matt 27:60, Mark 15:46, Luk 23:53, Joh 19:41-42)

“Jeg har i sinde at rejse jer fra jeres grave og lede jer tilbage til jeres bolig: Mit Hellige Hjerte;” (10. april 1990) “og du, Mit barn, som læser Mig og hører Mig, dig som Jeg har besøgt i din grav og lod Mit Åndedrag trænge ind i, Jeg siger dig: følg i sporene af Mit Blod, som Jeg efterlader dig som et tegn, og hvis du bliver stoppet og udspurgt af en forbipasserende på din vej, så fortæl ham, at du er Min elev og Jeg din Mester, og at du er på din vej for at bevidne en korsfæstet Kristus, en opstanden Kristus; og hvis du bliver stoppet af en forhandler, så vær på vagt overfor hans uærlighed, så vogt dig for at han ikke udveksler Korset, som Jeg har givet dig, med en forvansket såkaldt visdom;” “grib bjælken over dine skuldre mere inderligt end nogensinde før uden en lyd, uden et ord og følg Mit Blods spor, så vil de lede dig til Mig; og hvis nogen af dem rejser sig imod dig, så tildæk ikke dit ansigt imod fornærmelser eller slag, byd dem også din ryg, så at de genkender dig ved dine sårmærker; lad dem være en fuldkommen efterligning af Mine Sårmærker, for de vil blive givet dig af de selv samme, som slog Mig, din Mester; og så vil Menneskesønnens Tegn komme til syne i skyerne, et stort lys vil blive set i jeres mørke, for Jeg, Den Hellige, agter at redde jer for Mit Navns skyld;” (22. oktober 1990)

“kom, Mit barn, du som hører Mig eller læser Mig, Jeg har vist Min Kærlighed til dig i dette vidnesbyrd; sig ikke, at Jeg er for langt væk til at elske, for lige i dette øjeblik hviler Mine Øjne på dig med en særlig ømhed og hengivenhed, som du aldrig fuldt ud kan forstå; hvis Jeg skulle vende tilbage alene for din skyld for at forløse dig, så ville Jeg uden mindste tøven komme og gentage Min Lidelse kun for din skyld! tror du Mig nu, når Jeg fortæller dig, at et menneske ikke kan have nogen større kærlighed, end når det giver sit liv for sine venner?

“Jeg fortæller dig alt dette, så at du må finde din fred i Mit Hellige Hjerte, så at du må finde sandt liv i Mig, så at du må finde sand kærlighed og hvile i Mig, din Gud; Jeg ved at du er svag, Mit barn, men din svaghed tiltrækker Min Almægtighed;

“kan du rumme, hvad Jeg siger? Jeg siger: fred være med dig! Jeg er Kærlighedsofferet, der taler til dig, Jeg er Den, der gav dig dette vidnesbyrd om Kærlighed som en påmindelse om Min Kærlighed; fordyb dig i Mig og tillad Mig at indtage dig; føl, hvordan Mit Hjerte længes efter et svar på Min Kærlighed! afvis Mig ikke, kom til Mig som du er, kom og drik Mit Hjertes strømme, og du vil tørste efter mere; O, så mange af jer forlod Sandheden og gik den ene eller anden vej;” “Sandheden er KÆRLIGHED; Jeg er Sandheden; vær vidner for Sandheden; modtag Sandhedens Helligånd, modtag Nådens Helligånd;” “Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander; vær ét under Mit Hellige Navn. (22. oktober 1990)