Vor Hellige Moder skriver i Sit Budskab: Disse dage er en forberedelse for jeres Konges nedstigning; bed, at alle vil være forberedte; bed, Mine små børn, inderligt for disse sjæle, som nægter at høre og nægter at se, bed til jeres Fader, som er i Himlen, på denne måde:

Jesus påminder os på denne måde: I elskede, Jeg er verdens Lys, og Jeg går foran jer; dog fortæller Jeg jer dette: Jeg har andre får, som ikke er fra jeres fold, og Jeg vil ligeledes lede alle dem til Min Renoverede Kirke, så der vil være én flok og én Hyrde; gå ud til alle lande og lær dem at bede denne bøn til Faderen:

 


 

Barmhjertige Fader,
lad dem, som hører og hører,
og dog aldrig forstår,
høre Din Stemme denne gang
og forstå, at det er Dig,
den Allerhelligste;
åbn øjnene på dem, som ser og ser,
og dog aldrig indser,
så de med deres øjne denne gang ser
Dit Hellige Ansigt og Din Herlighed,
sæt Din Finger på deres hjerte,
så at deres hjerte må åbnes
og forstå Din Trofasthed,
Jeg beder og bønfalder Dig om alle disse ting,
Retfærdige Fader,
så at alle nationer må blive omvendte og helede
gennem Din Elskede Søns,
Jesu Kristi, Sår; Amen;

-Vor Hellige Moder (15. maj 1990)
-Jesus (8. juli 1990)