Helligånd, Livets Giver,
Helligånd, Trefoldigt Hellig,
tillad mig, at jeg også
må vokse i kærlighed for at kende Gud
og opnå Hans Rige;
giv mig Fromhedens Ånd,
så min ånd vokser
ved Helgenernes principper,
og at mine tanker
bliver til Dine Tanker,
mine handlinger til Dine Handlinger,
som er rene og guddommelige;

“Fromheds Helligånd,
Guds Ven,
lær mig at opnå fuldkommenhed
og beherskelse over alle dele af mig selv,
som er så onde,
så jeg må opnå Evigt Liv;

Fromheds Ånd,
altid klædt så smukt,
kom til mig, og klæd min ånd i renhed
så jeg også
må være behagelig i Guds Øjne;

klæd min sjæl med en levende Ånd
for at tjene den Hellige Treenighed
med ære og nåde;

lad mig afdø fra mine principper,
lad mig afdø fra min splittelse,
min lunkenhed, min sløvhed
og mine ambitioner;

kom og genopliv mig i Din Renhed;

Giver af frugten fra Livets Træ,
Evige Fryd,
giv mig også Din Ånd
for at være slægtning til den Hellige Treenighed
og arving til Dit Rige;

lad min tunge smage,
hvad der er allerrenest
i den trefoldigt Hellige Guds Lys,
og indtage Ham, som sagde:
”Jeg er Livets Brød;”
Livets Helligånd,
trefoldigt Hellig,
tillad min ånd at opnå
fuldkommenheder i Kundskaben
om Fromhedens Ånd;

for at lære hvordan jeg med frygt kan skelne
mellem, hvad der er sandt Kød og sand Føde,
hvad der er sandt Blod og sand Drik,
så jeg må leve i Faderen,
i Sønnen og i Helligånden,
Trefoldig, men Én
i essensen af enhed;

få min sjæl til at arbejde for Dine hensigter,
som er hellige og forløsende,
og yderst velbehagelige i Dine Øjne;
Din Fromheds Ånd vil,
når den kommer ind i min sjæl,
forvandle mig til en hengiven
og brændende tjener;

min sjæls Stjernelys,
lad dine Helgeners fromhed
blive mig til del,
for at holde Dine Love hellige,
og vis nådigt Dig Selv
til min elendige sjæl
for at minde mig om,
at uforgængelighed vil bringe mig nærmere
den Treenige Gud,
Den Mægtigste og Den Allerhelligste,
således at intet urent vil være i stand til
at finde sin vej ind i mig,
amen;” ic;

19. juni 1995