Evige Fader,
må Dit Navn blive Helliget;
At kende Dig er evigt Liv,
at kende Dig er at kende Sandheden.
al Visdoms Fader,
helliggør mig
med Din Hellige Ånd
mit hjerte vil ytre
ord fulde
af visdom;

Enestående og Perfekt,
Kilde til Højeste Kærlighed,
Deres Majestæt, lad mit hjerte blive hengivent
for at
prise Dig nat og dag;

Kildevæld af Myrra og Aloe,
giv min stakkels sjæl velduft
med Din fine vellugt
når jeg møder
Min Konge og
Din Elsked Søn,
vil Han ikke tage Sine Øjne væk fra mig;

At kende Dig er at være i Dit Lys,
dette Lys, som vi vise migVejen,
og lede mig i Din Elskede Søns Fodspor;

Kilde af Levende Vand, kom,
kom og nedsænk mig, Dit barn,
i Din Strøm, der rigeligt flyder
ud af Din Helligdom;

O Gud! jeg elsker Dig til tårer!
Lad min elendige sjæl længes efter
alt, der er Helligt;
lad min sjæl smage Din Ømhed;
Jahve, Du er min Gud;
Jeg lovpriser Dit Navn,
for Du har set min elendigesjæl
og fyldt den med
Din Herligheds Stråleglans;

Mit hjerte synger til Dig, Fader;
min ånd glædes i Din Ånd;
O Gud, min Fader,
tillad min sjæl at synke ned i Dine Kærlige Arme
ved at sætte Dit Segl på mit hjerte,
så min kærlighed til Dig
bliver stærkere
end selve døden; Amen;

2. marts 1993