Jeg din fader, Jeg din ægtefælle, Jeg dit hjem,
Jeg din plejer, Jeg din rod, Jeg dit fundament.
Hvad du end ønsker, skal Jeg være.
Du vil ikke mangle noget. Jeg vil virke for dig.
For Jeg kom for at tjene og ikke for at blive tjent.
Jeg vil være din ven og din vært,
dit hoved og din broder, din søster og din moder.
Jeg vil være alt. Vær kun fortrolig med Mig!
Jeg vil være fattig for dig, omvandrende for dig,
på Korset for dig, gå i Graven for dig.
I det høje bønfalder Jeg for din skyld Faderen,
på jorden gik Jeg for din skyld i forbøn hos Faderen.
Du er alt for Mig,
broder, medarving, ven og del af Mit legeme.
Hvad mere ønsker du?