Du, som var Magtfuld fra begyndelsen,
hør min bøn;
min sjæl, mit hjerte tørster efter Dig;
mine øjne længes efter at se dig,
og
jeg ser ikke efter andre,
for intet er godt nok til at sammenligne med Dig,
intet er større end Dig,
eftersom kun Du er mægtigt stor;
bring derfor alle lande sammen
for at give tak og lovprisning til Dit Hellige Navn
omkring ét enkelt Tabernakel,
lad dem sammen ofre Dit Offer
til vor Fader i himlen,
med én stemme og i den samme Ånd;
vor sjæls Beskytter,
vidunderligt stærk, uovervindelig,

må hele Dit Skaberværk
tjene Dig i den Mest Hellige Treenighed;
skænk os denne velsignelse; Amen;”

2. oktober 1995