Fader,
velsignet være Dit Navn.
Fordi Din Elskede Søn, Jesus Kristus,
kom til verden,
ikke for at fordømme den,
men for at frelse verden.
Hav Barmhjertighed med os.
Se på Din Søns Hellige Sår,
som er vidt åbne nu,
og husk den pris, Han har betalt for os
for at forløse os alle.
Husk Hans Hellige Sår
og de to Hjerter,
Du Selv forenede i Kærlighed,
og som led sammen,
den Ubesmittede Undfangelses Hjerte
og Din Elskede Søns Hjerte
O Fader,
husk Hans Løfte nu
og send os Talsmanden
med fuld kraft,
Sandhedens Helligånd, for at minde
verden om Sandheden
og om Din Søns føjelighed,
ydmyghed, lydighed og store Kærlighed,
Fader,
tiden er kommet,
hvor splittelsens herredømme råber
efter Fred og Enhed.
Tiden er kommet,
hvor Din Søns sårede Legeme
råber på Retfærdighed,
den, som verden endnu ikke
har kendt;
men giv os, Dyrebare Fader,
Dyrebare Fader,
gennem Marias Uplettede Hjerte
og Jesu Hellige Hjerte
denne Fred i vore hjerter
og opfyld Skrifterne
ved at opfylde
Din Elskede Søns Bøn til Dig:
at vi alle må være ét,
ét i den Guddommelige Hellige Treenighed,
så at vi alle tilbeder og lovpriser Dig
omkring ét eneste Tabernakel
Amen;”

25. marts 1991