Barmhjertige Fader,
løft mig op til Dit Bryst.
Tillad mig at drikke af det
Evige Livs Rindende Strømme,
og dermed vide, at
jeg nyder Din gunst.
O, kom og frels mig, før
Timen kommer over mig;

helbred mig,
for jeg har syndet imod Dig.

Fader,
Dine Læber drypper af Nåde,
Dit Hjerte er en brændende Ovn af Kærlighed,
Dine Øjne er To Flammer af fortærende Ild.

O Fader,
Din Skønhed er selve Fuldkommenheden,
Din Majestæt og Din Glans blænder selv de
mest strålende af Dine engle.
Du Rigdom af Dyd og Nåde,
skjul ikke Dit Hellige Ansigt for
mig, når Timen kommer;
kom og salv mig med kærlighedens olie,

Gud, hør min bøn,
lyt til min bønfaldende stemme!
Jeg skal opfylde de løfter, jeg gav Dig;

Evige Fader,
skønt strømmen er imod mig,
så stoler jeg på,
ved jeg,
og tror jeg,
at Din Arm vil være der
for at løfte mig og trække mig ud af denne strøm.

O, hvor jeg længes efter at skue
Din Helligdom og se Din Herlighed
i Pagtens Ark!

O, hvor min sjæl længes efter at se
Himlenes Rytter,
som bærer navnet:
Tro og Sanddru,
Han, som skal feje uretfærdighed bort
fra verden,
Han, som er retfærdig.
O, kom og dæk mig med Din Kappe,
for Din Kærlighed er kendt for sin gavmildhed.

O, Fader! Afvis mig ikke,
som jeg fortjener på grund af mine synder,
men hjælp mig, giv mig mit
Daglige Brød
og bevar mig sikker og borte
fra Slangens gifttænder.
Gør mig til arving af Dit Hus,
gør mig til Dit Lysets barn,
gør mig til en fuldkommen kopi af den
Højeste Martyr for at herliggøre Dig
i al evighed. Amen.

19. september 1991