af Vassula

Blandt de mange Sandt Liv i Gud [SLIG] budskaber, som vi har modtaget i alle disse år, gik jeg hurtigt igennem nogle af dem, der lader til at forudsige det, der sker i denne tid med COVID-19. Af Sin overstrømmende Kærlighed har Vorherre siden 1985 gennem budskaberne kaldt os til anger, til et liv med bøn og til at slutte fred med Ham. Han har kaldt Sin Kirke til at genforene Sig samt at forene Påskedatoerne! Han har virkelig ihærdigt forsøgt at drage os ud af vores frafald og selvtilfredshed. Han er blevet en tigger for vores skyld! Herren har forsøgt at vise os, at den reelle trussel mod livet ikke så meget er døden, som det forkerte valg: at leve uden Gud.

Herren bad mig om at gøre Sine budskaber kendt i hele verden. Jeg gjorde mit bedste, og det samme gjorde de medarbejdere, der var udvalgt af Vorherre. Der har været resultater, men ikke så mange, som Herren ønskede, på grund af de tiltagende bagvaskelser, sladder og forfølgelser, som disse guddommelige budskaber blev udsat for fra forskellige sider, hvilket begrænsede deres udbredelse. Hvad har vi opnået? Hvad har vi i vores vantro opnået ved at lægge hindringer, så at Herrens Stemme ikke blev hørt, sådan som Den skulle have været hørt? Herren har i Sin store sorg gennem alle disse år forsøgt at bryde igennem vores døvhed og vores ligegyldighed for at lede os til Ham, lede os til Livet. Han har forsøgt at rense vores øjne for de skæl, som vores frafald har aflejret. Vores vantro har ikke gjort os noget godt.

Nu har Gud stoppet verden.

Han har sat en stopper for meget af vores verdslige foretagsomhed. Han ønsker, at vi skal reflektere over Hans Nærvær, som er det vigtigste i vores liv, særligt i denne Fastetid. Er det tilfældigt, at dette udbrud kom i Fastetiden? For Gud findes der ikke tilfældigheder… Herren indbyder os nu til at stå frem for Ham for at erkende, at Han er menneskehedens Frelser. Han tilbyder os sit venskab helt og holdent, idet Han drager os ind i et evigt, fortroligt forhold til Ham, som ganske sikkert kan sætte pandemien på plads med blot ét Ord fra Ham, på samme måde som Han talte den stærke storm til ro, da Han sejlede med Sine disciple på Genesaret Sø.

Her er et par af Hans budskaber…

23. marts 1988

”(…) skabning! vær opmærksom på djævelen, for han er i færd med at fordoble sine bestræbelser for at fange jer, og i mellemtiden lader han som om, han ikke eksisterer, så han kan handle uden at blive frygtet; O skabning! han forbereder en stor holocaust over jer, O hvor Jeg græder fra Mit Kors! skabning vend tilbage til Mig! lad ham ikke fange jer ved at fornægte Mig! bed, bed for at sjæle vil vende tilbage til Mig, lad alle sjæle lære bønnerne, Jeg har givet dig*, lad dem lære disse bønner; Jeg elsker jer alle, Jeg elsker jer alle (…);”

* Memorare af Den hellige Bernhard af Clairvaux, bønnen til Ærkeengel Michael samt Novene til Jesu Hellige Hjerte

I dette budskab virkede Vorherre umådeholdent ulykkelig, da Han advarede os om, at Satan forbereder et stort ragnarok for os. COVID-19 er ved at udvikle sig til et ragnarok, der som dis spreder sig ud over denne planet og slår mange mennesker ihjel!

4. maj 1988

“(…) Vassula, tiden er overhængende nær, umådeligt nær! O kom, Mine elskede! kom til Mig! Jeg er Vejen, Sandheden og Livet; kom til Mig nu, hvor der stadig er tid; hvor græsset stadig er grønt, og blomsterne stadig blomstrer på træerne; O kom! Jeg elsker jer brændende! Jeg har altid elsket jer på trods af jeres ugudelighed og jeres onde gerninger; skabning, hvorfor kaster I jer selv så villigt ned foran Satans fødder? skabning, vend tilbage til Mig, mens Forårsvinden stadig blæser, og der stadig er tid til omvendelse; åh Vassula, tiden er næsten omme*, det, der skal komme, er så tæt påjer!”

* Mens Jesus sagde disse ord, så jeg i et indre syn en brændende varm, dødelig, giftig, stærk vind blæse på os og naturen, en vind, der kun efterlod død på sin vej. Alt, hvad den rørte, døde.

I dette syn så jeg mennesker, der forsøgte at trække vejret og indånde den ‘vind’, men i stedet for at blive lindret blev de optændt indefra. Vi ved, at COVID-19 angriber lungerne. Denne dødbringende ‘vind’ symboliserede ligeledes, at hvis vi dør, som Jesus engang sagde, så dør vi som følge af vores frafald. Den vil ramme gode såvel som onde mennesker; alle vil lide i samme grad, der vil ikke være forskel. Læs for at forstå: Lukas 13:1-5

Da vinden var blæst forbi, havde træerne tabt bladene og var pludseligt visnet. Meget lignende Guds Ord i Johannes’ Åbenbaring, der ikke er begrænset til at handle om én bestemt hændelse. På samme måde kan Guds forudsigelse af en tugtelse, som vil ramme lungerne som følge af vores frafald, ske igen i fremtiden.

Adskillige bibeleksperter påpeger bibelske paralleller og deres relation til kristen profeti. Bibelske paralleller antyder, at en bibelsk begivenhed eller forudsigelse kan blive fulgt at en begivenhed i fremtiden, der følger samme skabelon, som dens forudgående udtryk. Et eksempel på sådanne paralleller kan findes i Anden Mosebog, ”Moses rakte sin hånd op mod himlen, og der blev et dybt mørke over hele Egypten i tre dage.”(2 Mos 10:22). Dette mørke, som dækkede hele landet, er en begivenhed, som også er at finde i forudsigelserne i Joels Bog 3:4, 2:2 og 2:10 og i Johannes’ Åbenbaring 6:12 og 8:12. Et andet eksempel er begivenheden, hvor Helligånden stiger ned, som det skete for Maria (Luk 1:35), Kristus (Luk 3:22), apostlene (Luk 24:49; ApG 2:1-4) samt de døbte (Joh 3:5, ApG 2:38, 10:44-45, 11:15-16), og det er også at finde i den forudsagte udgydelse af Helligånden over alle mennesker i Joels Bog 3:1-5, i udgivelserne fra de helgenkårede paver Johannes Paul II og Johannes XXIII, der skrev og talte om en ”ny Pinse”, der skulle komme over hele den samlede Kirke, og i Sandt Liv i Gud budskabet af 10. december, 1995: ”Jeg vil vise tegn på Himlen som aldrig nogensinde før; der vil komme en anden Pinse, så Mit Rige på Jorden vil blive genoprettet”.

På samme vis kan man betragte SLIG forudsigelsen om en tugtelse, der vil ramme lungerne på grund af vores frafald, som en måde vi både kan berette om Corona19 og den Ildstorm, der vil omslutte hele planeten

13. februar 2016

”Jeg giver dig Min fred; vil du nedskrive Mine Ord?”

ja, Herre …

”denne generation er vanskelig at bøje; svækket af deres synder har de sat deres lid til Satan og bygger deres håb på ham; selv om Jeg har stået foran alle, så de kunne se Mig, har de ikke tillagt det nogen betydning; deres ledere er blevet mere ondskabsfulde, og på grund af deres gerninger skal mange nationer dø hvor meget har Jeg ikke grædt over jer, generation! jer, hvis liv nuvil rinde ud til døden; og når flammer derefter som tunger vil fortære jeres indbyggere, så de må briste, så må Jeg spørge denne generation: hvor vil I finde lindring for jeres smerter? og i hvem? i Satan? i jeres eget ego eller selv?

tiden er inde til at fuldbyrde Min Retfærdighed for snart vil denne trosløse generation blive straffet;Jeg vil udføre Mine befalinger, som de står skrevet; når I hører et tordenskrald, vil I høre Min Stemme tordne i jeres ører, så det giver genklang til verdens ende; vid at når det sker, vil hele verden og alle, som lever på kloden, høre Retfærdighedens Stemme: det onde vil bringe døden til mange nationer … undergang vil krybe frem i hver eneste by;

har I ikke hørt at ‘Jahves Engel vil omkranse alle byer og alle nationer’og kalde alle til anger? det er disse ting, som vil finde sted i den kommende tid;

bed derfor, du som er trådt ind i Mine Sale og har troet på Mine Ord, og frygt ikke eller bliv bange, men du, som i utallige år har hånet Mine Ord og således pisket Mine profeter med din tunge, vær på vagt! for du har benyttet dig af løgne for at retfærdiggøre dine egne løgne, du har begravet Mine Ord i din egen grav; ja, sandelig har du fordrejet Mine Ord; men dine synder har skabt en afgrund mellem dig og Mig; og nu vil Retfærdigheden ikke blive holdt tilbage; Jeg siger dig, bitre skal dine kommende dage blive, når jeg kommer for at konfrontere dig… bed og lad ikke dine øjenlåg falde i, så du sover!

du skal bede sådan her:

‘‘Jahve, min Gud, lad min bøn nå dig,
hør vore råb om barmhjertighed og hjælp,
tilgiv dem som ikke tror på dig, min Gud,
og heller ikke har tillid til din magt til at frelse os;
spræng ikke vore dages lys ud,
og med det tilintetgøre jorden i et lysglimt;

hav medlidenhed med os og tilgiv os
i Din Faderlige Medfølelse;
tillad ikke den onde at udgyde vort blod som vand;
tilgiv vor skyld, hold Din vrede tilbage, husk på vor svaghed;
hold Dine ulykkesengle tilbage,
giv os endnu en chance for at bevise at vi er værdige til Din Godhed;
jeg stoler på Dig; amen’

hvilken glæde Jeg vil modtage denne bøn med; denne bøn som vil formilde Mig! datter, Jeg vil velsigne alle dem, som beder denne bøn med oprigtighed; lad denne profeti blive hørt; ‘dagen og timen tilhører Mig, din Gud,’ det er, hvad du skal sige til dem, som spørger på hvilken dag og time Min Retfærdighed vil komme! Kærligheden elsker dig;”

Denne ovenstående bøn er ideel for denne tid. Spred den venligst over hele verden og lad alle bede den med et ydmygt hjerte… Den viser også, hvor gerne Gud ønsker at hjælpe os med at komme fri af vores elendighed!

Læg mærke til disse to nedenstående budskaber, som er meget sigende for denne tid, vi lever i, med COVID-19:

Den 23. maj 2018for næsten to år siden, hørte jeg klart en Stemme, der talte på fransk og sagde, at snart vil der ske en atmosfærisk eksplosion.’ Næsten et år senere, den 10. april 2019bragte Kristus det igen på bane, og denne gang skrev jeg det ned som en fodnote til budskabet. Kristus talte om en ild, som vil komme over os, men denne ‘ild’ er ikke en fysisk ild, antændt af menneskehånd, men noget andet, som vil fortære menneskene. Det, som sker nu om dage med COVID-19, er kun begyndelsen på opfyldelsen af denne profeti. Stemmen, jeg hørte, brugte ordet ‘atmosfærisk eksplosion’, som betyder, at det vil komme pludseligt, men kraftfuldt, med samme virkning som en bombe. Kristus fortsætter i budskabet af 10. april 2019 med, at det ikke kun vil indvirke på mange nationer, men også økonomien, hvilken det så tydeligt gør ved at benytte dette udtryk: og fortære det, som mennesket har opført. Her er nogle uddrag angående COVID-19 fra budskabet af 10. april 2019:

“(…) udyret er efter jer og fylder jer med sine løgne, hjemsøger jer i nattens stilhed for ikke at blive afsløret; som en mørk skygge, der strejfer om i ubemærkethed, sætter han fælder for jer; hans mund er fyldt med uanstændigheder, og med al den uret han har gjort mod jer, generation, og I er stadig ikke klar over hans onde intentioner… og hans ondskab? hvor mange yderligere advarsler skal Jeg vise jer?

dage med svære prøvelser venter jer; en ild1 ikke antændt af menneskehånd, vil opsluge og fortære det, som mennesket har opført;naturen vil tage kampen op imod jer, og oversvømmelser vil skylle utallige væk; jeres ansigter vil være blottet for det spotske smil, I havde på, hver gang I hørte Mit Hellige Navn blive udtalt; da vil alt, der var gemt bort i mørke hjørner, blive åbenbaret; mørke slør er gemt til jer, troløse generation;

Jeg vender Mig mod Vest og så mod Øst, og Jeg ser Mit Hus svaje, fordi mange har opgivet at lede efter Lyset; mange færdes, som det passer dem med forkerte beslutninger, der lammer Mit Legeme; de har, på mange måder, afskåret Mig fra deres liv; Mine Regler og Min Lære ligger knust under ruinerne af Mit Hus, og Mine Værker skubber de i baggrunden;

jeres kød går i forfald, generation, og jeres sjæl er et udtørret land, uden vand; Jeg har brug for at høre et råb om anger; var Mit Offer forgæves? hver en skabning, som Min Fader har skabt, varer aldrig længere end en vild blomst, og med et vindpust går han til grunde, men hans sjæl varer for al tid … og i al evighed; Jeg er jeres livs Vogter; Jeg vogter jer, skærmer jer og beskytter jer; Jeg har givet Mit Liv for jer, så at I må leve, hvad mere kunne Jeg have gjort, som Jeg ikke har gjort? så rejs jer, nu! og angr! ved at indrømme jeres afskyelige handlinger2; ondskabens æra, vend om fra jeres onde veje, ret op på jer selv og jeres gøren, og Jeg vil høre jer og tilgive jer; glem ikke at Jeg har givet Mit Liv for jer; flygt fra synden som fra en slange;

i disse sidste dage benytter Jeg vindene som budbringere, idet Jeg sender dem ud i ørkenen, som nomader, for at opbygge Mit Legeme3, pryde Det og forene Det; (…)

ic”

1 den 23. maj 2018 havde jeg hørt en stemme sige klart på fransk: ” bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” – på dansk: ”snart vil der ske en atmosfærisk eksplosion… ”
2 i Guds Øjne er alle synder afskyelige, selv små synder, som i vore øjne synes ubetydelige, Han ser dem som virkeligt store!
3 Kirke

Broder Julio Gaddi fra Filippinerne forklarede: ”Da jeg genlæste Vassulas bog‘Himlen er virkelig, Helvede ligeså’, så jeg, at Vassula så tidligt som i 2013 havde advaret os om denne pandemi, som skrevet på side 128: ‘Mørkets kræfter tager til og dækker mange nationer som en dis, og alligevel kan vi ikke sige, at vi ikke har fået tegn på denne krigsførelse!’ Nu oplever vi denne pandemi omspænde hele verden, og den overføres med ‘små dråber’, og små dråber er‘DIS’, som nævnt i bogen.”

Medens jeg skriver på denne artikel, åbnede jeg Sandt Liv i Gud (Étbindsudgaven) og mit blik faldt på dette afsnit fra 23. september 1991 hvor den Evige Fader sagde:

“hvad ser du, datter?”

Din Søns Hellige Ansigt, overvældet af smerte. His Face is like on the Holy Shroud.

”er det ikke grund nok til at gå videre og ofre en lille smule af din tid og energi? se igen, datter … hvad ser du nu, Vassula?”

Jeg ser noget ligesom en blød rød sky, som dækker himlen, svæver over os, og som dog bevæger sig ligesom dis og dækker mere og mere af himlen; den bevæger sig stille, men sikkert.

”skriv: ”som morgenrøden breder sig over bjergene, kommer en stor og mægtig hær; dens lige har ikke været fra evighed og skal heller ikke komme, så længe slægt følger på slægt*;” Ja, den er nær … og hvad ser du nu, Vassula?”

Levende menneskelige fakler…”

* Joels Bog 2:2

Ligeledes i ‘Himlen er virkelig, Helvede ligeså’, på side 168 forklarer jeg også, at når denne pandemi kommer ud af kontrol, vil den samtidigt tilintetgøre økonomien. Jeg skrev: ”Den økonomiske krise er endnu et stort tegn til menneskeheden. Nu knuser den Almægtige Gud Mammon, som repræsenterer pengeguden, og som verden har bøjet sig for i støvet og tilbedt, hvilket har bragt egoisme, krige og ondskab i hjerter i stedet for Guds kærlighed.”

Kirken lærer os, at Gud kan uddrage godt fra ondt; måske er det sådan for at få os til at indse, at rigdom alene ikke kan gøre os lykkelige, hvis vi ikke har Guds Nærvær i vores liv. Det er som om, Gud tillader os at gå igennem Fastetiden ved at blive underkastet en mægtig faste, et verdensomspændende afsavn! Måske beder Gud os om at stoppe med at leve på den måde, vi plejede at leve. Måske forsøger Han at bringe alting i orden og sætte tingene i perspektiv ved f.eks. at fortælle os, at vores eget helbred betyder mere end økonomiens helbred; at passe på hinanden i en krisetid er efter Guds mening af højere værdi og også mere ophøjet end at skrabe jordiske skatte sammen. Naturen helbreder allerede sig selv; himlen ser endelig ud til at ‘ånde’; luften er renere, forureningen er ikke længere som før.

Hvor meget Gud elsker at beskytte os er hinsides, hvad mennesker kan forstå, Han bekræfter dette for os i Sit budskab dateret 6. maj 1992, hvori Han åbenbarer:

“nu om dage kaster Satan alt sit had op på Jorden; i sit raseri kaster han sig over landene og omstyrter dem; han ødelægger og skaber katastrofe efter katastrofe, men med stor kraft skal Min Hånd bygge alt det op, som han har hærget.”

Det er af største betydning, at vi indrømmer, at vi er syndere og virkelig angrer… Desuden bør vi ikke være bange. Hvis vi har været vores Velsignede Moder og Jesus nær, har vi intet at frygte.

Sagen er, at ingen forventede, at denne pandemi ville dække hele verden så hurtigt og sprede sig i alle nationer! Det er, som om Satan gylper alt sit dødbringende opkast op over os, som Jesus sagde den 6. maj 1992. Han hader os! Men Jesus har gennem alle disse år igen og igen advaret os om, at Satan forbereder et mægtigt ragnarok for at udslette os, og at dette usynlige onde

vil krybe ind på os som en tyv, ganske uventet; det kom glidende ind over os som en slange uden en lyd, fordi vores døre stod på vid gab og dermed tillod det onde at trænge ind. Gud ønskede ikke, at dette onde skulle ske.

Hvis mennesket stadig vil være i oprør mod Gud, når denne pandemi er klinget af, har Herren advaret os om, at der vil komme en Ild med svovl, der vil regne ned over os fra oven, efter at Han giver os én sidste kraftig Advarsel. Vi kommer til at forlade os på Guds Retfærdighed. Husker I Nineve? Vi er et moderne Nineve, men alligevel ikke helt, fordi Nineves konge i det mindste, straks han var blevet advaret, skred til handling, fastede og beordrede hele folket og deres dyr til at tage del i sin faste, og han klædte sig i sæk og angrede, hvorefter Gud lod sig formilde.

Jeg inviterer de troende til at bede for mennesker, der ikke har villet lytte, fordi den kraftige Advarsel vil blive en af de sidste inden den mægtige Tugtelse, der kommer i form af Ild. Når Ild-Tugtelsen indtræffer, vil Jorden ryste og vakle ud af sin akse. Som følge heraf kan selv Jordens tyngdekraft blive forandret. De få,som vil blive tilbage (og det afhænger af os, om vi vil få flere til at omvende sig og vende tilbage til Gud), vil leve i en verden, som endelig vil opleve en tid med fred. Mon vi vil lytte til Ham denne gang? Kommer vi endelig til at tage Hans ‘Sandt Liv i Gud’ budskaber alvorligt? Her er Kristi Egne ord:

18. februar 1993

“når I hører tordenskrald og ser lynene, indse da, at Min Retfærdigheds Time er kommet; Jorden vil ryste, og som et stjerneskud vil den rotere fra sin plads og fjerne bjerge og øer fra deres pladser; hele nationer vil blive opslugt; himlen vil forsvinde som en skriftrulle, der ruller sig sammen (…) og ud af Min Retfærdigheds Bæger vil Jeg lade jer ligne slanger og hugorme, Jeg vil lade jer kravle på maven og spise støv i disse mørke dage…”

“Jeg vil lade jer kravle på maven”, lader til at være forklaringen på, at Jordens tyngdekraft kunne ændre sig i blot få øjeblikke efter et stort jordskælv.

Jeg tilføjer her nedenfor et budskab fra vores Velsignede Moder, som forklarer, hvordan ondt fremkalder ondt.

15. maj 1990

“fred være med jer børn; Jeg, jeres Hellige Moder, er ved at forberede jer til at møde Herren; Jeg underviser jer i jeres åndelige vækst; Jeg fylder jer med nådegaver for at hjælpe jer og opmuntre jer; forstå, at I lever i en særlig tid i disse dage, det er dagene forud for Herrens Komme, det er åbningen af den sti, hvor Herren vil komme; disse dage er en forberedelse for jeres Konges nedstigning; bed, at alle vil være forberedte; bed, Mine små børn, inderligt for disse sjæle, som nægter at høre og nægter at se, bed til jeres Fader, som er i Himlen, på denne måde:

Barmhjertige Fader,
lad dem, som hører og hører,
og dog aldrig forstår, høre Din Stemme denne gang,
og forstå, at det er Dig, den Allerhelligste;
åbn øjnene på dem, som ser og ser,
og dog aldrig indser,
så de med deres øjne denne gang ser
Dit Hellige Ansigt og Din Herlighed,
sæt Din Finger på deres hjerte,
så at deres hjerte må åbnes
og forstå Din Trofasthed,
Jeg beder og bønfalder dig om alle disse ting, Retfærdige Fader,
så at alle nationer må blive omvendte og helede
gennem Din Elskede Søns, Jesu Kristi Sår;
amen;

bed Faderen om at tilgive de stædige sjæle, som nægter at høre og se; Faderen er lutter Barmhjertighed, og Han vil se på alle Sine børn; ja, I små, I er Guds røgelse, når I beder for jeres brødres frelse; jo mere I beder, jo stærkere bliver jeres bønner;
tak Herren, som kaldte jer og ved Sin Nåde lod jer høre Sit kald, så bed for dem, som nægter at høre;
tiden er kort, og mange er stadig uvidende og i dyb søvn; dagene flyver, og det volder Mit Hjerte dyb sorg, når Jeg ser ned på dagens ungdom; Kærligheden mangler … men de har heller aldrig mødt kærlighed; mange af dem modtog ikke en gang deres mors varme eller kærlighed, eftersom hun ikke havde nogen at give; verden er blevet kold, isnende kold, og forældrene vender sig imod hinanden, barnet vender sig imod forældrene af mangel på kærlighed, moderen afviser barnets bønfalden om kærlighed; verden er død for kærlighed, den ligger i et dybt mørke, fordi had, grådighed og egoisme dominerer hele Jorden til dens kerne;
Jeg er rystet over de forfærdelige syner af denne mørke verdens misgerninger og af frafaldet, som er trængt ind i selve helligdommen; katastrofer, hungersnød, lidelser, krige og plager, alt dette har I trukket ned over jer; alt, hvad der kommer fra jorden, vender tilbage til jorden; Jorden