10. april 2019

Min Vassula, vær til rådighed for at skrive; hør Mig; når du deler dit liv med Mig, bliver du udødelig! frygt ikke, vær glad! lad din ånd opløfte sig og tillad dig selv at være i Min besiddelse, Min kære sjæl! det fryder Mig dybt, når du bønfalder Mig med Kærlighed…

Herre, indvendigt er jeg knust,
for jo mere Du er nær mig og hos mig,
desto mere ønsker jeg, at Du er nær mig;

Dit venskab beruser mig,
Du har med blot ét ord
gjort mig ny igen!

ak Vassula! betragt dette din Guds Hjerte, betragt dette Hjerte af Renhed, Barmhjertighed og Kærlighed; hvis bare du vidste, hvordan Jeg før i tiden gik i alle retninger og søgte med hvilke midler Jeg end kunne drage din opmærksomhed mod Mig og gøre dig til Min igen for at vise dig Sandheden og erindre dig om, hvem du tilhørte og tilhører; Jeg efterstræbte dig, for at du ikke mere skulle vandre som en vagabond; da indhentede Min Ånd dig og fyldte din ånd med Sin Gavmildhed og badede dig i Sin Nåde, som glimmer, i Sit Lys;

Min Fader skænkede dig Visdom, men du måtte tilegne dig Visdommen med Min hjælp… hør Mig, indfri dine løfter til Mig, lad liljer spire med din kærlighed til Mig, pryd denne Jord, denne gudløse Jord, vær Min Himmel!

kom til Mig, I stakkels elendige, som vandrer i dødens dal, kom til Mig, og Jeg skal forny jer, så at I må finde sand fred og sætte Mig som et segl på jeres hjerte; Dyret er efter jer og fylder jer med sine løgne, hjemsøger jer i nattens stilhed for ikke at blive afsløret; som en mørk skygge, der strejfer om i ubemærkethed, sætter han fælder for jer; hans mund er fyldt med uanstændigheder og med al den uret, han har gjort mod jer, generation, og I er stadig ikke klar over hans onde intentioner… og hans ondskab? hvor mange yderligere advarsler skal Jeg vise jer?

dage med svære prøvelser venter jer; en ild,1 ikke antændt af menneskehånd, vil opsluge nationer og fortære det, som mennesket har opført; naturen vil tage kampen op imod jer, og oversvømmelser vil skylle utallige væk; jeres ansigter vil være blottet for det spotske smil, I havde på, hver gang I hørte Mit Hellige Navn blive udtalt; da vil alt, der var gemt bort i mørke hjørner, blive åbenbaret; slør af mørke er gemt til jer, troløse generation;

Jeg vender Mig mod Vest og så mod Øst, og Jeg ser Mit Hus svaje, fordi mange har opgivet at lede efter Lyset; mange færdes, som det passer dem med forkerte beslutninger, der lammer Mit Legeme; de har, på mange måder, afskåret Mig fra deres liv; Mine Regler og Min Lærdom ligger knust under ruinerne af Mit Hus, og Mine Værker skubber de i baggrunden;

jeres kød går i forfald, generation, og jeres sjæl er et udtørret land, uden vand; Jeg har brug for at høre et råb om anger; var Mit Offer forgæves? hver en skabning, som Min Fader har skabt, varer aldrig længere end en vild blomst, og med et vindpust går han til grunde, men hans sjæl varer for al tid … og i al evighed; Jeg er jeres livs Vogter; Jeg vogter jer, skærmer jer og beskytter jer; Jeg har givet Mit Liv for jer, så at I må leve, hvad mere kunne Jeg have gjort, som Jeg ikke har gjort? så rejs jer, nu! og angr! ved at indrømme jeres afskyelige handlinger2; ondskabens æra, vend om fra jeres onde veje, ret op på jer selv og jeres gøren, og Jeg vil høre jer og tilgive jer; glem ikke at Jeg har givet Mit Liv for jer; flygt fra synden som fra en slange;

i disse sidste dage benytter Jeg vindene som sendebud, idet Jeg sender dem ud i ørkenen som nomader for at opbygge Mit Legeme3, pryde Det og forene Det;

bestræb dig, Min Vassula, med hele dit hjerte på at samle Mit folk; lad ikke nogen narre dig med tåbelige argumenter, men arbejd hårdt og velvilligt kun for Min Skyld og ingen andens for at etablere Mit Rige i hvert et hjerte, idet du lærer dem at bede uophørligt for Mit Hus, og for at Dets hyrder må blive trofaste mod Mig, og at dette slør af sløvhed og ligegyldighed, der ligger over dem, må blive fjernet; bed til Helligånden hele tiden og ved enhver given lejlighed; elsk Dyderne for at kunne være i stand til at berette om Mine gerninger, og påmind alle om, at det Strålende Lys taler til dem i dag; hav tillid, datter, og Jeg vil give dig endnu mere, end du beder om; Kærligheden elsker dig; vær velsignet… ic


1 den 23. maj 2018 havde jeg hørt en stemme sige klart på fransk: ” bientôt une explosion atmosphérique aura lieu…” — på dansk: ”snart vil der ske en atmosfærisk eksplosion… ”
2 i Guds Øjne er alle synder afskyelige, selv små synder, som i vore øjne synes ubetydelige, Han ser dem som virkelig store!
3 Kirke