23. september 1991

Dagen lang sukker jeg efter Dig,
Min Jahve, min egen,
Din kærlighed, som Du viste mig,
kan jeg ikke glemme. – Aldrig —
Din Godhed, min Jahve, min egen,
vil jeg huske, så længe jeg lever.

Jeg hentæres af kærlighed til Dig,
min Jahve, dag efter dag,
og jeg ønsker ikke længere at omgås
denne verden, som sårer Dig,
og at vide, at jeg er blandt de første,
som sårer Dig…
Min sjæl ønsker at forkynde
alle Dine undere for verden,
og mine fødder ønsker
at løbe til bjergtoppene
og råbe ud til verden:

”For din Skaber tager dig til hustru,
Hærskarers Herre er Hans Navn.
Ja, Herren har kaldt på dig,
en forladt og bedrøvet hustru;
skulle en hustru fra ungdommen forkastes?
siger din Gud”1
alligevel frygter jeg, O min Jahve,
min Abba og min egen.

Min sjæl længes
og hentæres efter Dit Hus,
og alt, hvad jeg længes efter nu,
er at være sammen med Dig.
Så spørg mig ikke, hvorfor
min ånd er nedslået
,
for mine suk er ingen hemmelighed for Dig,
og alt, hvad jeg sukker efter, ved Du:
Min sjæl venter på Dig, min Jahve
kom og indtag mig;
kom og fortær mig.

Vassula … skjul dig ikke, Mit barn2 … Egyptens datter, Jeg har udset dig til at prøve renheden hos mange nationer, og du er meget værdifuld for Mig; misforstå Mig ikke, Jeg behøver dig ikke, og du er heller ikke uundværlig for dette arbejde; men at Jeg har udvalgt dig, et intet, herliggør Mig og renser dig; så alt, hvad Jeg ejer, ønsker Jeg at dele med dig; frygt ikke; når du proklamerer Mine Budskaber, vil Min Helligånd fylde dig med Mine Ord, og du vil frimodigt forkynde Mit Ord; så gå nu til dem, Jeg sender dig til, Jeg vil ikke forlade dig, Jeg vil heller ikke efterlade dig ubeboet, Min Helligånd er din Vejleder og din Rådgiver;

Jeg er først lige begyndt at høste Min Afgrøde … høst med Mig … du har ikke sået denne Afgrøde; Jeg såede det hele i dig, og nu ønsker Jeg det alle vegne; nu, da Høsten er rede, er alt, hvad Jeg beder dig om, at høste den sammen med Mig, Min datter; tilbyd din hjælp som et offer, Jeg beder dig ikke om meget …

… hvad ser du, datter?

Din Søns Hellige Ansigt, overvældet af smerte. Hans Ansigt ser ud som på det Hellige Ligklæde.

er det ikke grund nok til at gå videre og ofre en lille smule af din tid og energi? se igen, datter … hvad ser du nu, Vassula?

Jeg ser noget ligesom en blød rød sky, som dækker himlen, svæver over os, og som dog bevæger sig ligesom tåge og dækker mere og mere af himlen; den bevæger sig stille, men sikkert.

skriv: ”som morgenrøden breder sig over bjergene, kommer en stor og mægtig hær; dens lige har ikke været fra evighed og skal heller ikke komme, så længe slægt følger på slægt;”3 Ja, den er nær … og hvad ser du nu, Vassula?

Levende menneskelige fakler.

se omhyggeligt på disse sjæle, som Jeg skabte … de vil aldrig nå den Bolig, Jeg havde beredt for dem, disse sjæle er under Satans magt, og de vil ikke dele Mit Rige eller Min Herlighed; de er på vej imod deres fortabelse… sig Mig, har Jeg berøvet nogen sjæl Min Kærlighed, Min Herlighed og Mit Rige?

– Nej, Herre.

men de har valgt ikke at elske Mig og fulgte villigt Satan; de afskar af egen fri vilje båndene, der forenede os; og nu, se igen, Vassula, hvad ser du?

Åh, Herre, en Kvinde, der sidder på en hvid klippe. Jeg ser Hende fra ryggen, Hun bærer en lang sort klædning og har også Sit Hoved dækket af et langt sort sjal. Hun ser ud til at være I stor sorg og er krumbøjet af smerte. – Jeg ser mig selv nærme mig Hende. Hun løfter Sit Ansigt, og jeg begynder også at græde sammen med Hende. Det er Jesu Moder, vor Moder. Hendes Ansigt er meget blegt og fyldt med tårer. Da Hun så mig, rakte Hun Sin venstre Hånd ud og pressede den mod min arm.

Jeg er Sorgernes Kvinde, fortrolig med lidelse; Jeg er den, som på ny skal give jer: Håb; Jeg er den, som skal knuse og trampe på slangens hoved med Min hæl; Mine Øjne græder uophørligt og uden lindring disse dage, Mine Øjne er blevet ømme af at græde over alle Mine børn;

Vassula, Min datter, luk ikke dit øre for Gud, luk ikke dit øre for Min bøn; du hørte Mig græde; Jeg har forsvaret din sag og vil altid gøre det; når Herren fæstner dig til Sig, er det af Kærlighed for at udgyde Sit Hjerte I dit hjerte; I dag4 vil Hans Bæger til gengæld blive rakt til dig, afvis ikke at drikke, du må ikke tøve; jeres gader er forurenet med uskyldigt blod, og Vore Hjerter er syge, dette er årsagen til Mine Tårer, dette er årsagen til, at Herren vil dele Sit Bæger med dig;

forræderi barrikaderer brødres enhed, hjerters uoprigtighed får Guds Bæger til at fyldes; de sønderrev Min Søns Legeme, delte Det, lemlæstede Det og lammede Det; Jeg minder jer alle om, at gennem Ham har I alle i den Ene Ånd adgang til Faderen, dog forbliver I delte under Min Søns Navn; I taler om enhed og fred, og alligevel udspænder I et net for dem, som praktiserer det; Gud lader Sig ikke narre, og Han bliver heller ikke overbevist af jeres argumenter; Guds Rige er ikke blot ord på læberne; Guds Rige er kærlighed, fred, enhed og tro i hjertet: det er Herrens Kirke forenet til Én inde i jeres hjerter; Nøglerne til Enhed er: Kærlighed og Ydmyghed;

Jesus har aldrig tilskyndet jer til at dele jer, denne splittelse i Hans Kirke var ikke Hans ønske; Jeg bønfalder Mine børn om at forene sig i hjerte og stemme og genopbygge Min Søns primitive Kirke i deres hjerter; Jeg siger Min Søns primitive Kirke, for den Kirke var bygget på Kærlighed, Enkelhed, Ydmyghed og Tro; Jeg mener ikke, I skal genopbygge en ny bygning, Jeg mener, at I skal genopbygge en bygning inde i jeres hjerte; Jeg mener, I skal nedrive de gamle byggesten inde i jeres hjerter, byggesten af splittelse, intolerance, utroskab, uforsonlighed, mangel på kærlighed og genopbygge Min Søns Kirke ved at forlige jer med hinanden; I behøver utrolig megen fattigdom I ånden og en overstrømmende rigdom af gavmildhed, og ikke før I forstår, at I må bøje jer, vil I kunne forene jer;

– derfor, Min Vassula, forén dig med Mig i Min bøn, som du så Mig bede før; Jeg er virkelig med dig, Mit barn; giv efter for Kærlighedens ønsker; Jesus vil aldrig svigte dig, vær forenet med Ham i kærlighed med ét formål:

at herliggøre Ham;

datter,5 forstår du nu, hvorfor du ikke må opgive at høste sammen med Mig?

bliv ved med at bede; og velsign dem, som forfølger dig; din time er endnu ikke kommet, Min due; Jeg vil være mild over for dig, og du vil blive endnu mere elsket af Mig; prøv ikke på at forstå det, der overstiger din formåen; brug din segl, når du ser Mig bruge Min Segl; tøv ikke med at gå, følg Mig i Mit Tempo; hvis Jeg tøver, tøv også; tal højt, når Jeg giver dig tegn, og vær stille, når Jeg ser på dig; forsvar altid Sandheden indtil døden; du vil blive såret fra tid til anden, men Jeg vil tillade det netop tilstrækkeligt til at holde din sjæl ren og føjelig; vid, at Jeg altid er ved din side; høst, når Jeg høster; lær at være tålmodig, som Jeg er Tålmodig; vær meget ydmyg og selvudslettende; Jeg har betroet dig Mine Interesser,6 for at du skal arbejde sammen med Mig ved Min side, og Jeg har også udpeget andre til at stille sig til rådighed i dette arbejde;

– Vassula, Mit barn, lidt længere endnu, meget lidt, og din sjæl vil flyve til Mig, så der er ingen grund til at føle sig nedslået, som du fortæller Mig, du behøver blot at løfte dit hoved og se, Hvem der kommer hele vejen til din stue, Hvem der spiser med dig, Hvem der vogter dig; bed Mig om at tilgive dig dine synder, så du kan modtage Min Fred, og så du kan føle glæde igen; fortæl Mine børn, at Jeg snart vil sende Min Helligånd i fuld styrke for at være jeres hyrde og lede jer alle tilbage til den sande Fold og leve et

Sandt Liv i Mig, jeres Gud


1 Es 54:5-6
2 Jeg håbede på, at jeg ikke længere behøvede at rejse ud til nationerne og være til stede og vidne. Jeg håbede, at min Fader ville give sit samtykke til mine ønsker: at blive hjemme, meditere, elske Ham, møde Ham ved at skrive, møde Jesus i Den Hellige Eukaristi og således undgå menneskemængder.
3 Joel 2:2
4 Der menes: i de kommende dage.
5 Faderens Stemme kom tilbage igen.
6 Jeg hørte også: ”Tjeneste”.