6. maj 1992

”Han har spærret mig inde;
jeg kan ikke komme ud;
han har lagt mig i tunge lænker” 1
dog kom du, fuld af Barmhjertighed,
til deres værelse for at pleje dem.

(Budskab til alle fanger i verden:)

fred med jer; Det er Jeg, Herren, jeres Frelser; bliv ikke forbavset, det er Min Helligånd, som bor i hvert hjerte, som taler til jer;

Min Kærlighed til jer går over jeres forstand, og ikke før I er i Himlen, vil I være i stand til at forstå Den fuldt ud; fra Min Himmelske Trone stiger Jeg i disse mørke dage hele vejen ned til jer, for at tillade også jer at forstå, hvad der sker, og hvad Jeg gør; Jeg kommer for at forsikre jer alle om Mine Løfter; Jeg kommer for at trøste jer, små børn, med Min Kærlighed og Min Trofasthed over for jer alle; Min Tilbagekomst er meget nær;

Sandelig siger Jeg jer, den, som overholder Mine Ord, vil aldrig se døden, og I, som tøver, tvivl ikke længere, men tro; lad ikke jeres hjerter være ængstelige selvom det ikke er lykkes jer at forstå den Hellige Skrifts undervisning; kom i dag og betro jer til Mig, hjerte til hjerte, hvilken fader som måtte høre sit barns klager, ville ikke blive knust af hele sit hjerte? Jeg er jeres Evige Fader, Ham, som elsker jer med Evig Kærlighed, og som en fader, der opfordrer sine børn til at dele og arve hans ejendele, således kalder Jeg også jer til at blive arvinger til Mit Rige;

ak … om disse Mine Ord kunne blive indgraveret i jeres hjerter og blive optaget af jer … Mine små børn, nu hørte I Mig sige: Jeg går bort, men Jeg skal i sandhed snart være hos jer; Jeg fortæller jer sandeligt, Jeg er snart hos jer;

Jeg har sagt, at der er mange værelser i Min Faders Hus, hver eneste af jer har et værelse; giv jeres sjæle fred og ro ved at fylde disse værelser; fyld dem ved at slutte fred med Mig;

i dag kaster Satan alt sit had op på Jorden; i sit raseri kaster han sig over landene og fælder dem; han ødelægger og skaber katastrofe efter katastrofe, men med stor magt skal Min Hånd bygge alt det op, som han har hærget; alt det, Jeg har skrevet i Min Kærlighedshymne til jer, er blot en påmindelse om Mine Ord; det er for at opfriske jeres hukommelse og for at fortælle jer med Mit Hjerte i Hånden, at Jeg tørster af mangel på kærlighed; Jeg bærer ikke nag til nogen som helst, I er alle Mine sædekorn og Jeg, Jeg er jeres Evige Fader og Ledsager;

Jeg ved meget vel, hvad der er i jeres tanker, men Jeg er ikke her for at anklage jer for jeres gerninger; Jeg er her i dag for at vise jer, hvordan Barmhjertighed og Ømhed blev behandlet; i Mit Hjerte har Jeg stadig bladet fra spyddet, og en Tornekrone omgiver stadig Mit Hjerte; Himlens søjler ryster ved dette syn, og alle Mine engle dækker deres ansigter i smerte; selv månen mangler lys; jeres Gud bliver korsfæstet igen, time efter time af menneskers ugudelighed og onde vilje; ved Mit eget Blod blev der jævnet en vej for at frelse jer, og hvis jeres fødder er vandret væk fra denne Retfærdige Vej, siger Jeg jer, Jeg er nu kommet hele vejen tilbage til jer, for at tage jer ved hånden og lede jeres skridt tilbage til denne Rette Vej; giv Mig jeres vilje; overgiv jer selv til Mig og tillad Mig at rive den mur ned, som I har bygget over Min Vej, og som forhindrer jer og Mig i at mødes;

Mine små venner, jeres Hellige har stadig meget at sige jer, men det ville blive for meget for jer nu; Jeg vil kun tilføje én ting mere: grunden til at Jeg er kommet hele vejen til jer i jeres celle, er den store Kærlighed, Jeg føler for jer;

kald på Mig, og Jeg vil høre jer; Jeg velsigner jer og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pande;


1 Klagesangene 3:7