13. februar 2016

Jeg giver dig Min fred; vil du nedskrive Mine Ord?”

Ja, Herre…

denne generation er vanskelig at bøje; svækket af deres synder sætter de deres lid til Satan og bygger deres håb på ham; selv om Jeg har stået foran alle, så de kunne se Mig, har kun få tillagt det nogen betydning; deres ledere er blevet ondskabsfulde, og på grund af deres gerninger skal mange nationer dø; hvor meget har Jeg ikke grædt over jer, generation! jer, hvis liv nu vil rinde ud i døden; og når så flammer som tunger vil fortære jeres indbyggere, så de må briste, så vil Jeg spørge denne generation: hvor vil I finde lindring for jeres smerter? og i hvem? i Satan? i jeres eget ego eller selv?

tiden er inde til at fuldbyrde Min Retfærdighed, for snart vil denne trosløse generation blive straffet; Jeg vil fuldføre Mine befalinger, som de står skrevet; når I hører et tordenskrald, vil I høre Min Stemme tordne i jeres ører, så det giver genklang til verdens ende; vid så at når det sker, vil hele verden og alle, som lever på kloden, høre Retfærdighedens Stemme: det onde vil bringe død over mange nationer … undergang vil krybe frem i hver eneste by;

har I ikke hørt, at ‘Jahves Engel vil omkranse byer og nationer’ og kalde alle til anger? det er disse ting, som vil finde sted i den kommende tid;

du, som er trådt ind i Mine Sale og har troet på Mine Ord, bed og frygt derfor ikke og bliv ikke bange, men du, som i utallige år har hånet Mine Ord og således pisket Mine profeter med din tunge, vær på vagt! for du har benyttet dig af løgne for at retfærdiggøre dine egne løgne, du har begravet Mine Ord i din egen grav; ja, sandelig har du fordrejet Mine Ord; men dine synder har skabt en afgrund mellem dig og Mig; og nu vil Retfærdigheden ikke blive holdt tilbage; Jeg siger dig, bitre skal dine kommende dage blive, når Jeg kommer for at konfrontere dig… bed og lad ikke dine øjenlåg falde i, så du sover!

du skal bede sådan her:

”Jahve, min Gud,
lad min bøn nå Dig,
hør vore råb
om barmhjertighed og hjælp,
tilgiv dem som ikke tror på Dig,
min Gud,
og heller ikke har tillid til Din magt
til at frelse os;

spræng ikke vore dages lys ud,
og med det tilintetgøre jorden
i et lysglimt;
hav medlidenhed med os
og tilgiv os
i Din Faderlige Medfølelse;
tillad ikke den onde at
udgyde vort blod som vand;
tilgiv vor skyld,
hold Din vrede tilbage,
husk på vor svaghed;

hold Dine ulykkesengle tilbage,
giv os endnu en chance for at bevise
at vi er værdige til Din Godhed;
jeg stoler på Dig;
Amen”

hvilken glæde Jeg vil modtage denne bøn med; denne bøn som vil formilde Mig! datter, Jeg vil velsigne alle dem, som beder denne bøn med oprigtighed; lad denne profeti blive hørt; ”dagen og timen tilhører Mig, din Gud,” det skal du sige til dem, som spørger på hvilken dag og time, Min Retfærdighed vil komme! Kærligheden elsker dig;