In 1998 blev Vassula Rydén i en vision
inspireret
til at starte et projekt for at brødføde de fattige.
I visionen blev hun vist en ‘smal’ døråbning
hvor vor Velsignede Moder stod
og holdt Jesusbarnet.
Kort tid efter
skete der en række tilsyneladende uforbundne hændelser,
der hjalp dette projekt i gang.
Læs mere og besøg