18. februar 1993

Herre, hvor længe vil du tillade dem1 at trodse dig?

når Jeg taler til dem næste gang, vil Jeg rejse en stærk storm!

De hånede Dine råd i det økumeniske center (i Mexico City)2, de rejste sig og udvandrede midt i mødet. Og, som Du ved, kom den største modstand i Kirkernes Verdensråd fra mine egne, som heller ikke ønsker min tilstedeværelse der, og end ikke et møde.

men Jeg, Sejrherren, vil bøje dem dobbelt … se Vassula-af-Min-Lidelse, modtag Min Fred, søg ikke nogen anden end Mig! Min Lidelses sjæl, gå ud til alle lande, og overlad modstanden til Mig, Jeg skal få dem, som modsætter sig mest, til at rejse sig fra deres sæder og bøje sig dybt; hav tillid til Mig, gå ud til alle lande og mind alle om Min Kærlighed, og at Jesus betyder Frelser, Forløser og at storheden af Min Kærlighed til jer alle overgår alt …

se hverken til venstre eller til højre, husk på, hvordan Min Fader, grebet af din elendighed, gav dig Sin Fred, så at du giver denne Fred videre til alle; bevæget over din forbavsende svaghed åbenbarede Min Fader Sit Ansigt for dig og gennem dig, for andre; betaget af din betydningsløshed triumferede Min Helligånd over dig og indsatte Sin Trone i dig for at herske over din sjæl, og Jeg fyldte dit hjerte med Mit Hellige Hjertes Rigdomme;

snart, Min Sjæls elskede, vil et hvidt linned dække dig, og Jeg skal Selv sætte dig ind i Mit Hjerte, omringe dig med Mit Lys; så, Mit barn af Min Brændende Passion, tillad Mig at anvende din lille hånd for blot en lille stund længere,

skriv: Jeg er steget ned fra Himlen for at nå jer, men har I lyttet til Mig? Jeg er steget ned fra Min Trone, for at komme hele vejen til jeres værelse for at vinde jer og minde jer om, at I er Mit Riges arvinger; Jeg er steget ud af Min Bolig og har gennemsøgt ødemarken for at finde jer; himlens Hersker har ikke nægtet jer Sin Kærlighed, aldrig! Jeg har tilladt jeres øjne, skabninger, at se på jeres Konge i Sin Skønhed for at drage jer til Mig;

for at ære Mit Navn har Jeg oprejst de døde til at forkynde jer om Mit Rige; hvor bliver jeres svar af? og I, som taler om Enhed, tror I, at tomme ord vil forene jer? hvem af jer er parat til at give slip på alle sine bekvemmeligheder og følge Mig? sig Mig, hvem af jer vil være den første til at afslutte Min Smerte og Min klage for Enhed og Fred, før Timen kommer? denne Stund, som får alle Mine engle til at ryste;

hvem blandt jer er sjælen, som vil tilså landene med frø af Kærlighed og Fred? hvem vil for Min Skyld trofast følge Lyset og påkalde Mit Navn dag og nat? hvem af jer alle vil være den første til at sætte sine fødder i Mine blodplettede Fodspor? søger I Mig oprigtigt? se, de dage kommer, hvor Jeg vil komme med torden og lynild, men til Min sorg vil Jeg finde mange af jer uvidende og i dyb søvn!

skabning, Jeg sender jer budbringer efter budbringer for at bryde igennem jeres døvhed, men nu er Jeg træt af jeres modstand og jeres apati; Jeg er mere end nogensinde træt af jeres kulde; Jeg er træt af jeres arrogance og umedgørlighed, og hvad angår at samle jer for enhed; har I nu fyldt bevidstløshedens bæger til over kanten; beruset af jeres egen stemme opponerer I imod Min Stemme, men det skal ikke vare for evigt, snart skal I falde — Min Kirke er i ruiner på grund af jeres splittelse; I følger ikke Mine råd, af mangel på tro følger I heller ikke Mine ønsker, men Jeg vil blotte jeres hjerte for jer selv og for hele verden; Jeg vil afsløre, hvordan I hemmeligt planlagde at ødelægge Min Lov;3

det sjette segl vil snart blive brudt,4 og I vil alle blive kastet ind i mørke, og der vil ikke være noget lys, for røgen, som vil strømme ud af Afgrunden, vil blive som røg fra en kæmpestor smelteovn, så solen og skyerne vil blive formørket af den;5 og ud af Mit Retfærdighedsbæger vil Jeg lade jer ligne slanger, hugorme, Jeg vil lade jer kravle på maven og spise støv6 i disse mørke dage; Jeg vil presse jer ned til jorden, for at minde jer om, at I ikke er bedre end hugorme … I vil kvæles og undertrykkes i jeres synder;

i Min vrede vil Jeg træde jer ned, nedtrampe jer i Min vrede! forstår I? Mine fire engle står nu ængsteligt omkring Min Trone og venter på Mine ordrer; når I hører tordenskrald og ser lynene, så forstå, at Timen for Min Retfærdighed er kommet; Jorden vil ryste, og som et stjerneskud vil den rotere fra sin plads7 og fjerne bjerge og øer fra deres pladser; hele nationer vil blive opslugt; himlen vil forsvinde som en skriftrulle, der ruller op,8 som du så det i din vision, datter;9 vil en stor pine overgå alle beboerne, og ve den vantro! hør Mig: og hvis mennesket siger til dig i dag: ”ah, men Den Levende vil have Barmhjertighed med os, din profeti er ikke fra Gud, men fra din egen ånd”, så sig dem: selv om I anses for at være levende, så er I døde; jeres vantro fordømmer jer, for I nægtede at tro i Min Barmhjertighedstid og forhindrede Min Stemme i at blive udbredt igennem Mine talerør til advarsel og frelse for Mine skabninger10, I skal også dø som de onde;

når Mørkets Time kommer, vil Jeg vise jer jeres indre; Jeg vil vende vrangen ud på jeres sjæle, og I vil se jeres sjæl så mørk som kul, I vil ikke blot opleve en sorg som aldrig før, men I vil slå jer for brystet af smerte og sige, at jeres eget mørke er meget værre end mørket, der omgiver jer;

hvad angår dig,11 ( … ) det er, hvordan Jeg skal vise Min Retfærdighed til landene, og alle lande vil føle Min dom, når denne Time kommer; Jeg vil gøre menneskeliv mere sjældent end før; senere, når Min vrede er aftaget, vil Jeg sætte Min Trone ind i hver eneste af jer, og sammen, med én stemme og ét hjerte og ét sprog, vil I prise Mig, Lammet;

dette er nok for i dag, Min Vassula; vær ikke bitter på dit eget folk, og gør ikke, sjæl, dit eget hjerte bekymret; Jeg skal vise dig for verden som et tegn på enhed; du bliver modsagt og afvist, men du ved nu hvorfor: fordi enhed ikke er velkommen, ligesom Kærligheden heller ikke er velkommen i mange hjerter; oprigtighed mangler …

kom, vi, os?

Ja, min Herre …


1 De Græsk ortodokse gejstlige.
2 Alle var der. De græsk ortodokse kom sent, lyttede i 20 minutter, medens jeg læste Jesu budskab op om enhed, så rejste de sig rasende op og gik.
3 Jesus sagde det følgende meget alvorligt.
4 Joh. Åbenbaring 6:12
5 Joh. Åbenbaring 9:2
6 1. Mosebog 3:14
7 Esajas’ Bog 13:13
8 Joh. Åbenbaring 6:14
9 21. juli 1990
10 Joh. Åbenbaring 6:14
11 er for mig alene.