30. januar 1987

fred være med dig; kom til Mig hver gang du føler dig svag, og Jeg vil give dig styrke;

Vassula, ved du, hvorfor Jeg valgte dig?

Nej, det ved jeg ikke, Jesus.

så vil Jeg sige dig det; Jeg valgte dig, fordi du er hjælpeløs og langt det mest elendige af noget væsen, Jeg kender; elendighed tiltrækker Mig, fordi Jeg kan trøste dig; du er hjælpeløs og utilstrækkelig, ude af stand til at beherske noget sprog;

Herre, hvis jeg er så elendig, hvorfor har Du så valgt mig til at modtage denne vejledning?

har Jeg ikke allerede fortalt dig det? børn er Min svaghed, fordi de lader sig forme af Mig; Jeg har udvalgt dig for at åbenbare Min kærlighed gennem dig, en skrøbelig blomst, som ikke er i stand til at vokse alene; en blomst som Jeg fandt midt i en ørken, og som Jeg tog op og omplantede i Min fryds have for at lade den vokse i Mit lys; alt, hvad Jeg beder dig om, er kærlighed; elsk Mig og vær trofast mod Mig; Jeg ønsker troskab fra dig; Jeg ønsker, at hver en dråbe af kærlighed, som du har i dit hjerte, skal fylde Mit Hjerte; Jeg tørster efter kærlighed, for Jeg er Kærlighedens Mester; så alt, hvad Jeg derfor beder dig om, er, at du elsker Mig; når du elsker nogen, brænder du så ikke af længsel efter at være sammen med Ham hvert sekund af dit liv?

Jo, det er sandt.

hvad er da mere naturligt end at overgive dig helt til Mig? kom, kom til Mig, Jeg er din Fader;1 Jeg ved, du er hjælpeløs uden Mig, ynkelig når du er overladt til dig selv, og svag når du er alene; lad Mig forme dig, så Jeg kan overbringe Mit budskab gennem dig; O datter, der er så meget, du må lære…

Jeg ved det. Jeg ved, at jeg intet ved.

Vassula, Jeg elsker dig, tvivl ikke; Jeg vil svare på dit spørgsmål; Jeg udvælger ikke kun de sjæle, som er Mine brude2 ved eget valg, Jeg kommer også og udvælger sådanne, som ikke kender Mig; Jeg kommer og banker på hver en dør; Jeg banker og venter i håb om, at Jeg vil blive hørt; Vassula, Jeg længes efter, at hver sjæl vil modtage Mig og byde Mig velkommen; Jeg elsker jer alle;

Jeg troede, at Du ville foretrække at være blandt religiøse sjæle, som altid gør Dig lykkelig.

Vassula, Jeg elsker Mine religiøse sjæle og Mine præster og nonner lige så meget som Mine andre børn; Jeg elsker alle også syndere og dem, der forfølger Mig; Vassula, Jeg kommer til alle mennesker uden hensyn til, hvad de er, og hvor megen kundskab de har erhvervet sig i deres levetid; Jeg kan opvække de døde ved Min kraft; Jeg giver dig Min styrke til at møde Mig på denne måde, for Jeg er Herren, og jo mindre du er, desto lettere kan Jeg handle; du ved udmærket godt, at Jeg er selvtilstrækkelig; din utilstrækkelighed vil forherlige Min tilstrækkelighed; din elendighed er af ringe betydning i Mine øjne, overlad dig selv til Mig og lad Mine hænder forme dig;

Jeg har ikke valgt en, der har autoritet, for Min Autoritet forslår i sig selv; Min appel om Fred og Kærlighed vil komme igennem dig og vise hele menneskeheden Min Nåde; Jeg vil åbenbare Mig Selv igennem dig; Jeg beder ikke Mine børn om noget, som de ikke allerede har; hvis de kun har fejl og synder, så lad dem give Mig dem, og Jeg vil rense dem, Jeg vil lette dem for deres byrder og tilgive dem, Jeg vil ikke komme med bebrejdelser, Jeg vil kun elske dem; Jeg elsker alle dem, der falder og kommer til Mig for at bede om tilgivelse, Jeg elsker dem kun så meget mere; Jeg vil aldrig afvise dem, selv om de falder millioner af gange; Jeg vil være der og tilgive dem og rense deres misgerninger i Mit Blod; aldrig vil Jeg blive træt af at tilgive dem, for Jeg er en Kærlighedens og Nådens Gud, Jeg er fuld af medynk for de svage;

Mit Hjerte er Helligt og en afgrund af Tilgivelse; gør ikke mere, datter; Jeg elsker dig; stol på Mig, Vassula, og alt, hvad Jeg har at sige, vil blive skrevet;

(Senere:)

ved du, at Jeg er glad for at have dig nær Mig? Jeg, Jesus, elsker dig fra dybderne af Mit Hjerte, og på grund af denne kærlighed, som Jeg har til dig, hader den onde dig; de vil sætte fælder for dig, men Jeg vil være dig nær for at advare dig;

Jeg ønsker ikke at falde!!

Jeg vil sørge for, at du ikke falder; Jeg vil være i nærheden af dig for at understøtte dine fald;

Jeg forstår ikke, hvorfor budskaberne blev givet før min ’dannelse’.

Vassula, Jeg, Gud, gav dig Mine budskaber, for at mange vil få gavn af dem; hvis blot du vidste, hvor stor værdi sjæle har for Mig;3 Jeg ved, hvad du har i tankerne, Jeg vil svare på dit spørgsmål;

hør på Mig, Jeg er kommet til dig for at give Mit Budskab om Fred og Kærlighed, Jeg har valgt blot et barn, uegnet til Min opgave, hjælpeløst og lille, uden anseelse, et nul for gennem dig at åbenbare Min lidenskabelige kærlighed og for at undervise dem, der stadig ikke forstår Mit Hjertes rigdomme;

Jeg lider ved at se Mine lærere så tilbagetrukket langt fra alt, hvad der er himmelsk, og den ligegyldighed de udviser over for Mine velsignelser; for karisme er en velsignelse; hvor er deres hjerter dog blevet grove og leder til åndelig døvhed og goldhed; endnu en gang kommer Jeg og bønfalder jer om Fred og Kærlighed, men hvor mange flere vil afvise Mig? hvor mange flere af jer vil ikke svare? hvor mange af jer, især Mine lærere, vil vende deres øjne i en anden retning for at se efter Mig der? I lidettroende mennesker hvor lidt I dog kender Mig! har I glemt, at Jeg er Grænseløs Rigdom? hvorfor er I overraskede over, hvilke type redskaber Jeg bruger? Min kraft er mægtig og grænseløs, og Jeg vil lade Mine ord blive kendt ved hjælp af ynkelige sjæle…

Vassula, mange vil bede Mig om et tegn på, at denne vejledning kommer fra Mig; men det tegn, Jeg vil give, det er dig; Jeg har udfriet dig fra det onde og vækket dig; Jeg opvækkede dig og løftede dig op til Mit Hjerte og overøste dig med Mine gerninger; acceptér hvad Jeg giver dig, for Visdommen leder dig;

Vassula, Jeg elsker dig; du lille, du er Min; datter, giv Mig kærlighed og giv Mig hvile; lad Mig hvile i dit hjerte; acceptér Mig, Vassula, afvis Mig ikke; Vassula, ved du, hvor mange år Jeg ventede på, at du skulle acceptere Mig? åh, hvor fremmedgjort du var fra Mit Hjerte, har Jeg nogen sinde fortalt dig, hvordan Jeg følte det dengang?

Det kan jeg ikke rigtig huske, Jesus.

så vil Jeg fortælle dig det; Jeg har frygtet for dig, du havde bevæget dig bort fra Mig, og Mit Hjerte var fuldstændig sønderrevet af sorg;

Vassula, hvordan kunne du da modstå Min appel, elskede? Jeg har ventet i mange år; Vassula, acceptér Min kærlighed; Min kærlighed helbreder dig;

Det er ikke, fordi Jeg afviser Dig, Jesus, men jeg har det bare bedre med at give og elske end at modtage. Jeg tror, Du kender mig.

(Jeg var ked af det, fordi Jeg havde såret Jesus uden at ville det. Jesus mærkede det med det samme.)

kom med Mig, Jeg har en hemmelighed, som Jeg vil fortælle dig; Vassula, ved du, hvorfor Jeg elsker dig?

Ja, Du har allerede fortalt mig det.

der er endnu en grund; Jeg elsker dig, fordi du elsker Mine børn;

kom nu nærmere til Mig, vil du lade Mig komme ind i dit hjerte?

Ja, gør det, Jesus.

hvor du gjorde Mig lykkelig, for Jeg ved, at Jeg kan hvile i dig; afvis Mig ikke igen, for det eneste, Jeg længes efter, er at trænge ind i hjerter;

Du vil nok finde pletter…

alle urenheder, som Jeg finder, vil Jeg vaske bort; elskede, Mit Blod vil rense dig;


1 Es 9: 5
2 Nonner
3 Det virkede, som om Gud ikke ville undvære ét minut.