22. oktober 1990

Vassula, elskede, Jeg, den Hellige, er i dit værelse; det er Jeg, Jesus; er du glad for Mit Besøg?

Meget! Jeg velsigner Dig … vældig meget, Herre!

hold fast ved al den undervisning, Jeg giver dig; lad ingen bedrage dig; bliv ved at høste Min høst af venlighed og ømhed; Jeg vil forøge dine visioner, så du kan vidne i Mit Navn; Jeg skal forsyne dig med ord, så du er i stand til at vidne; Min datter, mind verden om Min Store Kærlighed; dette vil være budskabet for alle tider: fred være med jer, Jeg er Jesus, jeres Frelser; Jeg er den Helligste af Hellige, som taler til jer;

sandelig siger Jeg jer: Jeg skal udøse særlige nådegaver over dem, som tager imod dette vidnesbyrd, for ved at tage imod dette Kærlighedens vidnesbyrd bekræfter de den Højestes sandfærdighed og Uendelige Kærlighed, eftersom alt, der er skrevet, kommer fra Mig; I elskede, Jeg giver Min Ånd uden forbehold; Jeg giver Min Ånd for igen og igen at minde verden om Min hengivenhed og den store kærlighed, Jeg har til jer; Jeg giver jer Min Ånd uden forbehold for at minde jer om Mine Fem Sår og om Min Lidelse;

Mit barn, du som læser eller hører Mig, se dig omkring; Daggryet er snart hos jer … og I vil ikke behøve at opsøge nattens skygger, som hvisker og mumler; ej heller skal du vandre i angst og mørke; for dine troldmænd, der bespottede Mit Hellige Navn og erstattede lyset med mørket, skal udslettes;

I elskede, Daggryet er snart hos jer, og så snart, det er lyst, vil jeres frøplanter blomstre; handelsmændene, som infiltrerede Min Kirke, vil blive forfærdede og alle købere modløse, enhver købmand, som er blevet rig, vil falde i afmagt, blændet af Min Herlighed, og ved Mit Lys vil de stå forvirrede og rystede foran Mig; signalet vil blive rejst på jeres hustage; Mine ambassadører er sendt til deres poster nu for at afvente Mit signal, Min Genkomst er forestående; så I, som er Mine budbringere, gå med hurtige skridt, gå til enhver høj og bekendtgør at dommen snart vil falde over disse handelsmænd, for de er blevet en afskyelighed for Mit Syn! har I ikke før læst, at I skal holde jer vågne og være på vagt, så når I ser Ødelæggelsens Vederstyggelighed oprejst i Min Helligdom, som profeten Daniel talte om, så ved I, at dette er tegnet, som profeten talte om, for Tidernes ende? hvordan kan det være, at I ikke kan læse Tiderne? Min Helligdoms mursten er faldet, og I lever midt i jeres tidsalders store frafald;

Mine modstandere tror nu, at de har den øverste magt, og handelsmændene tror, at de kan fortsætte med at handle i Min Helligdom, men Jeg siger dem: “I, der har fordærvet jeres visdom ved at erstattet Mit Billede med en livløs statue, en falsk gud, et idol, I, som kæmper for at oprejse denne katastrofale afskyelighed og afskaffer Mit Evige Offer, I vil drikke af Mit Retfærdigheds fyldte bæger;” figuren, som er påsmurt med diverse farver, denne figur, som disse handelsmænd forsøger at få jer til at nære ærbødighed for og følge, er ikke Mig; det er en opfindelse af pervers menneskelig færdighed, for at nedgradere opfattelsen af Min Hellighed og Min Guddommelighed, det er en falsk økumeni, det er for at trodse alt, hvad der er helligt;

Jeg lider på grund af disse handelsmænds synder; bed for disse præster, der blev handelsmænd, deres synd er alvorlig; bed for, at Jeg må indgive dem Min Ånd af Sandhed og få dem til at overholde Mine Love og oprigtigt respektere Min Guddommelighed; I elskede, som Jeg har mærket som Mine på jeres pander, tillad ikke disse handelsmænd at tvinge jer til at følge dette falske billede; vær på vagt;

Jeg fortæller jer alt dette i forvejen, fordi Jeg gerne vil have, at I skal føle jer trygge med Mig, jeres Gud, når den store trængsels tider kommer over jer; Jeg agter at besøge jer; timen for Min Store Genkomst er allerede kommet, og ve disse købmænd, som kæmper for at oprejse deres katastrofale afskyelighed i Min Helligdom og afskaffe Mit Evige Offer ved at tvinge jer til at spise deres tilsmudsede mad! ve disse handelsmænd, som sammensværger sig for at ødelægge Mit Ord ved at rationalisere det! ve disse vanhellige, som bespottede Mit Hellige Navn ti gange! ve Dyrets tilhængere, som har skåret billeder1 og bespottet Mine syv Ånder! deres fæstning vil blive en bunke støv ved Min Munds Åndedrag!

og du, Mit barn, som læser Mig og hører Mig, du, som Jeg har besøgt i din grav og lod Mit Åndedrag trænge ind i, Jeg siger dig: følg i sporene af Mit Blod, som Jeg efterlader dig som et tegn, og hvis du bliver stoppet og udspurgt af en forbipasserende på din vej, så fortæl ham, at du er Min elev og Jeg din Mester, og at du er på vej for at bevidne en korsfæstet Kristus, en opstanden Kristus; og hvis du bliver stoppet af en forhandler, så vær på vagt overfor hans uærlighed, så vogt dig for, at han ikke udveksler Korset, som Jeg har givet dig, med en forvansket såkaldt visdom; grib bjælken over dine skuldre mere inderligt end nogensinde før uden en lyd, uden et ord, og følg Mit Blodspor, så vil de lede dig til Mig; og hvis nogen af dem rejser sig imod dig, så tildæk ikke dit ansigt imod fornærmelser eller slag, byd dem også din ryg, så de genkender dig ved dine sårmærker, lad dem være en fuldkommen efterligning af Mine Sårmærker, for de vil blive givet dig af de selvsamme, som slog Mig, din Mester;

og så vil Menneskesønnens Tegn komme til syne i skyerne, et stort lys vil blive set i jeres mørke, for Jeg, den Hellige, agter at redde jer for Mit Navns skyld;

kom, Mit barn, du som hører Mig eller læser Mig, Jeg har vist Min Kærlighed til dig i dette vidnesbyrd; sig ikke, at Jeg er for langt væk til at elske dig, for lige i dette øjeblik hviler Mine Øjne på dig med en særlig ømhed og en hengivenhed, som du aldrig fuldt ud kan forstå; hvis Jeg skulle vende tilbage alene for din skyld for at forløse dig, så ville Jeg uden mindste tøven komme og gentage Min Lidelse kun for din skyld! tror du Mig nu, når Jeg fortæller dig, at et menneske ikke kan have nogen større kærlighed, end når det giver sit liv for sine venner?

Jeg fortæller dig alt dette, så at du må finde din fred i Mit Hellige Hjerte, så at du må finde sandt liv i Mig, så at du må finde sand kærlighed og hvile i Mig, din Gud; Jeg ved, at du er svag, Mit barn, men din svaghed tiltrækker Min Almægtighed;

kan du rumme, hvad Jeg siger? Jeg siger: fred være med dig! Jeg er Kærlighedsofferet, der taler til dig; Jeg er Den, der gav dig dette vidnesbyrd om Kærlighed som en påmindelse om Min Kærlighed; fordyb dig i Mig, og tillad Mig at indtage dig; føl, hvordan Mit Hjerte længes efter et svar på Min Kærlighed! afvis Mig ikke, kom til Mig, som du er, kom og drik Mit Hjertes strømme, og du vil tørste efter mere; O så mange af jer forlod Sandheden og gik den ene eller anden vej; Sandheden er KÆRLIGHED; Jeg er Sandheden; vær vidner for Sandheden; modtag Sandhedens Helligånd, modtag Nådens Helligånd;

Jeg velsigner jer alle og efterlader Mit Kærlighedssuk på jeres pander; vær ét under Mit Hellige Navn;


1 En falsk Kristus. Falsk undervisning. Rationalistisk og naturalistisk undervisning.