15. maj 1987

kom, overgiv dig; Jeg nyder at høre dig sige, at du overgiver dig, for når du gør det, frydes Mit Hjerte, du lille! bed Mig om at bruge dig…

Fader, hvis jeg er til nogen nytte for Dig, så brug mig!

Jeg elsker dig; kom, ønsker du at skrive?

Jeg vil skrive, hvis det er Dit ønske.

så skriv;

lad det være kendt, at Jeg, Jahve, ville, at du skulle oplyses; din eneste tilflugt er Mig; Mit Hjerte er en afgrund af Tilgivelse og Barmhjertighed; du lille, ligesom Jeg har oplyst dig, således vil Jeg oplyse dem, der vender sig til Mig;

– Vassula, kom,1 vær nærmere ved Mig; vil du modtage Mig…

(Stilhed fra min side.)

gør Mig ikke bedrøvet.

(Tavshed.)

vær hos Mig, rens dig selv; elsk Mig;

(Tavshed.)

gør Mig ikke bedrøvet, elskede…

(Tavshed.)

vil du modtage Mig? … fyld Mig med glæde og vær hos Mig; elsk Mig, Jeg elsker dig; kom til Mig oftere; modtag Mig oftere; Jeg elsker dig; vil du bede med Mig?2 sår Mig ikke,

(Jeg indvilligede.)

Elskede Fader,
rens mig ved Din Søns Blod,
Fader,
rens mig ved Din Søns Legeme,
Elskede Fader,
hold den onde ånd borte,
der nu frister mig,
amen;

(Mens Jesus skrev det, sagde jeg det.

Pludselig forstod jeg. Det var, som om jeg vågnede efter Jesu bøn. Jeg indså, hvad der skete fra begyndelsen af denne dags budskab. Jesus kaldte mig til at modtage den Hellige Kommunion, men jeg lod, som om jeg ikke forstod. Jeg ville endda helst have sagt nej. Selv om jeg sårede Ham, var jeg uvillig til at svare Ham. Jeg fik Ham til at sige det udtrykkeligt. Jeg følte, at jeg var ved at falde, og Jesus hastede til min redning. Lige efter Hans bøn (Han bad den sammen med mig) indså jeg, at der var en ond ånd, der trak i mig. Det gav en mærkelig følelse at opleve, hvordan den onde ånd gav slip på mig, da ordene lød: “Elskede Fader, hold den onde ånd borte, der nu frister mig.”

Jesus måtte lægge så megen kraft på min hånd. Min hånd føltes meget tung, og samtidigt følte jeg Hans enorme og magtfulde styrke som en kæmpekraft, der holdt mig oprejst. Efter bønnen var det, som om jeg vågnede op.)

kom nærmere til Mig; helliggør dig selv; Jeg elsker dig, og Jeg vil støtte dig, når du er ved at falde; Jeg vil ikke lade dig gå fortabt; en blomst har brug for at blive vandet og gødet for at bevare sin skønhed; Jeg er din Tro Vogter;

Jeg elsker dig.

Jeg elsker også Dig.

(Jesus havde set den onde ånd, der trak i mig. Jeg var ikke klar over det, mens den onde ånd trak, følte jeg mig dum. Jesus var meget hurtig til at redde mig. Det var først, da den onde ånd gav slip på mig, at jeg forstod, at jeg havde været lige ved at falde! Jeg kan ikke tro på det, der skete!)


1 Nu var det Jesus, som talte til mig.
2 Her havde jeg lyst til at sige: Ӂh nej, ikke igen.