26. marts 1996

Min Fred giver Jeg dig; i denne Fred modtag Mit Budskab …1

det eneste, han behøver at gøre, er at læse Mit budskab, lad ham så selv bestemme sig; datter, alt det skabte adlyder Mig …

ja, skabelsen adlyder Dig, men blandt Dine mennesker er det ikke alle, som adlyder Dig!

nej … ikke alle adlyder Mig; mange af dem er fristet, og ønsker hellere at vinde godkendelse fra mennesker, end fra Mig … mange er mere ivrige efter at behage mennesker end at behage Mig, deres Gud; og for nogle er det kun deres egne interesser, der får dem til at være ulydige imod Mig; andre har endnu ikke besluttet at lægge deres lidelser bag sig, deres selvglæde, de synder lige så meget, som de ånder; Jeg har talt om ikke at dømme andre, og hvordan deres tunge vil blive årsagen til deres egen fordømmelse, til dette kan Jeg tilføje en ting mere: de munde, der spytter ild ved at skabe vanskeligheder for mennesker, og river dem i stykker, også de vil blive ramt af lidelse, fordi de bedrøver Min Hellige Ånd; Min Helligånds veje er anderledes! enhver, som er ledet af Min Ånd, får den nåde at overholde Mine Love og Mine Veje, som er milde, kærlige og så fuldkomne;

Jeg er Kærlighedens Kilde, og Jesus er Mit Navn; men den Onde er kilden til Ondt og al syndighed … datter, tab aldrig modet; lad dit liv blive et ornament af skønhed, en krans af blomster, en tiltagende duft af røgelse, så at Billedet af den usynlige Gud bliver synligt for dig i al evighed; bliv ved med at være trofast imod Mig; Jeg er ved din side;

frygt aldrig! lovpris Mig, datter; fred …

Min Herre, mit Liv, min Familie,
Jeg er en del af Dig,
og min ånd jubler i Dig.
Jeg velsigner Dit Navn for evigt og altid.
Pris, skabelse, Guds styrkes handlinger,
og lovpris Ham,
som oprejser de ydmyge.
Hvordan kan nogen dødelig tvivle
på Din vidunderlige indgriben?

Min Vassula, lad dit liv være en uophørlig bøn til Mig …

lad ikke nogen narre dig ved at fortælle dig, at Gud ikke har nogen hensigt med at nærme sig Sit folk … tillad ikke disse mennesker at forstyrre din ånd; Min røgelse, bed for disse mennesker, så at de også kommer og drikker fra Min Kilde og vil blive genoplivet; hvis de er uvenlig stemt og er modvillige til at høre og forstå, er det fordi, de har forladt Mig og Mine Love;

oh …2 Vassula, Min blomst, denne generation er blevet et tørkens land; bed for verdens omvendelse; ic;


1 Jeg spurgte Jesus, hvad der ville ske, hvis en eller anden ikke ville adlyde, eller lytte til Hans opfordring.
2 Et suk.