Herre, forbarm Dig over mig, en synder!

13. marts 2020

kald folk sammen og sig til dem: uden anger og sandfærdighed i jeres bøn vil dette onde vare længere, end I tror; vend jer til Mig, jeres Gud og anger; en oprigtig og universel bøn vil nå Mig, jeres Gud; faste vil bortstøde dæmoner; hvilket som helst offer vil være kærkomment for Mig; frakast jeres sløve ånd og opgiv jeres onde veje, og slut fred med Mig, jeres Gud; lad Mig høre: ”Herre, forbarm Dig over mig, en synder!” og jeg vil vise barmhjertighed; og Jeg vil overøse jer med velsignelser; kom, frygt ikke; Jeg lytter… ic

Gud vil lytte, hvis vi angrer og forandrer vore liv fra at være lunkne mod Gud, og Han vil være nådig og skænke os fred; vi vil bede for verden; bed Ham om at åbenbare Sit Ansigt og lyse over os; bønfald Ham om at være nådig mod vore ydmyge bønner… vi burde også bede for, at Hans budskab i Sandt Liv i Gud må spredes hurtigt og blive ydmygt modtaget, som det blev modtaget af jer; bed særligt for Italien, fordi Sandt Liv i Gud budskaberne, som jeg tidligere har forklaret, faldt for døve øren og blev udsat for forfølgelse;

 

Flere budskaber bragt i 2020:

Jeres hjerter kan være bristede, men så er Mit (12. april 2020)

Mit Kongelige Dydsscepter (12 . juni 2020)

Min Nye Kærlighedshøjsang (9. juli 2020)

Din ånds Trøster Jeg Er (19. oktober 2020)

Bag Mit Slør findes Min Guddommelighed (3. november 2020)

Jeg vil aldrig fratage dig Mit Nærvær (2. december 2020)

bragt i 2021:

Jeg vil i rigt mål give Mine Velsignelser til alle dem, der søger Mig (11. januar 2021)