11. januar 2021

Jahve, alles Fader, åbenbar Dit Hellige Ansigt for denne døende verden og kom over vores elendige ånd!

Jeg Er; fred være med dig, sandelig, længes efter Mig, hver dag i dit liv! Jeg, Jahve, er ved din side, og Jeg frydes, når du kalder på Mig! Mit Hjertes fryd, ophør aldrig med at længes efter Mig; vær som tørstig jord, der længes inderligt efter Mig; vær urokkelig i din tro; kom og øs af dine ydmyge bønner til Mig, Jeg vil høre dem; del alle de problemer, du bærer i dit hjerte, med Mig, og Jeg vil rådgive dig om dem;

datter, se op, hvor dit Hjem er, ja, se op for at rette dit hjerte mod Sandheden; hør Mig nu:

Mit Nærvær hos dig er en stor gave til dig, men det er det også for hele menneskeheden; der er så mange gode ting, som Jeg har givet dig, Vassula, i din barndom, men din hukommelse har slettet dem fra din ånd; alligevel vil Jeg minde dig om dem: da du blot var et spædbarn, holdt Jeg dig i Mine Arme, i Min Favn1, og løftede dig op til Mig, som en far, der glæder sig over sit barn, Jeg, der er over din jordiske far, for Jeg er din Skaber, der frydede sig, hver gang Jeg holdt dig i Min Favn og løftede dig op af vuggen til Mine Engles glade latter! Jeg kærtegnede dig med Kærlighed, medens du smilede til Mig; og som en far, der taler til sit barn, talte Jeg til dig og sagde dig: ”Jeg vil knytte dig til Mig for evigt, lille du, Jeg vil lede dine skridt mod Mig i alle de år, der kommer, og Jeg vil våge over dig, når du hviler; og når morgengryet kommer, vil Jeg tale til dig med Vejledning og Visdom, hvor Jeg minder dig om, at Jeg Er din Fader, og at du er Min; at du nedstammer fra Mig, og at du er Mit afkom; Jeg vil jævne din vej for dig, når du bliver Min Budbringer; Jeg plejede med glæde at opfriske og skærpe dine minder om Mig2; et frø, der kommer fra Mig, som Jeg havde i sinde at så midt i denne generation i god tid;

ja, sandelig, Jeg havde skabt dig midt i denne generation til Mit formål; Jeg kaldte dig for at udbrede Min Frelsesplan til dig og med smerte i Mit Hjerte fortælle dig, at Jeg vil sende dig ud fra Min Favn for at tale i Mit Navn, men ved at gøre det, vil du blive behandlet af verden som en bedrager; da du spurgte ‘hvorfor?’, svarede Jeg: ”ler er kendt for at vaskes bort ved de første dråber regn, men din sjæl vil aldrig dø”;3 det var de Ord, Jeg sagde dig; dog tilføjede Jeg, at Jeg ville pryde dig med mod og gejst, så du på trods af din svaghed aldrig ville vakle eller frygte; sammen med Mig ville du utrætteligt så verden til med Mine frø;

og se, du vil også være Mit offer; Jeg måtte vælge en af jer til at blive Mit offer, og for at du kunne være det, gjorde Jeg det af med al din frygt, så at din tunge bliver så ren som sølv, medens du gentager Mine Ord; Min Elskede, til trods for at denne generation overskrider alle grænser, vil Min Kærlighed uophørligt regne ud fra Min Trone over jer alle som strømme af glitrende diamanter, og Jeg vil, som en tigger, der spændt står ved et vejkryds, tigge om kærlighed fra alle forbipasserende, efterhånden som de kommer forbi på vej mod deres lovløse forehavender og svinder ind som en skygge, åndssløve og fortabte;

Min Søns råb, der også kalder på dem, vil høres fra oven på samme tid: ”åh kom! kom og spis Mit Guddommelige Brød og drik af Min Guddommelige Vin, som Jeg har tilberedt til alle generationer! så I må blive helbredt og leve, elskede! læg verdens skatte bag jer, for de vil ikke være jer til nogen gavn! kom til Mig, for I vil få Visdom, og Visdommen vil vise jer Vejen til Sandheden og til Livet; Mit råb bliver sendt til jer, sønner og døtre af den Allerhøjeste; har I ikke hørt, at dén, der finder Mig, finder Livet! Jeg er Porten til det Evige Liv, så kom!”

Jeg kan huske de dage, hvor Du kaldte mig, og nu tænker jeg over alt det, Du gjorde for os; må I være velsignede, Jahve og Jesus!

Mit barn, mange vil undertrykke Mig, for de kender Mig ikke, og de forstår Mig heller ikke; i jeres tider bøjer Jeg Mig ned fra oven for at nå jer alle, Jeg går i støvet for at finde Mine ynkværdige sønner og døtre, der vandrer i syndens støv, for at løfte dem og bringe dem hen til et sted, Jeg havde bestemt for dem, hvor de vil være klædt i renhed; et sted, hvor det regner uophørligt med Evige Velsignelser; bliv ikke i syndens støv og forbliv heller ikke isolerede, generation, for det vil ikke gøre jer noget godt, hvis I forbliver løsrevne fra Min Ånd, som er Livets Giver, og som giver jer liv og bevæger jer, I vil forblive som lig, så kom og bliv indpodet på Min Ånd, så at I må leve!

Jeg vil bede om, at hele menneskeheden træder ind gennem Dine Porte og kommer ind i Dine Kongelige Sale, så at de må prise Dit Hellige Navn i al evighed, for Jahve er Gud Selv, Hans Kærlighed varer til evig tid!

kom! stol på Mig, Jeg vil i rigt mål give Mine Velsignelser til alle dem, der søger Mig, og Jeg vil udgyde Mit Navn som olie over dem for at genoplive deres sjæl; salige er de, der af fri vilje tager imod Mig, for de vil blive forvandlet til Lys; kom, datter, må du være Velsignet; Kærligheden elsker dig;


1 Gud lod mig forstå, at dette var en mystisk oplevelse; nogle gange ser du spædbørn kigge op og smile glade, og jeg tror, at deres sjæl da kommunikerer med Gud og med engle.
2 Hvilket Gud gjorde, Han mindede mig sandelig om dengang, Han først henvendte Sig til mig og sagde, at Han er min Fader. Jeg havde en stærk fornemmelse af, at vi havde mødt hinanden før, at jeg kendte Ham!
3 Jeg forstod da, at vi, som er lavet af ler, vores krop vil dø, når tiden kommer og vil blive til støv, men vores sjæl vil aldrig dø, så for Gud var vores jordiske død ikke vigtig, men det, som gjaldt for Ham, var, at vores sjæl, der aldrig dør, kommer til Ham, for at leve sammen med Ham for evigt.