2. december 2020

Siden Du besøgte mig første gang, har jeg forsøgt at holde mig på den lige vej og har forsøgt at følge i Dine fodspor til hver en tid. Ved at åbne mit øre en smule har jeg modtaget Dine Instruktioner og Din Melodiske Kærlighedshymne, der lærer mig at elske.

Jeg har oprigtigt søgt alt, der var ret, og inderst inde har jeg længtes efter at gøre Din Vilje, låst mine hænder fast til Dig, klynget mig til Dig, været fast besluttet på ikke at give slip på Dig, Du, som mit hjerte elsker. Din Skole har lært os Vejledning, og Dine Kongelige Domstole: Visdom. Du har ødselt tilbudt os Visdom. Jeg takker Dig, min Herre og Konge.

Hæderkronet og Majestætisk som Du er, tilhører himlene og Jorden Dig, og alle deres beboere tillige, de er Dine, ligesom alt, der overdådigt findes deri. I disse sidste tider bringer Du Dit folk et Budskab om Fred. Du lader Skriften gå i opfyldelse, så at ‘det, der var før, er forsvundet’1, og siddende på Din Trone siger Du: ”Se, Jeg gør alting nyt”2. Du er den Allerhøjeste, hele universets Mægtige Konge. Vis os hvor skrøbelige vi er overfor Din Majestætiske magt. Vi er end ikke så meget som et støvfnug, påmind os om, at vi kun er et vindpust, der ikke varer evigt på Jorden! Bring os til fornuft…

Min datter, Jeg Er er ved din side; nedskriv Mine Ord:

lad Mig påminde dig: i samme øjeblik, din ånd havde erkendt Mig som Din Frelser, hvilket er den perfekte dyd, blev du født af Mig, og Jeg, din Gud, har siden da frydet Mig over dig; Jeg lod dig vide, at du altid var Min; den dag3, hvor du erfarede og erkendte Min Magt, tillod Jeg skællene at falde fra dine øjne et øjeblik, så du blev bevidst om Min Gavmildhed og om, hvordan Jeg holdt hele Universet i Min hule Hånd, og at alt, der findes skabt, er inden i Mig; du var fuld af ærefrygt, da du mærkede Min Kraft, for i disse få øjeblikke forstod du, at Jeg i sandhed Er Gud, der holder Liv og Død i Min hule Hånd; og dog er Jeg samtidig af Hjertet Mild og Øm og Venlig; Jeg er lutter Barmhjertighed, og Min Kærlighed til dig er ubetinget;

lykkelig den, der sætter sin lid til Mig!

Herre! lad alle, der lever, kun ønske én ting; at søge at leve i Dit Hus og opleve Din Sødme, O Gud, og at træde ind i Dine Kongelig Sale med Vejledning og blive en sand discipel af Din Kærlighed.

Jeg ophørte aldrig med at kalde alle til at hylde Mig og tilbede Mig i Mine Hellige Sale, hvor I vil blive givet Vejledning, der vil lære jer, at Alle Mine Gerninger er gode; sandelig, Mine Gerninger er mægtige, ud over al forventning, underfulde hinsides alt, der kan måles og vejes;

At stå ved dørtrinnet til Dine Kongelige Sale, selv kun et enkelt øjeblik, er mere værd end alt, hvad vi har opnået her på Jorden i et helt liv; for slet ikke at tale om, hvis vi blev inviteret ind i Dine Kongelige Sale! — alligevel lægger jeg nu mærke til, at der i Din Stemme, min Elskede, er en klang af sorg. Jeg lytter, hvad siger min Herre?

ak… Vassula, Vassula, i dag går Mit Folk gennem Dødens dal, Jorden har mistet sin fred, og den visner bort på grund af sit frafald; alt, der kommer fra Jorden, vender tilbage til Jorden; et dødeligt åndedræt er fejet hen over Jordens overflade og dens folk; Jeg har forstærket kaldene gennem Mine Budskaber, der er givet jer, så at I må tørste og søge efter Mig, generation, og seriøst søge Min Hellige Pragt; men I foretrak at gå jeres egne onde veje; Min Faders vrede nærmer sig bristepunktet, efterhånden som Jorden visner bort; Jorden er træt af sine mennesker, og menneskene er ligeledes trætte af Jorden, der ikke giver dem det, de troede, der tilkom dem; dagen nærmer sig, hvor de i fortvivlelse vil råbe til bjergene, ‘skjul os!’ og til højene, ‘fald ned over os!’4 men nu er tiden nær, tiden for Min Genkomst, som er så nært forestående som aldrig nogensinde før;

lidet ved I, generation, om, at snart, meget snart, vil Mit Lys blive set på himlen; en skælven af skræk vil gribe dem, der fornægtede Mig; fryderåb vil stige op fra alle dem, der aldrig holdt op med at elske Mig; de vil søge tilflugt under Min Vinges skygge, for Min frelsende hjælp er Trofast; efter det Tegn vil verden aldrig blive den samme;

I Skriften sammenligner Du os nogle gange med græs, der skyder og blomstrer om morgenen og så visner og dør, før solen går ned; det viser os, at vores liv er så korte;

hvis du lever i Mit Herberg, behøver du ikke at frygte, hvis du tager tilflugt under Mine Vinger, vil du være beskyttet, og du vil forblive uskadt; Jeg beskytter hvem som helst, der kender Mit Navn, hvem som helst, der råber Mit Navn, og de behøver ikke at frygte; Jeg vil da føre dig til Mine Kongelige Sale, hvor du vil blomstre op med Vejledning og Visdom; og du vil forblive frisk og grøn, så du vil forkynde Min Retfærdighed og Min Frelsende hjælp for verden; Du vil være Min Skriftrulle, hvorpå Jeg kan skrive Mine Grundsætninger, Min Lov og Mine Bud, der aldrig vil ændres; og medens du, Min elskede, vil hvile dig i Mine Sale, vil Jeg forkynde Min Kærlighed til dig med musik fra Min Elfenbenslyre og til den rislende lyd fra Min Gyldne Harpe;

Din Hymne er en Hymne om Medfølelse og Venlighed, der lærer os at gøre fremskridt i Dit Hus med rene hjerter, fordi Du er en Konge, der dømmer ret, en Konge, der elsker Retfærdighed; og jeg frydes ved at være sammen med Dig på denne måde i Dine Kongelige Sale med denne gave, som Du har givet mig!

i din intethed, Mit barn, kan Jeg være alt! alt, hvad du mangler, vil Jeg give dig! ser du, hvordan Jeg finder velbehag ved at være sammen med dig? datter, Jeg behøvede et hjerte, der modtager Mig i hjertets enkelthed og med kærlighed, og hvori Jeg kunne finde hvile og gemme Mig fra verdens støj; Jeg holder Mig fra fordærvede hjerter; stolte hjerter, dem kan Jeg ikke tåle; Jeg bevæges hverken af formfuldendte sætninger eller ytringer, men Jeg har velbehag i et angerfuldt hjerte; på trods af deres ondskab har Jeg kronet denne generation med kærlighed og ømhed;

Min elskede, Jeg vil fortsætte med at blæse Min Livsånde i dig for at indgyde et evigt ønske i dig, så du vil tørste efter Mig og efter at leve i Mit velduftende Lys, så at du til gengæld vil fylde din Brudgom med velduft; påmind også alle om, at Herren Gud kender dem, der er Hans Egne, og derfor tillader dem at komme Ham nær og trænge ind i Hans Hjertes inderste, som er jeres Hellige Bolig;

Herre! Jeg husker Dine Ord til mig, dengang vi besøgte Dine Hellige steder, hvor Du levede, i det Hellige Land, og jeg ved retrætens afslutning takkede Dig på denne måde: ”Jeg takker Dig, Herre, for at bringe os her til Dit Hjem, hvor du boede;” og Dit øjeblikkelige svar på dette var: ”Mit hjem, hvilket hjem? Mit Hjem findes i Himlen, og det gør jeres også…”

alter! utallige gange vil Jeg minde dig om, hvor du hører til, og hvem du hører til, og hvor dit endegyldige bestemmelsessted og dit hjem findes; i utrættelige timer vil Jeg undervise dig i grunden til, at du lever; dag efter dag vil Jeg blive ved med at påminde dig om, at Jeg er dit Mystiske Bæger, hvorfra der strømmer en Livgivende Kilde inden i dig; Paradiset er dit Hjem, Hjemmet for dem, Jeg fyldte med Mit Åndedrags velduft; Jeg sagde engang til dig, at Jeg ved Nåde vil tilbyde dig Livet; for Nåden er som et strålende lys, der leder jer til at deltage i det Guddommelige Liv; Jeg giver Mig Selv i jeres tid som aldrig set før, nådigt som aldrig nogensinde før, og jo mere oprigtigt I giver jer til Mig, desto mere vil I modtage af Mig;

Jeg kommer ikke til nogen med sværd ved Min side, ej heller benytter Jeg Mig af at belære jer med rigide formuleringer; for det er ikke den måde, Jeg vejleder jer, ej heller er det den måde, Jeg opløfter jer til at blive Helgener og Martyrer, men strømmen af Mit Ord, som Jeg giver jer, er sødere end nektar og vil klinge i jeres hjerte; Min samtale vil være sødere end bikagens honning; det er derfor, Jeg opløfter jer med Dyd og Religion; det er sådan, Jeg behandler Mine sjæle! velsignede er de, der ivrigt leder efter Mig, Jeg vil fylde deres sjæl med uudsigelig fryd, smukke som en mark med liljer og påskeliljer i Mit strålende Lys vil de være;

Herre, det står skrevet, at: lykkelig er den, Du vælger, og som Du indbyder til at bo i Dine Sale; min sjæl længes efter at krydse tærsklen til Dine Kongelige Sale, hvor jeg ville finde mig selv knælende i Dit Nærvær, Du, Herlighedens Konge, Den Uimodståelige, for Trofasthed og Ædelhed er Dine værdighedstegn; Din tilsynekomst, et formidabelt syn, klædt i Herlighed, Dine Majestætiske Kapper dækket med guld og safirer; Du, der hersker med mægtig mildhed for at oplyse og vejlede de sjæle, der kommer til Dig med et angrende hjerte, hør vores bønner i dag, kom og oplys de sjæle, der sløvt strejfer om, som om de er faret vild i en skov af synd, og som end ikke kender Dig; øs Din Barmhjertigheds overflod over dem, salv dem på hovedet med glædesolie, gør dem til Dine; opflam deres kolde hjerter for at de må løfte deres blik mod Din Stråleglans og opdage Dit Hellige Åsyn, Din ærefrygtindgydende Skønhed!

sandelig siger Jeg dig, at hvis de vil åbne deres hjerte og modtage Mig, vil Jeg med glæde modtage dem og ophøje dem til helgener; Jeg vil gøre deres sjæl fuldendt; Jeg vil rykke dem ud af den skov af synd og vil føre dem til Tærsklen af Mine Kongelige Sale, hvor de vil være i stand til at vælge; Mine Engle vil ledsage dem hele vejen, og de vil blive nødt til at vælge mellem Lys og Mørke; hvis de vælger Lyset, vil de lade sig falde ind i Min Favn, og alt, hvad der før plettede deres sjæl, vil blive vasket bort og tilgivet, men alle dem, der ikke har været modtagelige for Mine Kald og for Sandheden, de vil forblive i deres ringeagt for Mig, for de vil have foretrukket at blive i Mørket; det står skrevet5, at Lyset er kommet til verden, og menneskene elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde; for enhver, som øver ondt, hader Lyset og kommer ikke til Lyset, for at hans gerninger ikke skal afsløres; men den, der gør Sandheden, kommer til Lyset, for at det skal blive åbenbart, at hans gerninger er gjort i Gud

Dine Ord, min Herre og Konge, er ypperlig honning; fint afstemt røgelse fra røgelsesbærende træer er duften af Dine prægtige Klæder, dækket med alle tænkelige ædelstene; Dit Nærvær er herlighedsfuld fuldkommenhed; når Du åbner Din Mund, strømmer en Lysstråle så ren og gennemtrænger alt; uforlignelig i Skønhed, hvordan kan nogen modstå Dig? For Din Ånd fylder hele verden; Enestående, Uimodståelig, Almægtig og mere endnu!

vær Min Velduft, der bringer fred, Vassula, sød er melodien af dine lovprisninger af Mig, salve på Mine Sår, som en lilje ved en bæk, som en buket røgelse; du, som Min Fader har givet så mange begunstigelser, modtag Mine Velsignelser;

forlad mig aldrig nogensinde, så at jeg kan fortsætte med uophørligt at prise Dit Hellige Navn i disse gudløse tider, hjælp mig med at opretholde formålet med religion, hjælp mig med at genopbygge Kirkens ruiner og småstykker; Du ved, at jeg er hjælpeløs uden Dig ved min side. Jeg kunne sige meget mere, men vil stadig mangle ord;

ophøj Mig i dine lovprisninger, Min elskede, indtil nu har du kun set ganske få af Mine Værker, vær føjelig, som Jeg ønsker, du skal være, læg hele dit hjerte i dine bønner for at gøre dem til musik for Mine Øren; hør Mig, de gode Gerninger vil aldrig blive glemt; at bede for menneskeheden er at udgyde blod; eftersom verden nægter at angre, bliver dine bønner betragtet som en anger for hele verden; genopret Mit hus, fyld Det med frugt og vær som en lilje, selv om de behandler dig skånselsløst, en lilje blandt tidsler, svigt aldrig Mine Forskrifter!

Hold mig under Dine Vinger, Herre! Hvorfor skal mennesker lide på Jorden, selv de uskyldige?

hvis mennesker lider på Jorden, skyldes det, at verden mangler kærlighed… kærligheden mangler… kærligheden er nøglen til Mit Rige, og havde de fulgt Mine Bud og levet på Mit Ord og Dets lære, ville de ikke have lidt; Helligånden tager ikke bolig i en udspekuleret sjæl, men skyer en sådan sjæl; hvis sjæle er opblæst med stolthed, hvordan kan du så forvente, at Helligånden finder Sin bolig i disse sjæle? mennesket falder på grund af sin stolthed, for nåden opgiver dem, men enhver, der stræber efter at finde Sandheden, vil finde Mig; har Jeg ikke sagt i Skriften, ‘bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer; for enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for!’6 så hvis nogen mister Mig af syne, lad ham angre! anger vil gøre alt godt, og den angrende vil få tilgivelse, frihed og blive fyldt med Min Sødme; deres hjerte vil fyldes med fred og velsignelse i resten af deres liv; Jeg vil da bringe dem til Min Fryds Have, hvor Jeg mætter disse sjæle med Min Kærlighed og uudsigelige velsignelser, så de vil blive holdt i live; Jeg vil forene Mig med dem, og de vil forene sig med Mig; en sådan Barmhjertighedsgerning vil blive givet dem, og de vil se sig som ét med Mig, guddommeliggjort af Mig; dette vil være frugten af deres anger, en perfekt mystisk Ægteskabelig Forening;

Herre! Du sagde, at hvis vi beder for menneskeheden, vil det være, som om vi udgyder vores eget blod for dem, fordi det vil være af kærlighed og uden egeninteresse. Nu da verden nægter at angre, vil vores bønner for menneskeheden da blive betragtet som anger for hele verden?

ja, datter, det vil være midlet mod synd og porten til tilgivelse; natten vil fly, og en genopstandelse vil finde sted; det er derfor, Jeg har bedt dig om at bede for syndere, så at Min Barmhjertighed vil komme over dem; Jeg ønsker ikke at fratage nogen sjæl Min Velsignelse eller fratage dem at træde ind i Mit Rige; Jeg brænder med ønsket om at tilgive dem, for Min Kærlighed kan aldrig blive mættet; mæt Mig, Vassula, med inderlige bønner fremsagt med kærlighed; lad dine bønner være som røgelse eller som en kærlighedsfane, for Jeg vil ikke være i stand til at modstå din kærlighed; kom, tillad ikke tvivlen at plage dig, Jeg er nu i dit værelse, nær hos dig, for at gøre dine dage til en bryllupsfest; Jeg vil aldrig fratage dig Mit Nærvær! støt dig til Mig og lad Mit Ord få stemme i verden, Kærligheden elsker dig… ic


1 Åb 21:4

2 Åb 21:5

3 7. marts 1988

4 Hos 10:8

5 Joh 3:19-21

6 Matt 7:7-8