2. marts 2022

Kære venner,

I morgen frigiver jeg de seneste budskaber til udsendelse. Desuden vil jeg gerne minde jer om nedenstående budskab fra 10. oktober 1990 fra Jomfru Maria. Vi har brug for inderlige bønner for verdens omvendelse, og at verden vender sig til Gud og kun stoler på Ham. Der er mange budskaber, der har advaret os om det, der sker i dag. 2. verdenskrig kom efter advarslen fra Vorfrue i Fatima, at hvis verden ikke omvender sig fra sin gudløshed og vender tilbage til Gud, vil der komme en krig, værre end den foregående. Verden må ændre sig og leve med god moral, praktisere dyderne og sætte Gud i centrum af deres liv. Uden Gud vil verden falde, og det vil være deres egen skyld. Her er det budskab, jeg ‘faldt’ over i dag.

jeres generation forsømte at påskønne Guds store Kærlighed; det er derfor, jeres lande er i brand af egoisme, af gudløshed og af Satans raseri; og stadigvæk indtil denne dag er hans hånd løftet for at slå jer og sætte alle lande i brand; på grund af jeres ateisme og jeres fordærv har I indhyllet jer i dødens ligklæder; I har indhyllet jeres allerkæreste i en sky af flint; fra oven kalder Jeg i smerte jer alle til at stifte fred med Gud og forsone jer med jeres familier;

når I under en pilgrimsrejse kommer og beder, kommer I så med et rent hjerte? er I holdt op med at gøre det onde? er I i fred med jeres næste? har I skriftet og inderligt angret jeres synder? har I velsignet jeres fjender og tilgivet dem? har I gengældt ondt med kærlighed? er I virkelig parate til at møde Herren med jeres hænder fulde af gode gerninger?

– velsign dem, der forfølger jer, og bed for dem, døm dem ikke; vedbliv at bede, for til hvilken nytte er jeres ofre, hvis jeres hjerte ikke er tilgivende og bærer nag? hvor er så jeres hellighed? rens jer og lev i Guds Lys og i Guds Kærlighed; vær et sandt vidne for Evangeliet ved varmen og lysets glød i jeres hjerte; vær et vidne for Jesus ved at bære Hans Kors med Ham; vær et vidne for Kirken ved at være vedholdende i jeres tro og være forenet med Kristi Stedfortræder; tillad aldrig jeres tunge at fortale sig; vær fuldkommen, som Herren er fuldkommen; lad det vise sig, at I virkelig er de første frugter af Guds store Kærlighed; lad ethvert øje bevidne jeres gode opførsel og vide, at det er fordi, I er den Allerhøjestes børn; lad også Hans Fem Sårmærker blive set på jeres legeme, lad dem være tegnet på, at I er Hans elever og Han jeres Guddommelige Mester; lev Vore Budskaber og vær som sædekorn til at sprede dem; lad jeres råb om kærlighed gå ud over hele Jorden og til verdens ender;

Jeg velsigner enhver af jer, og Jeg takker jer for at give Mig jeres tid; gå i fred;

 

Se også nedenstående budskaber.

I Kristus,
Vassula


Sandt Liv i Gud 13. februar 2016

… deres ledere er blevet ondskabsfulde, og på grund af deres gerninger skal mange nationer dø; …

… du, som er trådt ind i Mine Sale og har troet på Mine Ord, bed og frygt derfor ikke og bliv ikke bange …Sandt Liv i Gud, 28. november 2015

… Jeg har bedt denne generation om at angre; konstant at udtænke ondt vil kun bringe mange nationers undergang ved at føre dem i krig og til Afgrunden; mange vil blive brændt ned og mange byer så vel som nationer vil møde modgang, katastrofe på katastrofe, ulykke på ulykke, åh! …


Sandt Liv i Gud, 30. november 2015

… lad dette år gå, og du skal se, hvilken jammer og klage denne generation vil have høstet, og hvilken panik der vil være! din generation udfører planer, der ikke er Mine, og dynger således synd på synd, dødssynder; …Sandt Liv i Gud, 29. juli 2014

… Jeg er kendt for, Vassiliki, at have omstyrtet herskere og troner, stolte mennesker, gudløse og fordærvede nationer, der udspyr skamløsheder; i dag hører Jeg fra de gudløse lande: ”jeg er gud, og jeg er selvtilstrækkelig;” og de stirrer hoverende på de troende! hvad vil I udrette uden Mig, når I fylder universet med død? Jeg vil kaste jer ned, hvor alle ligene ligger, forfulgt af jeres egne synder; Jeg siger jer, den, der hader Min Guddommelige Lov, Mine forordninger og Mine Bud, og alligevel hyklerisk viser, at han holder dem hellige, vil fortryde den dag, han blev født;Sandt Liv i Gud, 9. september 2014

… i dag, ugudelige generation, har Jeg bøjet Himlene og er kommet ned for at nå jer og tale til jer for at genoplive jeres tro; de ydmyge hørte Mig og frydede sig, og Min uudsigelige Kærlighed hvilede i dem; men den onde mands orakel er synden i hans hjertes inderste; fred er ikke det, de ønsker, de fylder nationernes munde med falskhed; selv lige for Øjnene af Mig taler de gudsbespotteligt, og med svig leder de deres folk; skulle Jeg da forholde Mig tavs? …