28. november 2015

Sandt Liv i Guds 30-års jubilæum!

datter, fred; lyt: fred være med dig; udbred fred der, hvor der ingen fred er, kærlighed, hvor der er had, enhed, hvor der er splittelse — i alle disse år har Jeg i Min uudsigelige kærlighed kaldet, kaldet hele menneskeheden til at bede, til at angre og til at leve et gudfrygtigt liv; Jeg kom for at tale i deres hjerter; Jeg kom ikke med trusler, men med Kærlighed, Jeg kaldte hver en skabning, for nu at udtrykke Mig med dine vendinger, Jeg ønskede, for at frelse jer alle fra jeres afskyelige planer, generation; Jeg har endnu en gang åbenbaret Mit Hellige Ansigt for jer for at lyse i jeres totale mørke, så I kan beskue Mig, og i beskuelsen af Mig vil Min Guddommeligheds genskær og al Min Herlighed afspejles i jer; derpå vil et lys indeni jer blidt oplyse jer alle;

dengang frygtede Jeg, at kun meget få ville tage Mit Ord til sig, og det fik Jeg ret i; Mit Ord, der er hævet over alt Lys og al Kundskab; generation, åndelig Kundskab er en mulighed for at gøre jeres sind modtagelige for at forstå Skriften og Mine udsagn; men hvor mange er det ikke slået fejl for? og hvor mange flere vil ikke forsøge at så tvivl om Mine Budskaber? disse mennesker ser kun det, som øjet kan se; men de er langt fra at sanse det Guddommelige … det er, som Bibelen siger: Et sjæleligt menneske tager ikke imod det, der kommer fra Guds Ånd; det er en dårskab for sådan et menneske, og det kan ikke fatte det, for det bedømmes kun efter Åndens målestok. Det åndelige menneske derimod bedømmer alt, men selv bedømmes det ikke af nogen; for ”hvem kender Herrens tanker og kan belære Ham?”1 når disse mennesker dør og gerne vil tage Livets vej, vil de ikke se Mig; deres synder og overtrædelser vil dømme dem; frygtens engle vil møde dem, og deres kød vil visne bort fra deres knogler;

Jeg har brug for bønner fra jeres hjerter; Jeg har bedt denne generation om at angre; konstant at udtænke ondt vil kun bringe mange nationers undergang ved at føre dem i krig og til Afgrunden; mange vil blive brændt ned og mange byer så vel som nationer vil møde modgang, katastrofe på katastrofe, ulykke på ulykke, åh! generation, leg ikke med jeres liv! hold op med at gøre oprør imod Mit Ord!

Jeg gentager: rens jeres sind og hjerter gennem anger, en anger med tårer, der løber; men de fordærvede, de, som følger de snoede stier, må høste, som de har sået;

lovpris nu, Vassula, Min Kærlighed, lovpris Mig, din Gud, for Jeg har bygget nye helligdomme grundlagt på kærlighed, Jeg har genopbygget disse ruiner;2 i Bibelen står der skrevet: ”når I nu er oprejst med Kristus, så søg det, som er i himlen, dér hvor Kristus sidder ved Guds højre hånd; tænk på det, som er i himlen, og ikke på det jordiske; I er jo døde, og jeres liv er skjult med Kristus i Gud; når Kristus, jeres liv, bliver åbenbaret, da skal også I blive åbenbaret sammen med Ham i herlighed;”3

Jeg har valgt dig, salvet dig med Min hellige olie, for at du må leve helligt og bære Mine Ord og bringe dem videre til alle; og i Min Trofasthed tillod Jeg dig at støtte dig til Mig, suge fra Mig, ved at Jeg tillod dig at vandre i Mine sale og lære af Visdommen; vær derfor lykkelig i dag! Mit så svage, utroligt svage redskab, har du ikke forstået? har du ikke forstået, hvor fuldstændig betaget Jeg er af en sådan svaghed? hvordan det fryder Mig? din svaghed indtog Min Kraft og Min Barmhjertighed!

Herre, Du som er min Skaber,
og for hvem mine ører blev åbnet for at
høre denne åbenbaring fra Dig
uden på nogen måde at have gjort mig fortjent! og Du har så gladeligt
brugt så meget tid på mig,
Jeg takker og priser Dig,
og nu, efter alle disse år,
hentæres verden,
som er i værre stand end før,
og jorden mere forurenet
end nogensinde før, ødelagt af synd,
og vi venter på,
at Din Hånd kommer og løfter os,
så hvor meget længere skal vi vente på
Din genkomst?

Jeg står ved jeres dørtærskler, så nær er Jeg; snart skal mange nationer fyldes med Kundskab om Min Herlighed, Jeg vil stå som en vogter i Mit Vagttårn, som et flag, og de, der er hovmodigt anlagt, vil ikke se Mig, men de, i hvis hjerter Jeg har hvilet, skal se Mig; alle vil blive overvældet, og som skræmte dyr vil de hovmodige hjerter spredes;

mange nationer vil gå i opløsning; giv, Min Vassula, din tid som offer til Mig og glæd Mit Hjerte med din intethed, for nu vil Jeg fremkalde mere af Min Retfærdighed over menneskeheden; og de skal rulle i aske; bed og tilgiv dine undertrykkere, formindsk Min rasende vrede over deres vantro; Kærligheden vil komme i sin fuldkommenhed til enhver, der beslutter sig for at følge Min Lov, og de vil ikke have noget at frygte på Dommedag; gennem din hånd har Jeg skrevet alle disse Budskaber, for at dette vidnesbyrd må bringe dem, der læser det, nærmere til Mig; et vidnesbyrd der bringer jer til det Evige Liv; et vidnesbyrd om at leve et Sandt Liv i Mig, jeres Gud; Jeg, Jesus Kristus, påminder dig om, at Sejren vil være Min til sidst; datter, fred, Kærligheden elsker dig! ic


1 1 Kor 2:14-16
2 Kristus mener sjæle, der var fortabt, men genfandt Jesus gennem Hans Sandt Liv i Gud-budskaber, og de blev genoplivet ved deres anger, som forvandlede deres liv.
3 Kol 3:1-4