30. november 2015

Herre! Du er vor sjæls fryd,
vor ånds glæde
vort legemes lys,
Ære være Dig, min Gud, alles Fader…

oh kom! frygt ikke, lyden af dine ord behagede Mig; selv om du af natur er svag og tilbageholdende, fryder Mit Hjerte sig; fryder sig over din fattigdom, Min Vassula;

ethvert syn, Jeg har givet dig, enhver åbenbaring, Jeg indåndede i dig, kom fra Min Visdom; ikke fra vismænd eller fra intelligente menneskers intelligens, men fra Min Hellige Ånd;

lad dette år gå, og du skal se, hvilken jammer og klage denne generation vil have høstet, og hvilken panik der vil være! din generation udfører planer, der ikke er Mine, og dynger således synd på synd, dødssynder; skriv:

Jeg stiger nu, som på Noas tid, ned over dig for at advare din generation; da Jeg advarede dem mod syndfloden, som de ville opleve dengang, ville de ikke tro det; i dag, Vassula, har Jeg rystet Himlene som aldrig nogensinde før for at kalde nationerne sammen til anger, men denne generations menneskerace er sønner af undertrykkere, de undertrykte Mine Advarsler; de undertrykte Mine Ord, så de ikke nåede ud og blev hørt; ondskabens despoter!

datter! hvor det smerter Mig at se så mange, stadig i dyb søvn! fra den allerførste begyndelse af Min åbenbaring til dig, bad Jeg alle om at vende tilbage til Mig og leve helligt! et helligt liv i kærlighed til Mig og hinanden; dette var Mit grundlæggende budskab til denne generation, og som du hørte det fra begyndelsen, at I skal elske hverandre;

Jeg siger dig, at uden kærlighedens spire i jeres hjerter, er I levende lig;

og nu, Vassula, hvil dit hoved mod Mit Hjerte og husk på Mine Ord til dig, at Jeg, Jesus, der kaldte dig dengang, igen siger dig… ja! Jeg elsker dig med en ubetinget Kærlighed; valget, at vælge dig, var både Min Faders og Mit; Vi kom til dig for at redde dig og dække dig med Vore Velsignelser, så du kunne tage dydens sti, for at skabe dit hjem i Os, og Vi i dig; du behøver kun at se dig om og tilføje den Kundskab, din ånd har uddraget fra Os, for at indse de nådegaver, du har fået ved at tage imod Vores Kald og arve Vort Rige; Vi behøvede kun et angerfuldt og svagt hjerte til at øse Vores Vejledning ind i og at vie Os til i Vor fortrolighed…

Min Fader og Jeg blev din private Lærer; Jeg er kendt for at være menneskehedens Lærer1; du er så velsignet ved, at Jeg har vejledt dig i Min Lov og givet dig Vor Fred, så du aldrig føler dig forladt; Vi har salvet dig i Vor Kærlighed; du er Vort barn, der voksede i Os; Vi formede dig til at være urokkelig, og Vi frydede Os over din intethed;

Min Sang handler om godhed og retfærdighed, Min Sang er til jer alle til at synge i al evighed; kom altid i Mit Nærvær med glædessange; kron Mig med Kærlighed og tillad ikke fjenden at rykke dit fundament i Mig op med rode; Jeg svarer altid på dine bønner og giver dig, hvad der er bedst for dig; Jeg sender altid mere føde, end du kan spise! kald på Mig, når du vil, Min Vassula; dine anstrengelser i disse tredive år vil blive belønnet, lige så vel som de vil blive det for alle dem, der arbejdede for den samme Retfærdige Sag; Himlen glemmer ikke; alt, hvad du gør af Kærlighed for Min Skyld, tæller med; alene er du ikke! Kærligheden er altid nær dig… ic


1 Jeg hørte da: par excellence — i betydningen hævet over alt