9. september 2014

her er Jeg … nu, hos dig; åh Vassula, helbredt af Mig, Jeg vil trøste dig fuldt ud; søg Mig dag efter dag og da vil du kende Min Vilje; Jeg vil altid føre dig … når du følger Mig, vil dit lys skinne som daggryet, alle, der har tillid til Mig, skal arve det evige liv; væn derfor dine skridt til at vandre sammen med Mig; læg din sjæl i Mine hænder og sig til din sjæl: “Herren, Gud, er min frelse;”

i dag, ugudelige generation, har Jeg bøjet Himlene og er kommet ned for at nå jer og tale til jer for at genoplive jeres tro; de ydmyge hørte Mig og frydede sig, og Min uudsigelige Kærlighed hvilede i dem; men den onde mands orakel er synden i hans hjertes inderste; fred er ikke det, de ønsker, de fylder nationernes munde med falskhed; selv lige for Øjnene af Mig taler de gudsbespotteligt, og med svig leder de deres folk; skulle Jeg da forholde Mig tavs?

Min Kærlighed blev åbenbaret helt fra Begyndelsen; men verden med alt, hvad den har hang til, vil ende en dag,1 alt vil snart høre op; er I rede til at modtage Mig? I vil alle blive nødt til at svare på Mine Spørgsmål; Mig, Dommeren, vil du blive nødt til at svare;

som Jeg sagde lige før, Vassula, blev Min Kærlighed åbenbaret helt fra Begyndelsen, men det var ikke fordi, Jeg forventede retfærdighed eller godhed fra mennesker, nej, overhovedet ikke, og uden nogen anden grund end Min Egen Barmhjertighed, var Kærlighed og Medfølelse årsagen til, at Jeg frelste jer ved at forny jer med Nådens Hellige Ånd og gøre jer til arvinger til Mit Rige!

Mit Kald til denne dag spreder sig, som Jeg dengang forudsagde, på trods af bagvaskernes kakofonier, på trods af dødningeagtige Kajfas’er, der har omringet jer … kalder Jeg på jer alle, generation, Jeg kalder på hver og en på forskellige måder og, oh, Jeg ved, hvordan Kajfas’erne tænker, de vil ikke undslippe deres straf, som dem, der tillige nægtede at lytte til advarslerne, der lød på jorden som torden fra Himlen!

ak, Vassula, pas godt på Mine Interesser med en urokkelig nidkærhed, og Jeg minder din sjæl om ikke at frygte eller bekymre sig om dem; hold dit vidnesbyrd rent med høflighed og med klarhed, så at alle dem, der bagtaler dig, når du lever et Sandt Liv i Mig, må vise sig at få uret i deres beskyldninger, som de lader regne ned over dig; alt vil snart ende; bliv ved med at gøre godt og vær stabil, og produktiv; Jeg, Gud, er ved din side, og Jeg elsker dig; elsk Mig; ic


1 Vi er bestemt til at dø.