27. januar 2021

åh Vassula! kom hen til Mig, har du ikke lagt mærke til, hvordan Mit Hjerte flyder over af Kærlighed til dig? lige så meget som Jeg elsker dig, elsker Jeg også alle de andre; ja 1 Jeg tillod dig at se, hvordan Jeg bløder af smerte i Mit indre over denne døende generation; mange befinder sig i den sorteste elendighed, i kvaler og i mørke, hjælpeløse og uden håb i stedet for at vende blikket op mod Mig for at finde lindring og håb og fylde deres hjerte med glæde; nogle opfører sig stadig skamløst og lader som om, de ikke hører deres Skabers bitre kald …

i dag høster verden, som den har sået, en høst af elendighed, men de fleste forstår end ikke, hvorfor de føler sig så ulykkelige og tomme, de er ikke bevidste om, at de er blevet slaver og en del af denne materialistiske verden; hvordan kan Jeg undgå at føle sorg? Jeg har af Medfølelse åbenbaret Mit Hellige Ansigt gennem disse Budskaber, såvel som på andre måder, for at lyse over denne generation og vække dem; Jeg har givet tegn og undere i alle nationer, og alligevel har mange på trods af disse tegn en verdslig ånd, og endnu flere har en døsig ånd; de er hverken varme eller kolde, Jeg ville ønske de var enten det ene eller det andet; men eftersom de er hverken eller, og de blot er lunkne, er de blevet slaver af denne døende verden;

Min Kirke, der trængte til at blive forenet, forbliver stadig splittet, og hyrderne uforsonede, døve for Mine Kald til enhed og forening af Påskedatoerne, for mange af dem sætter Lovens bogstav før Lovens hjerte; kan Jeg være tilfreds med disse hyrder, som bliver en hindring for enheden?

Min Kærlighed til jer alle blev åbenbaret, da Jeg kom til verden, for at I gennem Mig, som er Livet, ville blive i stand til at leve; så hvad kunne Jeg ellers have gjort, som Jeg ikke har gjort? Vassula, ved du, hvor meget Mit Hjerte bløder over at se Mine børn så kummerlige og spredte?

Jeg er Kristus som er Kærlighed;

Jeg er Ordet og Livet, og enhver, der lever i Mig og Jeg i ham, har liv; Jeg har aldrig forladt jer; da Jeg vendte tilbage til Faderen, holdt Jeg Mit Løfte om aldrig at efterlade jer forældreløse men at sende jer Parakletten, Sandhedens Ånd, der vil være Mit Vidne; Jeg sagde også, at Jeg altid vil være med jer og leve iblandt jer og blive hos jer til dagenes ende; 2 hvor mange mennesker ved i deres snæversynethed, at Jeg, som er den Ophøjede Herlighed, findes iblandt jer og altid har væres hos jer? 3 og dog er mange fanget i en fælde, fordi de bruger livet på selvoptagede lidenskaber og er i deres egocentriske liv ikke i stand til at forstå det; ved kun at vise godhed mod verden, har de således valgt denne flygtige verden, og de har lagt afstand til Mig; lagt afstand til Sandheden og det Evige Liv! verden af i dag befinder sig mere end nogensinde før i for den Ondes magt og er styret af ham;

vis Din Arms styrke og ydmyg hver en ødelæggende hånd, overmand Din Fjende, Du er kendt for at have omstyrtet konger og kongeriger, når de, der er mørkets engle, lagde hindringer på Din vej; lad Din Barmhjertighed regne med velsignelser over os i vor elendighed! for der er gode mennesker blandt dem, der ignorerer Dig og hader Dig og kun sår ondskabens frø; kom og trøst Dig hos dem, der elsker dig til vanvid, find hvile ved dem;

ja! 4 for intet er umuligt for Mig; Jeg betragter og iagttager fra oven, hvor mange sjæle der afholder sig fra mad og drikke og uophørligt skænker Mig ofre og soner for dem, der ikke elsker Mig, for dem, der aldrig påkalder Mig, disse gode sjæle soner for verdens synder; de stoler på Mig, og alt hvad de gør, gør de af kærlighed til Min Herlighed; de gav afkald på verden, og de blev Mine Egne; alene dette forvandler ødemarkerne til frugtbare og frodige kilder; mange af deres bønner bliver hørt, og Jeg fryder Mig over at høre dem, for de sætter deres lid til Mig, og til gengæld skænker Jeg dem den Nåde at blive klippefaste, så at ingen rivende strøm, når den kommer, vil kunne skylle dem væk; for at frelse dem, der ikke kender Mig, påkalder de Mit Navn og skænker Mig uophørlig bøn, og Jeg, som er Varmhjertet, lytter til deres bønner og fører dem ud i livet;

Vassula, forstår du? nu har du det godt igen …5 som Jeg helbredte dig, på samme måde vil Jeg helbrede mange flere; engang levede du i dystert mørke, men forstår du? forstår du, hvor let Jeg har tilgivet dig? at tilgive er at helbrede sjælen; Jeg gør din kærlighed fuldkommen, trin for trin, og fordi du er kommet til Mig med glæde, skal du ikke frygte at stå ansigt til ansigt med Mig, når Dommedagen kommer;

dette er Tidernes Ende, hvor mørket ser ud til at få overhånd, men vær forvisset om at snart, selv om verden af i dag er i den Ondes magt, vær forvisset om og vid at Min Genkomst er nært forestående, fordi Min Moders og Min Triumf er nærmere, end I tror; dog er Jorden inden denne Triumf nødt til at gennemgå en soning af sine forbrydelser og at angre, forbrydelser der vil kunne få Jorden til at ryste og vakle, mens stjernerne vil miste deres glans fra søjler af røg, og Jorden vil fortære sine beboere i en brølende ild; for de 6 har spredt Mine får på grund af deres splittelse og været modvillige til at bøje sig i ydmyghed og kærlighed for at forenes; Mit Hus er i Sin splittelse lagt i ruiner; vent et år eller to og I vil se …

i de seneste år, Vassula, har Jeg ført tilstrækkeligt med bevis til at bevidne, at Jeg er Forfatteren til Sandt Liv i Gud, for det er den Skat, Jeg har gemt til disse Tidernes Ende, hvor verden ville blive kold overfor Mig, det er Mit Ords Rigdom, der så overstrømmende udgydes fra Mit Hellige Hjertes inderste for at rense denne verden for synd; men som det var før, således er det også i dag, I har jeres egne falske profeter, som er væltet ind over jer og har skabt ravage ved at sprede deres løgne iblandt jer; husker I Min lignelse, jeg gav jer om hveden og ukrudtet? da fjenden kom ind på hvedemarken om natten for at så ukrudt blandt hveden? nuvel, den tid er nær, hvor ukrudtet sammen med hveden skal indsamles ved høsttid; da vil Jeg sende Mine engle for at skille hveden fra ukrudtet og få ukrudtet brændt, men hveden skal samles og bringes sikkert til Mit Hus;

bliver du forfulgt og misforstået? 7 barn dog! Jeg har før fortalt dig, at det er fordi, Min Ånd hviler over dig; derfor er du privilegeret; Jeg har bevist det for dig så mange gange ved at vise Mig på dig! når folk så Mig på dig, råbte de til dig: ’sandelig, Gud er gemt i dig!’ så de, der dømmer dig med løgne og uretfærdighed tager fejl; har Jeg ikke sagt, at ingen bør dømme folk på det ydre, eftersom ingen af jer er i stand til at tyde eller ransage nogens hjerte, som Jeg kan! det er derfor, Jeg lærte Mine disciple aldrig at dømme andre;

at dømme hører Gud til, ikke mennesket;

datter, lad Mig påminde dig om, at eftersom du er indpodet på Mig, vil du ikke blive skadet af nogen storm, der måtte komme din vej, ej eller af noget slangebid,8 for du er podet på det Sande Vintræ, det Vintræ der nærer dig og styrker dig; af og til holder Min Fader af at beskære dig, for at du kan bære mere frugt, forbliv derfor i Mig, forbliv i Min Kærlighed, og ingen vil gøre dig fortræd; Jeg har ført dig og mange andre ind på den rette Sti, Dydernes Sti; bed Mig, generation, om at åbne Dydernes Porte for at I alle må komme ind i jeres Hjem til sidst; disse Dyder vil gradvist føre jeres sjæl til fuldkommenhed;

i jeres tid former Jeg nye Apostle for at værne om Min Brud 9 de formes med en profetisk ånd, som 10 vil prise Mig foran nationerne, de vil vandre indenfor Min Lov, oplært af Mig med nåde, med kundskab udover deres forstand vil de retlede de hovmodige, der forkaster Mine advarsler og Mine Kald til Enhed, de vil tugte de ubesindige og bringe dem, der flakkede omkring, tilbage; Jeg vil skærme dem med Min Hånd og fylde deres mund med Mine Ord, alt imens Jeg vil se smilende på dem, tilfreds med deres arbejde; de fleste af dem er ubetydelige for verden, men anselige for Mig og Mine Engle; mange af dem bliver forfulgt, chikaneret og hånet, udstødt fra Min Kirke og forklejnet af Mine egne præster, spyttet på af blinde der fører blinde, men jo mere de spyttes med gift i ansigtet, jo mere vil Jeg ophøje dem;

hvor længe endnu vil kirkerne 11 forblive lukkede og ude af stand til at give Din flok Udødelighedens Brød og Vin? og hvornår vil de fungere normalt?

ikke førend den dag hvor Min Fader råber ’nok! så er det nok!’, den dag vil folk udbryde ’se, det er vor Guds gerning, Ham vi håbede på for lindring og frelse;’ og de stoltes larm vil blive undertrykt… for aldrig at rejse sig igen; og som før i tiden, da Min Fader talte til Moses, Aron og Samuel i en skysøjle, skal Min Faders Stemme høres i hvert eneste retfærdigt hjerte, hvor Han vil vise dem, at Han er en tilgivelsens Gud, der sletter al jeres skyld, en Gud der elsker jer og tager sig af jer, Han vil vise Sin frelsende styrke hele vejen til jordens fjerneste egne; indtil den dag kommer, skal I fryde jer i uophørlig bøn; hent næring fra Mit guddommelige Brød og Vin og Jeg vil bringe jer Hjem;

Jeg sætter mit håb til Dit Navn, der er så fuldt af godhed og ømhed, og bønfalder Dig, om jeg må blive i Jahves, Min Faders, Hus for at vokse som et oliventræ i Hans Sale og sætte frugt, mens det gror;

Min elendige brud, Jeg skal ikke nægte nogen Min godhed, og eftersom din sjæl tørster efter Mig, din Gud, må du forblive i Mine Sale; Jeg har lagt denne Kærlighedshymne i din mund, en lovprisningshymne til Mig, din Gud, for at velsigne Mit folk over hele verden og påminde dem om, at Jeg er deres Klippe, deres Frelser og deres Håb; hav Mig derfor i sinde mens I henrevet i kontemplation beundrer Mig, jeres Gud, og aldrig lader Mig ude af syne;

Kærligheden er ved din side og elsker dig; ic

 


1 I det øjeblik fik Kristus mig til at mærke Hans Kærlighed; ingen, heller ikke jeg, vil kunne forstå, hvor stor Kristi Kærlighed er, den overgår alt, for i det øjeblik sansede jeg, at Kristi Kærlighed er overstrømmende, og ingen ord, uanset hvor meget man forsøger, kan definere og beskrive hvor stor Hans Kærlighed er, man vil altid mangle ord!

2 I dette afsnit mener Kristus Sin Tilstedeværelse i den Hellige Eukaristi

3 I den Hellige Eukaristi

4 Her mener Herren, at Han vil vise Sin Arms Styrke og overmande Fjenden

5 Efter Herren besøgte mig tilbage i 1985, hvor jeg da ignorerede Gud. Jesus måtte Selv komme og genoplive min sjæl og helbrede mig

6 Med ordet ‘de’ tror jeg, Han mener ’Sine hyrder’

7 Af de græsk-ortodokse præster

8 Jeg forstod dette symbolsk, som skadet på en ond måde af mennesker

9 Kristus mener Sin Kirke

10 De nye apostle

11 Adskillige græsk-ortodokse kirker, såvel som andre