3. februar 2003

Vassula, bekendtgør alle Mine undere for alle lande; uskyldighed og retskaffenhed vil modtage Mig med åbne arme og vil drage fordel af Mine undere; Jeg er nødt til at uddanne Mit folk igen, for at de kan ære Faderen, Mig og den Hellige Ånd; lovprise Vor Ære og Magt, lovprise Vor Barmhjertighed og Godhed, lovprise Vore mirakler og Vore Tegn; det er derfor, Jeg må uddanne dem igen for at lære at søge Mit Hellige Ansigt og genkende det; når jeres grundvold falder sammen i ruiner, skal Jeg så ikke gribe ind? har I ikke læst, at Jeg aldrig holder op med at arbejde?1men at tro at Jeg er ophørt med at berige Mine skabninger med rigdomme af gaver som i de gamle tider, det er det mest skadelige kætteri! enhver gerning, Jeg gør, er fyldt med ære og majestæt; Mine gerninger er ophøjede, og de, der glæder sig over dem, har lov til at fæstne deres øjne på dem; Min budbringer, skynd dig på din Konges befaling at skrive denne Ode, og giv den navnet:

”Oderne fra den Hellige Treenighed”

så gør den kendt i hver by, hver provins og ær Os; Faderen vil tale til dig nu …

(Det var Jesus Kristus.)

(Faderen:)

skabelse, græd ikke, sørg ikke, fryd jer og vær glade! løft ikke jeres stemmer til flere klagesange, når Jeres Skaber synger for jer! åbn i stedet for dit hjerte, så Min Herlighed og Mit Lys kan elske dig majestætisk; luk heller ikke dine ører for din Konge, som bringer dig denne rigdom fra himlen; Den, som du klassificerede som utilnærmelig, usynlig eller som: dybest set skjult, tjener dig nu! jubl i disse Barmhjertigheds tider og vær glad! Oh så højt elskede Slægt! hvorfor har du tilladt ødelæggelse og ruin at omslutte og trænge ind i dig i en sådan grad? sig Mig, hvad godt har Jeg modtaget fra dine hænder? når Mit folk jamrer og klager under undertrykkelse eller råber højt under deres fjenders tyranni, tænker ingen på at spørge, ”hvor er Gud, som lader glade Oder lyde?” ikke én indrømmer, at de har besudlet deres hænder med gudløshed; du dømmer dit eget liv, skabelse! Min Ode leder dig nu til anger og til at erkende Mig; skønt du er kød og ben og jordisk substans, så har Jeg udstyret dig med Min Ånd og skabt dig i Mit Billede;

mange af jer spørger i dag med mistro: ”hvordan kan dette skjulte væsen over alle væsener, fuldstændig ufatteligt, som er Gud, åbenbare Sig på denne mystiske måde i vor moderne tid og udtrykke Sig så direkte til en af os, som også er støv og aske?” eftersom I ikke kan ophøje jer til Mig, har Jeg i Mit ophøjede lys og kundskab ønsket at give Mine Oder til denne generation, som har et desperat behov for frelsende hjælp, og åbenbarer Mig på denne måde …

Jeg er derfor fri til at synge til jer og minde jer om jeres sande grundvold; Jeg synger til jer for at styrke jer og trøste jer, for at forbinde knuste hjerter og udføre undere i jeres hjerte; Min Ode vil blive sød som honning for alle munde og som musik til en fin middag; eftersom Jeg er alles Skaber og årsagen til alt, der er skabt, er Jeg overalt og derfor kan ingen sige om Mig: ”Gud udtrykker Sig ikke på denne måde;” hvordan kan I sige disse ord, når I er i mørke? hop nu i stedet af glæde og anstreng jer for at se gennem jeres mørke, for hvem er på højde med Mig? Fader Er Jeg; jeres sjæls Liturgiske Hymne Er Jeg; Strålende Godhed Er Jeg;

Den Hellige Skrift siger: ”salige er de rene af hjertet, for de skal se Gud;” i dag, Vassula, ser alle så langt, de kan se, men Jeg siger jer alle, også I ville blive regnet blandt Mine hellige, som er i stand til at se Mig, hvis I tillod Min Hellige Ånd at gennemstrømme jer for at tilintetgøre alle jeres urenheder, og så snart renhed er opnået, så vil synet af Mig blive givet jer;

oh, generation, helt fra begyndelsen skabte Vi jer i Vor Egen Naturs billede, og sagde: ”lad Os skabe menneskeheden i Vort Eget Billede, som Os Selv;” men, som I ved, bragte djævelen i sin misundelse og sit had mod Mig og jer, jer alle til at stå ansigt til ansigt med Døden; Vinteren er ovre, og Selve Foråret er kommet til jorden og har løskøbt jer for endnu engang at klæde jer med Sin Strålende og Guddommelige Skønhed; hvad har I så at frygte?

– kom nu alle I som ønsker Mig og flokkes omkring Mig; kom og lyt til denne Ode, der kommer fra Himlens forråd …

velsignet er den, som omfavner Mig, Jeg vil styrke ham i vor enhed … i dag stiger Jeg ud fra den højeste himmel for at kalde på jer alle og blive ét med Mig; Jeg giver Mig til jer, for at I skal opdage Min storhed og Min Guddommelighed; det er den mystiske forening mellem Skaberen og Hans skabninger; Brudgommen, som også er jeres Konge, inviterer jer til at ægte Sig; lige som en Brudgom træder ud af sin gyldne pavillon strålende med nåde som en sol, glitrende i sit lys, således stiger Jeg ud af himlen for at invitere jer ind i Mit Hjertes Gyldne Kammer, som er Min Kærligheds favn;

du, som aldrig har forstået dybden af Min Guddommelige Kærlighed, heller ikke at Mit Hjerte er din brudeseng, kom og lær Mit sprog … Jeg inviterer din skrøbelige sjæl til at glæde sig over Min sødme; Mit ønske, og vil Jeg tilføje, Min tørst er efter at frelse dig og løfte dig ind i himlen, hvor du hører hjemme;

kom til Mig, Min egen, i Mit Brysts Gyldne Kammer, og Jeg vil tillade din sjæl at se Mit Hellige Ansigt; elskede, at have hørt Mig er at blive nyfødt; at have set Mig er at være; findes der noget bedre tilbud end en, der tilbyder dig evig lyksalighed i et liv tilbragt sammen med Mig? og i al evighed? i Min Barmhjertigheds bundløse dyb kan Jeg rense dig for hver en plet og rengøre dig for alle dine synder, så du kan opnå Min arv …

for at blive passende prydet og stænket med vellugt og værdig til at komme ind i det Guddommelige Brudekammer og blive forenet med Ham, må Jeg forvandle dig til en morgenstjerne, som fuldmånen, eller som en regnbue, der glitrer imod funklende skyer; når Min Hellige Ånd vil klæde dig i pragtfulde Klæder, så vil du blive som et bundt af myrra og som roser om foråret; når du bliver klædt som Kristus Selv, som er din bryllupsdragt, så vil du blive klædt i strålende fuldkommenhed, parat til at gå op til det hellige alter2for at møde din Brudgom, hvor den Guddommelige Nåde vil lede dig til at være … Jeg vil så tillade dig, Min egen, synet af Mit Guddommelige Ansigt; skønt du stadigvæk vil være på Jorden, vil du være i Mig, og efter at være givet et syn af Mig, vil dit hjerte stige op til himlen i det Guddommelige Lys, på vingerne af Guddommelig Kærlighed og Religion og blive klar over, at Den, som står foran dig i Sin ubeskriveligt ærefulde Skønhed, ikke er nogen anden end din Skaber og Brudgom; og du vil i din forundring og i din betagelse råbe til Mig:

”hvilken Højhed, hvilken fantastisk Majestæt er det, mit hjerte oplever? hele skabelsens Mysterium, skyernes Rytter, Mirakel, fuldkommen smuk, selv månen mangler lys i Din Herlighed, min Herre; og stjernerne ser urene ud foran Din strålende skikkelse; Din Herlighed er uforlignelig, uden rival og uden sidestykke, og dækket med safirer; Din Stemme er en sød melodi; under Din Tunge, honning og mælk; dybt i Dine Øjne, to blændende stråler af lys; men hvordan kan jeg blive betragtet som værdig til at gå ind i Dit Kongelige Kammer, oh Højhed; hvordan kan det være, at jeg bliver anset for at være så privilegeret og så velsignet, at jeg snart vil blive forenet og ét med den Almægtige Gud? min sjæl er nu overfyldt af glæde; her er Du, på Din gyldne tronhimmel, som dækker Din Kongelige Trone, og inviterer mig, den uværdige, og kalder mig til Dig i Din Kongelige værdighed, og jeg, rystende og svag, fuldstændig besejret og såret af Dit Guddommelige Blik på mig, taber al hukommelse om verden foran det vidunderlige syn, som Du i Din overstrømmende Kærlighed giver mig; i Din nåde har Du udlagt en lysende sti for mig, som leder mine fødder til Dig; med det mest brændende ønske om nu at blive forenet med min Elskede, vil Jeg flyve som en due ind i Din Omfavnelse og smelte, forsvinde i Dit Strålende Lys og selv blive lys;”

da vil din Konge med Kærlighed, der flyder over, læne Sig frem imod Sin brud og holde hendes hoved nænsomt og hvile det imod Sit Bryst og med en melodisk Stemme sige disse ord til dig: ”nu holder Jeg dig fast;” medens en lysstråle af strålende lys vil strømme ud af Min Mund og dække dig …

”Jeg giver Mig til dig, for at du skal eje Mig og opdage Mig inde i dit hjerte, Min egen; opdag Mig i Mit ophøjede Lys og hvert eneste af dine lemmer vil lyse, ligesom Moses’ ansigt lyste ved at se Mig ansigt til ansigt; kom frem, og Jeg vil lyse over hele din krop;”

oh, velsignet er den, som omfavner Mig, for han vil blive som ild og røgelse i et røgelseskar, som et kar af hamret guld overtrukket med alle slags kostbare sten i Min Majestæts strålende lys; dette er det øjeblik, Jeg har forberedt for jer alle fra begyndelsen af jeres skabelse:

Brudekammeret
hvortil Jeg leder hver en sjæl
til at tage del i Mit Mystiske Ægteskab …

denne herlighedsfulde tilkendegivelse fra himlen er åbenbaret for jer for at indvie jer og gøre jer til en helgen ved at se jeres Treenige Guds storslåethed; må jeres sjæl glæde sig over Herrens barmhjertighed;

og nu siger Jeg til min brud: ”elskede, frygt ikke, du vil ikke dø, selv om strålerne fra Mit Blik på dig ville såre dig og få dig til at føle dig svag, for Jeg, som er Livet, holder dig fast nu, og Jeg vil ikke slippe dig; forstår du? vinteren er forbi, regnen er holdt op og er drevet væk, blomsterne viser sig på jorden og bryllupssæsonen er kommet; vidste du ikke, at du er af kongelig afstamning, og at din Konge har ventet på dig?

”forelsket i Min brud, ser Jeg på Mine Hænders gave; Jeg ser på Mig selv inde i dig, og det, Jeg ser, glæder Mig; Jeg ser endnu engang på det, som nu er Min Ejendom, Min Vingård, Min Have; Jeg ser på Mit eget sædekorn, ben af Mine Ben, kød af Mit Kød, og skønt Jeg ser på såret, som Min store Kærlighed påførte dig, som fik dig til at stige op til den højeste himmel, glæder Jeg Mig over blomsten?3 det varige mærke, Min Kærlighed gav dig … dette sår er tegnet på det forjættede land, opdagelsen af perlen, dette er tegnet på Min overstrømmende Kærlighed, tegnet på opstandelsen, tegnet på den tomme grav;

”det, dine øjne nu ser foran dig, er Dyden på Sin Trone; Mit Hjertes elskede og duftende olie, Mit forelskede venskab vil mildne dig og trøste din sjæl; endelig forenet i ægteskab! kom nu i Min Favn og betragt Mit Lys, Mit Hjerte, Min Rigdom, Min Barmhjertighed, som beriger og oplyser din sjæl, så den bliver større end alle konger og deres kongeriger; dit eneste mål fra nu af skulle være at bede indtrængende for andre i Mit Nærvær, og bønfalde om forladelse for deres synder; forenet med Mig vil du blive fyldt med forståelsens ånd og give visdommens ord videre til denne generation;

”da vil du ved daggry, stadig hvilende i Min favn, af hele dit hjerte tage din tilflugt til Ham, som skabte dig; du vil takke Ham, som fyldte dig med velduft af myrra; nær Mig og i Min Favn vil du vokse dig retskaffen og få lærdom; du vil fundere over alle Mine skjulte mysterier og over de englelignende lidenskabsløse Dyder; derefter vil Jeg nu og da sende dig ud i verden, for at fremvise den lære, du har modtaget; formet i Min Hjerte vil du få en ny ånd; Min Vilje vil blive kendt for dig, og du vil vide, hvad der er godt, for Jeg vil blive din vejleder; du og Jeg vil arbejde sammen; så gå ind i partnerskabet med Mig for at gå sammen til de underjordiske områder, til dem, som går ned i afgrunden, og befri dem, så at de vender sig imod Mig, deres Gud; forstår du?

”Jeg vil lære Min due at svæve på skyerne og sprede velduft over landene, og stadigvæk dryppende med balsam og myrra fra Min Favn vil dine læber synge de Guddommelige Oder til dine egne landsmænd uanset hudfarve eller race; fugtige af nåde vil dine læber synge melodien om retskaffenhed og omvendelse og frelse efter den Guddommelige Lov om Kærlighed og Frelse, medens du dækker byerne med balsam og myrra; du vil forsyne dem fra himlens forråd;”

skabning, Jeg har skabt dig for at fylde dit hjerte med Min sødme og Min Guddommelige Kærlighed; Jeg har salvet dit hjerte ved at ånde i dig og dannet det på en sådan måde, at det skulle være i stand til at rumme og opretholde den ophøjede Kærlighed og Min Egen Sødme; for Min Kærlighed er bedre end selve livet; Jeg har aldrig frataget noget hjerte glæden ved Mig Selv, for ved at have Mig i dit hjerte uden nogen modstand fra din side bliver den åndelige trøst så rodfæstet i dig, at hjertet kun vil få en endnu større fordel af Min sødme, Min Kærlighed og Min Guddommelighed, så Jeg dermed med kærlighedens bånd vil lede dig ind på barnets vej for at herske sammen med Mig, din Konge; at herske sammen med Mig vil give dig Min Herligheds skønhed, medens englene og hele det himmelske hof vil indhylle dig i Min Retfærdigheds Kappe og løfte dig som et røgelseskar fyldt med røgelse for at brede velduft over hele Jorden;

men hvis Jeg finder et lunkent hjerte, vil dette hjerte, uanset hvor meget Kærlighed og sødme det indeholdt ved fødslen, aldrig blive i stand til at få glæde af Mit Nærvær; det vil blive som en revnet cisterne, som konstant lader sit indhold sive ud , og aldrig holder på det, og uanset hvor meget man fylder den, vil den altid løbe tør og vil forblive tom … sådan et hjerte vil til slut blive frarøvet den glæde, som er kendt af Mine helgener, for i manglen på tro og det kun at foretrække de jordiske nydelser og overdådig luksus i stedet for Min åndelige rigdom, vil disse hjerter efter at være blevet fyldt med Mit Nærvær gradvis miste Mig ligesom væsken, der ville sive ud gennem cisternens revne; og Satan, som ikke møder nogen modstand, kan da omslutte dem med sit mørke;

rejs dig derfor nu, du som endnu aldrig har smagt Min sødme men evigt har ligget i bitter galde og kom frem, for der er kun én herlighed, én fryd, ét ubeskriveligt glædens øjeblik, der kan blive evigt, én sjælens fuldkommenhed, og det er: at se Mig og smage Mig, din Gud;

ja, Vassula, din sjæl faldt i afmagt den anden dag, da Jeg nådigt viste Mig for dig, og medens du betragtede Mig, var det som om, jorden svajede under dine fødder, da Mit Blik faldt på dig, var du tryllebundet; Min tilsynekomst gav dig et nyt sind og et nyt liv; Min søde samtale med dig viede dig til Mig; Min velduft salvede dig, så du kunne deltage i Mine Engles og Helgeners procession omkring Mit Nærvær og sammen med dem synge en sang fuld af taksigelse og forkyndelse af alle Mine mirakler og Mine undere og kærlighed til Mine himmelske Sale, stedet hvor Min Herlighed har hjemme;

Han som engang sagde: ”lad der blive lys i dig,” Min ven, Han som fylder alle ting uden at lade sig standse af deres grænser, inviterer dig til at afvise alt, der er ondt; i dag indbyder din Konge, din Skaber og din Brudgom dig til et stort festmåltid; med rundhåndethed og ødselhed har Jeg med kongelig befaling givet myndighed til alle Mine Engle til at gå fra Nord til Syd og fra Øst til Vest og samle jer alle og bekendtgøre, at den Treenige Gud på en uudsigelig måde har i sinde at forvandle hele Sin skabelse; disse Engle er Mine Beskyttere ved Mit Riges Tærskel;

dette vil blive dagene, hvor din sjæl må være beredt og klædt for din Brudgom; Jeg fremviser Mine Rigdomme og Mit Kongeriges pragt og Min Majestæts Herlighed, der tilhører jer alle for at glæde jer over dem; Jeg stiger ned til Jorden, som Jeg sagde, som en Brudgom i disse mørke og dystre dage med lidelse og nød, undertrykkelse og store uroligheder, hvor dæmonerne er sluppet løs for at gå i alle retninger for at bedrage, ikke blot de elendige og de urene af hjertet, men også eliten; Oh velsignede fornyelse! Oh velsignede forvandling! fanget i dag, men fri i morgen …

sandelig siger Jeg jer, at også I vil slutte jer til processionen rundt omkring alteret sammen med Mine Engle og Helgener, hvis I er åbne for Min Vilje og dermed på denne måde tillader jer at blive ledt ind til Kongens Kongelige Kammer med Engle og Helgener i jeres følge; disse Beskyttere af Mit Kongeriges Tærskel vil så med én stemme råbe: ”port, rejs din hvælving, stig op, du pragtfulde dør, lad bruden komme ind! Ærens Konge, Herskeren over alle lande, som hersker for evigt, hendes Elskede, venter på Sin brud;”

når I så har passeret Kongens Tærskel, vil I finde jer selv stående i nærheden af Herlighedens Konge, jeres livs Klippe, den allersmukkeste; Loyalitet og Ædelhed er Hans værdighedstegn; jeres Brudgom vil siddende på Sin Kongelige Trone med et gyldent Scepter funklende i Sin Hånd, klædt i alle Sine Herlighedsklæder dækket med guld og safirer, et frygtindgydende syn, løfte Sit Åsyn ved lyden af jeres trin og vil opflammet med majestæt sige:

”kom til Mig og modtag Mig, som Jeg vil modtage jer; Jeg vil forskønne jer i Min Favn med storhed og glans; I vil blive prægtigt klædt i fortrolig kundskab om Mig Selv og om at ære din Gud, som vil smykke jeres sjæl og gøre den fuldkommen; nu skal I tage del i vort åndelige ægteskab i denne Guddommelige Enhed, i hvilken I vil opnå ubeskrivelige velsignelser, der overgår al lyksalighed;”

hvis I vil være åbne for Min Vilje, så vil der ske dette; generation, Jeg viser Min Kærlighed for øjnene af jer, og skønt Min Kærlighed er over menneskelig forstand, da kom, hold pause for en stund og reflekter og forstå, at Jeg er Gud, men også jeres Fader; Jeg taler ikke med strenge formuleringer, det er ikke på den måde, Jeg opfostrer Helgener og Martyrer; Min søde samtale med jer består i dyder og omvendelse; Jeg giver Mine Oder til jer uden noget sværd ved Min side; Mine Guddommelige Mysterier er elskelige og åbenbares for jer med glædens olie; skønt Jeg har set jeres elendighed og kendt jeres sjæls lidelse, har Jeg ikke vendt Mit Ansigt væk fra jer, tværtimod har Jeg husket på jer med Kærlighed; godhed og venlighed er vejene, Jeg vælger for jer, for Mine veje er Kærlighed og Sandhed; for Mit Hellige Navns skyld genoplivede Jeg din sjæl, datter, og forlod dig din skyld; ved din side har Jeg anbragt Dyder og hæderlighed til at være dine glade Ledsagere; for at glæde Mig, elskede, og vandre i Mit Nærvær med Mig i de levendes land skænkede Jeg dig Visdom og smykkede villigt dit legeme med Mit ophøjede Lys;

det står skrevet: ”lykkeligt det menneske, Du vælger, hvem du lader bo i Dine Forgårde;”4sandelig, for den, der er inviteret, er ikke længere alene; de, der var alene, er nu i Mig og velsignede; de har givet afkald på verden, deres venner og slægtninge, løsrevet sig for Min Herlighed; (det giver Mig mere herlighed, og Jeg modtager mere ære, når løsrivelsen kommer fra folk, som lever ude i verden, omgivet af så meget fristelse, men af deres egen fri vilje vender ryggen til alt dette onde, og villigt giver deres vilje til Mig);5

– i Mit Guddommelige Lys vil alle de,
som er i Mig, være i sikkerhed; –

kom og lyt til Mine Oder, alle I, som frygter Mig; har I nogensinde hørt, at Jeg har glemt at vise Barmhjertighed, eller at Min vrede overgik Min Ømhed? alt, hvad Jeg gør, bliver gjort i trofasthed og retfærdighed;

for øjnene af dine fjender omkransede Jeg dig i Min Favn, Vassula, skam over dine angribere, skam over dem, der fylder deres hjerte med ondt raseri og misunder dig, fordi Mine Øjne hviler på dig og frembringer lys inde i dig; at drage dig ind i Mine Fodspor gjorde dem rasende, at Jeg hviskede Min kærligheds Oder i dine ører var grunden til, at de angreb dig; men Jeg har lavet dig som en gazelle, der springer hen over bjergene og er fri, Jeg har gjort dit hjerte til en lilje, fri for bekymringer; Mine velsignelser skænkede Jeg dig, Jeg løftede dig op fra støvet og tilbød dig en evig plads i Mit Hjertes Gyldne Kammer; disse vil en dag komme til at drikke fra deres eget bitre bæger fyldt med gift;

så lad nu Mine Ord trøste dig, lad dem være som balsam over dig; bøj dit øre mod Mig nu og modtag Min sang: Kongelig Værdighed havde rettet Sit Blik mod dig før du blev født6 for at vise dig, og igennem dig, Min Herlighedens vej til Mit Kongerige, en vidunderlig vej! og siden da blev Jeg din sjæls stjerneskin om natten og solskin om dagen … Min almægtige Hånd har ikke savnet midler til at uddele Mine gaver til dig, og alligevel afviste dit folk7 Mine gaver og var mådeholdne mod Mig;

Jeg hersker med stor mildhed for at oplyse og for at undervise og i rigelige mængder udgyde salvet olie over hovederne på dem, Jeg har valgt til at udtale profetiske orakler og mysterier, der er skjult for de lærde og kloge; at ønske at ødelægge og plage den sjæl, Jeg elsker og begunstiger, og som Jeg fylder med mystiske talemåder, ædle sange og kongelige oder, siger Jeg jer, som planlægger ondt: jeres egen ondskabsfuldhed vil straffe jer; og Jeg vil påminde disse undertrykkere om deres nedrige synder på Dommens Dag;

Jeg er din ånds Hersker, og ingen vil nogensinde være i stand til at ryste dig; Vores søde samtaler med dig vil fortsætte, uudtømmelige kilder af vand vil strømme inde i dit hjerte, og sammen, Min elskede, vil vi sprede Min fine vellugt rundt i verden og lade land efter land fyldes med velduft; så kan man sige: ”vinteren er ovre, regntiden er ovre og væk, blomsterne viser sig på Jorden;” forstår du? dette er årsagen til, at Jeg har spærret dig inde i Mit Hjerte, i hvilket du kan modtage trøstende kærtegn fra Mig, men vent og se hvor meget mere du vil blive trøstet i himlen i Mit Kongerige for hver eneste aggression, som blev vendt imod dig! alting er udmålt … i Mit Hjertes Kongelige Kammer vil Min nardussalve fortsætte med at sprede sin velduft over dit hjerte, og den bitre luft, du indånder fra dine anklagere, vil hurtigt fordampe, og så du vil få ro og fred i dit sind; du vil aldrig forlade Mit Kongelige Hjerte, når du er trøstet på denne måde med de aromatiske dufte, aldrig … mere end nogen sinde vil du knytte dig til Mig, til den sande Gud;

– fortæl Mig nu, hvor vil du hvile dig midt på dagen?

Jeg vil hvile
i Dit Hjertes
Gyldne kammer;

fortæl Mig, lad Mig vide Min elskede, hvor vil du hvile om aftenerne?

Jeg vil hvile
i Dit Kongelige Hjertes
Gyldne Kammer …

og hvor vil du hvile resten af dit liv?

Jeg vil hvile
i Dit Kongelige Hjertes
Gyldne Kammer,

Jeg vil, Herre, Fader,
Brudgom og Elsker af menneskeheden,
slå rod i Dit Hjerte;
jeg vil følge Dit Kongelige Hjertes veje,
hvor man glemmer sig selv
i beskuelsen af Dig …

Herre! Din Kærlighed er en Liturgi
for menneskeheden;
Højeste Hersker, i Din Barmhjertighed
indhyllede Du mig i Dit strålende Lys,
Du lod ikke blot mørket forsvinde,
men også det moralske fordærv;

Almægtige Gud,
Du som holder universet i Din Hånd,
jeg er ikke blot forbavset,
men fuldstændig fortabt,
når Du uden afvigelse
tilpasser Dig mig
og dem, der er som mig!
I stedet for at forkaste mig
overøste Du
i Din Kærlighedsfulde Venlighed
min sjæl med bryllupsgaver,
udtrukket fra Himlens forråd;

i Din overstrømmende Kærlighed,
forener Du dig så med mig
i et åndeligt Guddommeligt ægteskab,
og jeg oplever velsmagen af Dine kys,
der overgår duften af myrra og røgelse
og alle aromatiske dufte;
således i Din favn siger min sjæl til alle:

”også I kan opnå
de samme nåder og ufortjente gaver
hvis I beslutter at tilbringe et liv i Gud;
og også vil sidde på Hans Skød,
trykket mod Hans Kongelige Hjerte,
klynget til Hans velduftende Klæder,
medens I glæder jer i Hans omfavnelse,
i dyb meditation
og fortabt i kontemplation
over Hans ubeskrivelige Skønhed …
Jeres sjæl vil blive overfyldt af
Hans Lyksaligheder, som overgår enhver glæde, enhver blidhed, enhver herlighed;”

med Hans velvilje
blev jeg omhyggeligt tilladt
at lære det Guddommelige Alfabet …

for dette er Min søde Lære, Min Dialog; den Lære og Dialog, der skulle blive undervist til hele menneskeheden; Jeg ønsker at påminde jer alle om Mit Sprog og omskole jer; disse Oder skulle det menneskelige hjerte lære, for Visdommen og Sandhedens hellige meninger ligger inde i Mit Kongelige Hjerte;

(Det tog adskillige dage at skrive dette lange budskab ned)


1 Johannesevangeliet 5:17.
2 Kunne også forstås som brudekammeret.
3 Blomst betyder sår i denne tekst.
4 Salmernes Bog 65:5
5 Dette afsnit i parentes blev sagt til mig som af en, der ønsker at betro noget til sin ven, ligesom hvis man siger: ”for resten …”
6 Jeremias’ Bog 1:5
7 Nogle fra Det Ortodokse hierarki.