3. februar 2003

Februar til april 2003

(Jesus tog over …)

ja, Vassula, din milde Herre og Frelser har befriet dig; Vor1 Lære er ikke anderledes, og samlet siger vi; opdag Mig, din Gud; opdag Os i hjertets renhed; Jeg har store ting at sige til Min skabning, der ville forskønne den;

nej, ikke mange forstår den Hellige udelte Treenighed, og alligevel er Vi én Substans, én Kraft og én Kundskab, én eneste Gud … og Vi er frie til at give Os til kende til hvilken som helst sjæl og til enhver tid; Faderen og Jeg og den Hellige Ånd, alle tre stiger ned som tre vidner for at forklare Vore Ord igen og igen og uddanne jer til at leve et sandt liv i Os;

som Faderen forklarede dig, er dit hjerte blevet skabt ud af Ophøjet Kærlighed for at give denne Kærlighed tilbage til Os; dit hjerte er helt fra begyndelsen kun fyldt med Vores Nærvær; det er skabt på en sådan ubeskrivelig måde, at det skulle blive i stand til bevare al Ophøjet Kærlighed og Vort Nærværs Blidhed; men hvis torne og tornede ranker punkterer det som en perforeret cisterne, så vil det miste dets indhold; tornene er de verdslige bekymringer og rigdommenstillokkelser, der kan perforere hjertet og udtørre den Livgivende Kilde;

Herre, Du har været
Porten for Din åbenbarelse for mig
og ved at have været det,
så har Du skjult mig godt inde i Dig;

på grund af Din store Kærlighed,
blev Du kød og tog bolig iblandt os;

fortæl mig, Herre,
hvordan kan man undgå at miste Dig?
hvordan kan nogen som helst
beholde Dig for altid i deres hjerte,
uden at miste Dig i denne stormfulde verden
fyldt med gift og fristelser?
for det ser ud til, at for den som ikke
værdsætter Dig helt fra begyndelsen,
som man skulle og
heller ikke lovpriser Dit Hellige Navn,
som vi burde,
og heller ikke frygter Dig
og heller ikke kommer på højde med at elske,
som Du elsker os,
risikoen er stor;
mange af os vil være tabere fra dag et …

ja, Herre, er det ikke sandheden?
så fortæl mig, Herre,
hvad er hemmeligheden
ved ikke at blive perforeret
og, er der nogen bod for skaden,
hvis den én gang er sket?

for mennesker er det umuligt; for Gud er alting muligt;2

desuden har alle fået den frie viljes gave; den, som frygter Mig, vil være villig til at acceptere en tilrettevisning og vil ikke miste Mig; de, der søger Mig, vil blive næret af Mig og vil blive mætte; Kærligheden er Guds Ånd, igennem hvilken I får Mit Lys, som oplyser jeres hjerte; alle og enhver, som i sandhed og med oprigtighed kæmper for at deltage i Min Nåde, kan forblive uberørte af denne verden og vil ikke miste den ophøjede åndelighed i deres hjerte; men hvis nogen stopper op og samtaler med Fristeren og lytter til verdens rigdomme, vil han forblive i verden og vil blive trampet ned i syndens støv;

Jeg har sagt, at Faderen og Jeg og den Hellige Ånd vil komme og tage bolig i den sjæl, som elsker Mig og holder Mine Bud; Mit Nærvær er fuldt ud i disse hjerter og gennem det Lys, Vi spreder i dem, vil disse sjæle komme til at forstå Min Guddommelige Kundskab; denne store Kundskab fyldt med kærlighed vil lede deres fødder ind i Brudekammeret, hvor Jeg, deres Brudgom, venter på dem for at nyde en ubekymret fred …

enhver sjæl kan opnå Min Kærligheds højder; enhver sjæl er kaldet til en Guddommelig forening med Mig; hvorfor taler Jeg med jer i disse tider? hvorfor spreder Jeg velduft med Mine Guddommelige Oder til denne generation? hvorfor henvender Jeg Mig til jer i poesi og åndelig undervisning? hvorfor er Jeg kommet ned til de mørke regioner for at være iblandt jer? hvorfor udbreder Jeg stråleglansen af Mit utilgængelige lys over jer alle? hvorfor besøger Jeg kirkegårdene og åbner grave for at søge efter de døde? hvorfor kalder Jeg jer til en Guddommelig enhed og til et åndeligt ægteskab?

Jeg vil sige dig hvorfor: selv hvis I er ”skadede”, som du sagde, Vassula, så er der håb for kompensation; dette er, hvad det alt sammen drejer sig om; Jeg kom for at frelse synderen; og som Jeg har sagt før; for mennesker er dette umuligt; for Gud er alting muligt;med andre ord, Jeg er uendeligt rig på Nåde, og det er ved Nåde, I kan blive frelst; Jeg ønsker ikke synderens død; Jeg er Opstandelsen, og Jeg ønsker, at alle skal leve i Mit Lys; derfor kommer Jeg ned på Jorden igennem disse Oder og også med andre midler for at genoplive jer, I som tillader jer selv at falde bort fra Nåde og falde ned i graven og nu ligger der og forrådner i milliontal, på grund af synd …

i Min grænseløse medlidenhed sagde Jeg i Himlens Sale: ”Jeg ønsker ikke i al tid og evighed at iagttage synderens død og sorg, men hellere at han vender tilbage til Mig og lever;” fra oven så Jeg en enorm kirkegård, og stanken af de forrådnede kroppe var spredt ud i hele kosmos … verden er i forfald og dækket af mørke, sunket ned i ubetydelighed, så skal Jeg fortsat se Mine sønner og arvinger underkuet og hendøende? for hvor meget længere skal Jeg se Min egen husstand sønderrevet og splittet? det er tiden, ja sandelig, at adskille ugræsset fra hveden; Jeg aflagde da en ed og sagde:

”Jeg vil ved Min Hellige Ånds kraft give dem, som reagerer på Mit nådefulde Kald, Nåden for at få deres skjulte selv til at vokse sig stærkt, for at de må leve i Mig, og Jeg må leve i dem gennem tro; så plantet i kærlighed og bygget til kærlighed, vil de blive oprejst for at modtage den fuldkomne fylde af Mig Selv;”

således har Jeg reageret på din meddelelse, Vassula; i Min grænseløse Barmhjertighed sagde Jeg: ”Jeg vil kaste lys i denne urimelige skabning for at oplyse deres sind og forny dem i en åndelig revolution; Jeg vil Selv lede dem ind i denne selvfornyelse af deres hjerte og sind og lede hver eneste ind i sandhedens godhed og hellighed; Mit ønske om at frelse alle brænder i Mit Hjerte; Jeg vil ikke vende Mit Ansigt bort, men undervise hver og en og genoplære dem;

”ja sandelig, himlens og Jordens Herre vil opflamme denne Jord med Sin Kærlighed; Jeg vil komme og besøge Mine fortabte sønner og kalde dem tilbage til Mig og påminde dem om dette ocean af Godhed og minde dem om at sætte deres lid til Mig; med stor nænsomhed vil Jeg undervise dem i at gøre godt og aldrig give efter for ondt; så vil Jeg med mildhed omskole dem og med deres ordforråd3 sige Mine ord til dem igen for at nå dem mere sikkert;

”med andre ord så vil den Guddommelige Visdom tilpasse Sig deres behov for at gøre Mig forståelig i deres i den grad forarmede sjæl og derved give dem Kundskab om deres frelse gennem deres synders forladelse; og som solen står op, vil Jeg oplyse deres hjerter; Jeg vil så dem i Mit Hjerte, i hvilket de vil blomstre og med glæde bekendtgøre:

”hvor store Dine tegn er, Herre;
mangfoldige og mægtige, Dine undere!
Du, Almægtige og vidunderlige Gud,
som lod Dit Ansigt lyse på mig
og begunstigede mig, idet du
smykkede hele min sjæl med Dig Selv;
må Dit Navn været lovprist og tilbedt;”

og Jeg vil i Min glæde svare: ”fra nu af, Min elskede, vil Jeg bo i dig, og du vil bo i Mig, din Gud;”

”så vil englene med én stemme synge: Guds Domæne4 er umådeligt udstrakt, det er Ham, som er vor Gud; ingen anden kan måle sig med Ham, Han leder Sine arvinger ind i Sit Domæne som guder; som kongelige prinser, som bæres tilbage i ære, leder Han dem med stor jubel ind i Sit Kongerige; Du er, Hæderkronede, uforlignelig; lad hele verden ære Ham og frygte Ham, for Han er vor Gud og Konge!”

”ja, disse ædle Oder vil blive sunget til denne generation og til andre, der kommer efter den; Mit Hjerte er bevæget af følelser, medens Jeg synger Dem, for Jeg er syg af kærlighed til jer …

5Mit Hjertes myrra, skriv Mine Ord ned medens du ser på Mig … Jeg siger dig, ligesom Min Fader sagde: når Jeg taler, bruger Jeg ikke nogen strenge formuleringer, det er ikke den måde, Vi taler på, vi danner heller ikke helgener og martyrer på denne måde, men dyder og åndelig undervisning er Vor søde samtale med dem; Jeg synger Mine Oder uden noget sværd ved Min side, men med honning under Min tunge; Min underfulde tilsynekomst i jeres mørke generation er som en sol, der aldrig går ned; Mit Lys er evindeligt betragtet af Mit himmelske Hof med ærefrygt, men på samme tid med begejstring;

– salige er de som renser sig selv og tillader sig at blive omfavnet af Mig, de vil selv blive til lys;

– salige er de, som gennem Mit Lys tilegner sig Visdom, de vil modtage Kundskabens nåde;

– salige er de, som bliver en flamme af Flammen og træder ind i den utilgængelig Ild og bliver et med den uden at blive fortæret; hvilke brændende ønsker vil opflamme i disse sjæle, og de vil ønske at sætte hele Jorden i flammer med Min Undervisning og Min Kærligheds Lov!

– salige er de, der på trods af deres meget forarmede sjæl nu har ører til at høre Mig, for også de vil opnå et himmelsk lys i deres forstand til at følge Mine Forskrifter; ja, velsignet er de, der hører Mine Ord og handler efter dem, det ubeskrivelige Lys vil fuldkommen omslutte dem, forvandle dem til guder ved delagtighed; hvordan vil I ellers komme ind i Himlens Rige? I måtte være klædt ordentligt og blive anerkendt af Faderen;

Himlens Rige kan sammenlignes med en kongelig festmiddag, som en konge ville give til sin søns bryllup, som i den lignelse, Jeg har givet jer,6Jeg er den samme, som talte dengang, og som taler nu; brylluppet var parat, men de, som af hjertet var inviteret, var ikke interesseret i at gå til det; mange af dem hånede faktisk kongens indbydelse; dette er en almindelig fristelse iblandt dem, der tror de arbejder for Mine Interesser og er kaldet, men ikke har tid til at svare på Mit Kald; i virkeligheden er deres sind langt væk fra Mig; de er optaget af deres ubetydelige ting eller af deres personlige anliggender; for sløve til at bevæge sig eller miste deres bekvemmelighed kommer de med alle slags undskyldninger; i det mindste forbliver de elendige og fattige i ånden, de, som aldrig har kendt Mig eller hørt om Mig; det er fra dem Jeg vil modtage pris og ære, for de er de udvalgte, som ikke afviste Mit Kald ligesom de første gæster, eller som den mand, som gik halvhjertet ind uden at bekymre sig om at være klædt ordentligt; kongen havde befalet sine tjenere at gå ud til byens vejkryds og invitere alle og enhver, gode og dårlige … disse er de mennesker, som ikke var Mine,7 og om hvem, Jeg nu skal sige: ”I er Mit folk;” i stedet for at blive fortalt, ”I er ikke Mit folk, men afvist af alle og enhver i samfundet,” Jeg vil kalde dem sønner og døtre af den levende Gud, arvinger til mit Kongerige …

se, jeres Konge kommer nu i Jeres mørke dage med et optog af Sine engle for at invitere jer til Sin bryllupsfest; mange er kaldt, men få er udvalgt … enhver uden bryllupsklæder og som aldrig har haft lyst til at bære et af mangel på iver eller respekt, skal ikke komme ind i Himlens Rige;8

sandelig siger Jeg jer, hvis ikke I bærer Mig som jeres bryllupsklædning, vil Faderen ikke genkende Mig i jer …9”Jeg vil bringe mange hjem fra fremmede lande; ingen mur vil blive bygget på tværs af deres vej, men Mine engle, Mine Tærskelvogtere, vil åbne en vej for dem og sprede safirer10 på den for at lede dem til Mig …”

og du, du som råber til Mig: ”graverne samles om mig, Herre, frels mig! Jeg ønsker at forsage synd og være sammen med dig nu til bryllupsfesten!” fortvivl ikke, også du vil blive frelst, eftersom du er villig til at blive frelst; og graverne vil blive jaget væk af Mine engle; så vil Mine engle løfte dig på en ædel måde på et blændende hvidt lagen og holde det i dets fire hjørner og vil, medens de svæver op mod skyerne og bærer dig mod højden, behandle dine sår11 med himmelsk balsam, olie af myrra, krydderier og cremer12:dette vil blive gjort for at vaske dig og rense dig, før de fører dig ind til Mig; denne periode for renselse og aftørring er en sædvanlig forberedelse for den vordende brud; enhver vordende brud må for en tid blive renset, før Mine engle kan aflevere jer ind i Brudekammeret for at møde jeres Brudgom;

Mine engle vil følge dig hele vejen til Tærsklen, og medens du står udenfor Brudekammeret, vil et svagt minde om fortiden komme tilbage til dig; tiden hvor du førhen var fordærvet og hånlig imod Mig; tiden hvor du var uberørt, når Jeg Råbte, og kun var optændt af denne verdens lidenskab; men nu, i dette øjeblik, venter der dig et nyt liv; klædt i fuld pragt, strålende i din skønhed, renset og velduftende, er du parat til at gå ind i Brudekammeret og møde din Konge; fyldt af glæde og rystende, men fredelig, nærmer du dig Brudesengen; dit blik falder pludseligt på Min Guddommelighed; ved at se Mit Hellige Ansigt, skønt stadig tilsløret, bliver din sjæl til lys:

”Oh attråværdige Konge,
hvor velsignet jeg er,
ved at Deres Majestæt har skænket mig
den nåde at være blevet kaldet
til at ægte den Højeste!”

vil din stemme synge til Mig;

”salige er sandelig de,
som Du kalder,
og som gifter sig med Dig
og finder himlen
i Din brændende omfavnelse;
salige er de,
som kærtegner Dit Hellige Ansigt og
fryder sig over at være nær Dit Hjerte;”

med disse ord ser Kongen, Han som overgår alle engle i skønhed, pludselig Sig Selv i dig i Sin udødelige pragt, et formidabelt syn; optændt med Guddommelig Kærlighed rækker Han ud efter Sin kommende brud og inviterer hende ind i Sin favn og siger:

”Jeg tilbyder dig, Min elskede,
som et løfte om vor mystiske enhed
den Hellige Ånds Salvelse;”

derefter vil Han, idet Han læner Sig imod dig og drager dig nær Sit Hjerte, lægge Dette13Guddommelige Kongelige Diadem på dit hoved med et ubeskriveligt kys med Sin Mund …

og Han hyldede mig
i udødelighedens stråleglans …

nu vil du blive en del af Mig og ét med Mig, og alle dine lemmer vil smykkes med Guddommelighed og Lys, uforgængelighed og lyksalighed, så du bliver værdig for Mig, din Gud og Konge;

pludselig vil det se ud, som om den tidligere verden, med alt hvad den indeholder, nænsomt forsvinder for dig lidt efter lidt, for altid; og på et øjeblik vil uanfægtetheden, englenes dyd, blomstre i dit hjerte, ligeledes vil der øjeblikkeligt af sig selv opstå en åndelig sanselighed af, hvordan det vil være at være nær det Salige Syn; engledyder i mangfoldighed vil derefter være din krone, for disse er, hvad Jeg vil give dig som en gave for at opnå fuldkommenhed; så vil den Fuldstændige Gud sammenslynge Sig med dig i Brudekammerets fine velduft og blive ét med dig og indeslutte dig fuldstændigt i Sit Lys, indtil du selv bliver lys;

indhyllet i Min Hellige Ånd, vil din mund blive Min Mund, dine lemmer, Mine Lemmer, dine øjne, Mine Øjne, din tale, vil være Min Tale; dine handlinger og tanker vil blive guddommelige; fra nu af vil dit fuldstændigt glansfulde væsen og sjæl blive oplivet af Mig; dette vil blive begyndelsen på et nyt liv i Mig … Jeg vil eje dig, og du vil til gengæld eje Mig; din længsel efter din Brudgom vil aldrig blive tilfredsstillet, selvom du vil blive overfyldt med Guddommelig Kærlighed, vil din tørst fortsat tage til … Min elskede, Jeg vil være dit mystiske bæger, din guddommelige Liturgi, flammen i dit hjerte, din strålende medgift, din strålende Sol, din Hellige Kommunion, din udødelige føde; Jeg vil være verset i din Salme, det gyldne solskin i dine øjne, dine sande brudeklæder; din fred og hvile; Jeg vil være din fortroligt søde omfavnelse og din sjæls velduftende duft;

nu, da Jeg har dig nær Mig, kan du trække sløret tilbage fra Mit Ansigt for at betragte Min Guddommelighed; jo mere du ser af Mig, jo mere vil din kærlighed vokse; dit hjerte, som er tæt ved bristepunktet, vil ønske at elske Mig endnu mere; din kærlighed til Mig vil blive din lidenskab; den lidenskab, Jeg gav dig i dagene med din undervisning og vor forlovelse;14 dyderne, som Helligånden indgød og som erobrede dit hjerte til at leve for Mig alene, vil blive ved med at forøge din kærlighed, indtil den vil frembringe et ulægeligt sår i dig … som vil symbolisere vort fuldkomne og uløselige åndelige ægteskab; symbolisere vor enhed; symbolisere din salighed; symbolisere vor fuldkomne Guddommelige enhed; symbolisere, at du har oplevet Livet;

O frygtindgydende mysterium!
Frelsens mysterium!
Mit hjertes flammende Pil!

at betragte det Guddommelige
er at ønske og tørste
mere end nogensinde efter Guddommen;
som dug fra himlen,
der glitrer med sine små bitte dråber,
som drysset med diameter,
stråler vor sjæl i Dit strålende Lys,

Strålende Lys, der ikke ses af øjet,
uhåndgribeligt og ubegribeligt
men aldeles sandt i sit inderste væsen,
som forener skabninger med Dig Selv
for at dele Din Egen Guddommelighed
og gøre dem til guder ved delagtighed,
jeg priser og ærer Dig;

lige siden du blev kød,
har guddommelighedens porte
været åbnet på vid gab for os;

Jeg lever i glæde på trods af mine sår;
ja, da jeg trak sløret væk
fra Dit Hellige Ansigt og så Dig,
blev Din Skønhed mit sår og mit dilemma;

Dine Mysteriers kraft er uden lige
og der er ikke liv i ordene,
hvis man forsøger at beskrive Dem;
ord og tanker blive til aske
der bliver blæst væk
ved den mindste brise …

hvad er det at have smagt Liv?
et liv i Gud og tilbragt sammen med Gud,
det er at have smagt Livet;

hvilke guddommelige juveler, min Herre,
Du overhælder Din brud med,
medens Du glæder Dig over at give dem;
og hvor ivrig Du er efter
at lade alle vide om Din nye erobring!

Du sagde engang, min Gud
”vær ikke bange for dem,
som dræber legemet,
men ikke kan dræbe sjælen;
frygt hellere ham, som kan ødelægge
både legeme og sjæl i helvedet;”
ja, hvorfor skulle man frygte,
når vi først er blevet Din ejendom
og Din besiddelse?
hvis Du ejer sjælen
i dette guddommeligt åndelige ægteskab,
og sjælen ejer Dig, min Herre,
hvem ville så nogensinde vove
at bryde denne enhed?
Selv ikke hele helvedet tilsammen!

Min glæde er nu at være tæt ved Gud,
og jeg ser ikke på nogen som helst anden i himlen, kun på Ham, i hvem jeg lever,
og som bor i mig …

enhver, der er forenet med Mig, vil blive omkranset af forskellige dyder; Jeg vil indhegne Min dejlige have med disse, og Jeg vil forsegle den med engledyder: uanfægtethed for at opnå fuldkommenhed; den Hellige, som overgår himmel og Jord, kan hjælpe jer til at opnå en sådan frihed gennem Sin Nåde; fri for sanselige følelser og fristelser, som bringer død over dem, kan Han opsuge disse onde lugte ved at erstatte dem med velduftende lys; så snart du er blevet forenet med Mig, vil Jeg give dig dit legemes sande frihed og vil krystallisere din ånd på en sådan uudsigelig måde, at du vil ligne en diamant; Jeg, som er Enevældig, vil indgyde i dig ønsket om at tilbede Mig, ønsket om altid at være i Livet, ønsket om at være smykket med velduftende lys, ønsket om at Jeg må fortsætte med at ånde Min velduft over dig for at holde Min Flamme i live i dig; Min elskede, nu da Jeg har dig nær Mig, omgivet af Min stråleglans, som indhyller dig med Min Herlighed, er du indpodet i Mig;

Herre, Du som er Kærlighed,
og aldrig holdte op med at forbavse mig
over det valg, Du tog
at betro en sådan storhed og ædle Oder
til en, der ofte forveksler
sin venstre hånd med den højre!

hvordan kunne Du betro mig med
sådanne Opgaver?
men hvordan kan jeg fornægte, at det er
igennem Din overstrømmende Kærlighed,
Du underviser og giver mig
kundskab om alle de ufattelige Opgaver,
som Du giver mig!

Du har indpodet mig i Dig for at
tage form i et selvmodsigende væsen15
med forsikring om at
fuldkommengøre sådan et væsen;
den døde krop vil komme til live;
da vil dette væsen ikke kunne andet
end at afvise alle verdslige rigdomme,
for hun16 ville have opdaget
Dit uudsigelige Kongerige
og Den, som er klædt i Herlighed,

hun har opdaget miraklet over alle mirakler,
så lad Dine Ord falde på mig som dug;
sammenflettet med Dig
blomstrer jeg som en blomst,
og alt, som var tørke i mig,
forvandledes til en have;

parfumér nu din Brudgom, og Jeg vil berige din sjæl med nåde; lad din kærlighed vokse hver dag; lad alle kende denne grundlæggende sandhed:

”Herren Gud kender
Dem, som er Hans Egne,
og tillader dem at komme nær Sig;”

disse er dem, som har modtaget den nåde at opnå guddommeliggørelse ved at dele Min ægteskabelige seng i guddommelig forening med Mig; disse er dem, der er bestemt til at blive lys ved at have givet Mig deres liv og tilladt Mig fuldstændigt at indlemme dem i Mig; denne Store Brudgom, hvis Kærlighed er årsagen til dine sår og grunden til, at dit hjerte er fristet, beder dig om at bære disse Kærlighedssår med blidhed, for dette vil få dig til endnu mere inderligt nu at formane dit hjerte til ikke at falde i fristelse;

alter! din erklæring fortryller Mig, din voldsomme dristighed i at gribe Mig og holde Mig fast uden at lade Mig gå, så Jeg ånder over Min have og spreder Min søde vellugt rundt omkring den, giver Mig grund til at forstørre dine sår; er det fordi du har opdaget, at der er mælk og honning under Min Tunge? eller er det duften fra Mine klæder? eller er det måske Mit Guddommelige herredømme og magt, som forener Min skabning med Skaberen? er det måske Mit strålende rene Lys, der drager dig til Mig og giver dig en stærk længsel efter at gribe Mig og eje Mig?

at Du er Alt, er min lidelses kraft;
der findes ingen anden passende måde
at beskrive hvorfor;

Du er usynlig, Gud, og alligevel
kan jeg stadig gribe fat i Dig og eje Dig
uden at risikere at gå i brand,
eftersom Du også er Guddommelig Ild;

nu da jeg har grebet fat i Dig
og holder fast,
vil jeg helt sikkert ikke vil lade Dig gå!
jeg vil ikke lade Dig gå fra mig,
ej heller tillade Dig at forlade mig
til at blive efterladt alene i dette liv,
åh nej! aldrig …

skønt jeg ved, Du kan trække Dig tilbage
og dæmpe Dit Lys,
vil jeg stadigvæk tale med Dig;

jeg vil tale med Dig
i stjernernes og månens tusmørke;
men da natten er kort,
og daggryet helt sikker vil komme,
vil jeg endnu engang tale med Dig
under Solens stråler og strålende lys!

I Dig samler jeg min myrra,
ved Dig er jeg ernæret
med honning og mælk at drikke;

vær ivrig, Min elskede, efter at eje Mig; Min belønning er herlig for enhver, Jeg har viet Mig til; Jeg bøjer Mig ned for at forene Mit Hjerte med enhver, som i sandhed ønsker det, og inviterer dem galant til en Guddommelig forening med Mig; Min tilstedeværelse overgår al forstand, selv når du siger, Min Vassula, at Jeg er usynlig, så dvæler Jeg inde i dig; Jeg vil blive ved med at betage dit hjerte, så Jeg kan få de mest udsøgte veldufte fra Min elskede, og som Faderen engang sagde til dig, siger Jeg dig: ”lige som en der strækker sin hånd op og holder et røgelseskar fyldt med røgelse, således vil Jeg løfte dit hjerte og holde det op og lade alle disse sjældne ekstrakter hvirvle ud for at fylde Mig med velduft og gøre Jorden velduftende; din søde velduft vil være overalt omkring Mig og glæde Mig sammen med hele himlen; Min glæde vil være så stor, at det vil ligne en bryllupsdans …”

og du, som indtil nu har læst denne Ode, vær ivrig efter at søge Mig og tage sløret fra Mit Hellige Ansigt og Brudekammeret; afslør Mit Hellige Ansigt og lær at betragte Min Skønhed og Min tiltrækningskraft; da vil også du, som i en fortryllelse, omfavne Mig, medens du lidt efter lidt vil forsvinde i Mit Lys; Jeg vil stråle i alle dine lemmer, og enhver, som ser dig, vil være ude af stand til at skelne det ene lys fra det Andet … søg Mig fuldt bevidst, tørst efter Kærlighed, følg Mig, ræk ud efter Mig … for din skyld sagtner Jeg Mit tempo for at tillade dig at finde Mig; ønsker du ikke Livet? Min Tilstedeværelse i dig er Liv, kom derfor ind i Livet; Jeg er Porten, der leder til Evigt Liv;

Jeg er dit Mystiske bæger, når du først drikker fra Det, så vil en livgivende kilde vælde frem inde i dig; et liv levet med Mig er i sandhed et liv levet i kontemplation over det Guddommelige, som vil modtage ubeskrivelige velsignelser, der overgår sjæl og forstand, da vil denne Jords glæder miste deres værdi, for Brudgommen vil i stedet gennemvæde dig med Livets vand og løfte dig op til den tredje himmel; Paradiset er at være sammenflettet med Mig, din Gud, i vort åndelige ægteskab og blive ét med Guddommen; du vil kun have ét ønske, når du er nedsænket i Mig, og det er at give dig selv uophørligt til Min Vilje, medens Jeg uophørligt vil give Mig Selv til Min elskede; disse er Mine søde Oder, som Jeg nu har sunget for jer alle, Min søde Lære, Min Samtale, som enhver sjæl bør høre;


1 Den Hellige Treenighed.
2 Jesus citered De Hellige Skrifter: Matt 19:26.
3 På samme tid hørte jeg ”termer”.
4 Det skulle forstås som ”Hjerte”.
5 Herren holdt en pause og kaldte så på mig.
6 Matt 22:1-14.
7 Ikke de gæster, som var inviteret først.
8 Vor Herre lod mig forstå, at den som ikke gik passende klædt, var en der taler ilde om Værten og forsøger at påvirke andre til at følge ham …
9 I dette øjeblik talte Jesus som han talte for Sig Selv, så jeg opfattede dette som et orakel.
10 Repræsenterer: Dyderne
11 Repræsenterer: Skyld og synd.
12 Symbolsk for renselse.
13 Salvelsen.
14 Budskab fra 23. maj, 1987, tidligt i Jesu undervisning af mig.
15 Mig.
16 Sjælen.