17. januar 2003

Vort hjertes Evige Glæde,
Åbenbarer af Sandheden,
Trofasthedens inderste Væsen,
Ubeskrivelige Sagtmodighed,
Beslægtet med menneskeheden,
vort hjertes Guddommelig lys,
vor sjæls sødme,
vor værens ubeskrivelige glæde,
Guddommelige Væren for vor væren,
vore øjnes Lys,
Tillad vor elendige sjæl
at tage næring
fra alle Dine Guddommelige Ord
for at styrke os
i samvittighedsnag og sagtmodighed;

ja elev, bed om angerens nåde, gennem samvittighedsnag bliver sjælen ledet til en virkelig metanoia;1ben af Mine Ben, kød af Mit Kød, tillad Mig at forstørre Mine Sandheder i dig og formindske alt det, der kan stå i vejen for Mine Sandheder; med andre ord, tillad Mig at udvide Mig i dig, så Jeg kan fylde det op, du mangler; Jeg ønsker, at du skal blive fundet værdig for Mit Kongerige;

af taknemmelighed har Jeg taget dig som en gave, gro, elev, i din tålmodighed og tolerance, for i disse to dyder vil Jeg fuldføre alt det, du gennem tro er blevet undervist i af Mig; Jeg har sendt dig Helligånden til at undervise dig i Mine Ord og givet dig Visdommens hellige undervisning; Jeg har gjort Mit Budskab kendt og har spredt det med lethed, fordi Jeg ikke mødte nogen modstand fra dig, skønt du foran dig havde den ondes indgriben og vildførte ånder, der ville angribe dig, for de i deres modstand aldrig har forstået Kærligheden til Sandhed, der kunne have åbnet deres øjne, men selv da herliggjorde du Mig;

ja, selv i dag er disse menneskers tomme stolthed som et slør over deres sind; deres slør vil blive der, med mindre de kommer til Mig og angrer; deres urimelige og tiltagende tilbageholdenhed og frygten for at blive narret eller blive vildledt har sløvet deres sind; de bevidner det strålende lys, som Mine Oder flyder over med, men på trods af det er de på vagt overfor de forkerte ting, medens det der skulle få dem til at have vagtsomme øjne, er de risikomomenter, der i sandhed sætter Min Kirke og dens forsamlinger i farer, men i deres mørke fejler de i at se Sandheden, der kunne udstråle Kundskabens og Guds lys og gennemtrænger alle væsener; hele verden er fyldt med fejltagelse, og mennesker er overraskede over Mit Nærvær? de tramper på Mit Legeme, skulle Jeg ikke reagere? Jeg vil snart komme ned som Retfærdighedens sol over dem;

og du, elev, som er en del af Mig, Jeg vil bruge alle de ressourcer, Jeg har rodfæstet i dig til at forene Min Kirke, men også til at drage ærværdige mennesker2ind på forsoningens Sti; ic;


1 Anger
2 Jesus mener ikke-kristne men gode i ånden, den mellemreligiøse dialog.