1. juni 2002

Det var Dig, elskede Fader, som skabte Mit inderste jeg …

og Jeg sagde: Jeg vil velsigne hendes inderste med rigdomme, der kommer fra Mig; Jeg vil så blive som en lampe for Min salvede og forsyne hendes inderste med Vort strålende Nærvær; ”her skal Jeg og Min Søn blive for evigt, for dette er hjemmet, hvor Vi har valgt at bo;”

oh kom! Du, som tjener Mig og som tjener Mit Hus, kom nærmere til Mig og glæd Mig; kom og lær: det står skrevet, at hvis du synder, er du stadigvæk Min, eftersom du erkender Min magt, men når du ved, at Jeg i sandhed erkender dig som Min, så vil du ikke synde; derfor er at erkende Mig i sandhed den fuldkomne dyd; at kende Min magt er roden til udødelighed; Jeg ønsker, at disse ord vil blive et tema for alle;

Jeg har, Min Vassula, været din Rådgiver, men også din Ven i alle disse år, og selv om natten har Jeg undervist dit inderste og skænket din sjæl grænseløs glæde med Mit Nærvær; Jeg har uddannet dig med grænseløs kærlighed for at opløfte dine øje til konstant at se på Mit strålende Nærvær og ingen anden; Jeg er, og har altid været, din eneste Åndelige Vejleder og Rådgiver og har givet din sjæl vejledning fra Visdommen, Jeg har ikke sendt dig til øst eller vest, Jeg har heller ikke sendt dig til nord eller syd for at lede efter åndelig vejledning, for hvilken bedre vejledning gives, end den fra Mig Selv? Jeg var den eneste, der kunne se gennem din sjæls skyggefulde mørke for at afsige en sand dom over dit inderste og drage din opmærksomhed mod din sygdom; nuvel, har Jeg ikke ladet dig give afkald på dit oprør imod Mig? har Jeg ikke vist en vej for dig til at tage med Mit Navn som dit værdighedstegn og at følge i Mine Fodspor, så du aldrig vil vakle, medens du går?

Jo Herre; jeg har forsøgt at holde
hvert eneste bud fra Dine Læber;
det står skrevet, at der er en Flod,
hvis strømme opfrisker Guds stad,
og at den helliggør
den Allerhøjestes bolig;
Gud bor inde i staden, hun kan aldrig
falde, hun får hjælp af Gud,
når morgenen gryr;
nationerne brøler, Kongerigerne vakler,
når Han råber, går verden i opløsning …1

Din Hellige Ånd er den Flod,
som konstant helliggør sjælen,
vort inderste,
som tilhører dig, min Gud …

Jeg åbner mit øre
og forbliver stille en lille stund,
for at den Store Konge kan komme med
magt og nådigt give
Sine guddommelige forskrifter,
vejledning, der ikke indfører
uorden i Dine Love;
så lad Jorden glæde sig,
lad Jordens folk juble
og råbe højt af glæde,
når Kongen går forbi os
for at dømme Jorden med retfærdighed
og alle lande med Sin Sandhed;

hils med bifaldsråb vor sikkerheds Klippe,
og lad os samles i Hans Nærvær
med taknemmelighed;

Jeg har givet dig direkte adgang til Mit Hjerte, for at du skal blomstre, blomst, og for at blive ved med at give Mig taksigelser; bliv ved med at give Mig taksigelser, og Jeg vil tage imod dem som dit offer, og de vil ære Mig …

du skal vide, Min elskede, at det priser og ærer Mig, når du forkynder Mit Navn; Jeg elsker dig, Vassula; de døde kan ikke prise Mig; de forbliver tavse; verden kan aldrig velsigne Min Treenige Hellighed; den forbliver tavs; dødens skygger rejser sig truende her og der; Jeg er Nærværende, og Min Magt helbreder og frelser, men se på verden af i dag, meget, meget få reagerer på Min Nåde og har ikke søgt tilflugt i Mig, Jahve; meget få frygter Mig, Vassula; men selv om døden lurer rundt om hjørnet, påkalder verden ikke Mit Hellige Navn; denne generation afviser at vandre sammen med Mig;

Jeg har sendt dig til de dødes land, hvor ødelæggelse og fortvivlelse hersker i mange hjerter; og skønt den ondes snarer nu er tydelige, så fortsætter verden stadigvæk i sin sløvhed med at hade Mine forskrifter; Min Lov overtrædes konstant;

Jeg ligger vågen hele natten
for at meditere over alt dette,
og jeg kan ikke se nogen ende på det;

Hvis du ikke var så nær ved mig, Jahve,
og beskyttede mig, afskærmede mig,
omringede mig, så ville jeg dø af sorg;

Jeg løfter mine øjne op til Dig
med sorg og suk, velvidende
at mit hjem er i himlen,
og stadig er jeg her på Jorden;

Jeg spørger ofte mig selv:
”hvad laver jeg her på denne Jord,
som jeg ikke hører til
og heller ikke til andre? Jeg føler, at
jeg er lånt ud… jeg er lånt ud …”
jeg var ved Hans side,
da Han gav mig Sine forskrifter
efter at have ført mig ud af
glemslens og dødens land,
for at give mig livet,
ud af sumpen løftede Han min sjæl,
for at åbenbare Sit Hellige Ansigt;

Så har Du sendt mig ud i Din Navn
og ikke engang tænkt nærmere over,
at måske kunne værdien af dit Scepter
og Din Glans blive forringet;

Du kroner Dine Gerninger
med Din godhed, og overflod strømmer hvor som helst, Du går forbi;
Du overøser os med rigdomme,
Du lutrer os som sølv;

Kristus marcherer majestætisk
gennem denne ørken,
og Han får Jorden til at ryste
for at bekendtgøre
Hans nært forestående tilbagekomst;

Men menneskene har ikke forstået;
nogle siger: ”Kristus kommer
i legeme og ben”;
andre argumenterer grundløst,
”Gud vil komme og knuse
Sine fjenders hoveder;”
– men de har ikke forstået
Salmerne …

Som et syn i en midnatsdrøm,
undrer de sig; og også i begyndelsen
kunne jeg heller ikke forstå,
på trods af at jeg konstant var
i nærheden af Dig; selv da Du holdt
min højre hånd for at skrive;

Det er skrevet: ”Herren giver
Sine budbringere nyhederne…”
og det gør Han …

Når Guds Fodtrin kommer nærmere
og bliver hørt, glæder de retskafne sig
og jubler og synger af glæde;
de siger: ”bered en vej
for Skyernes Rytter, glæd jer I Kristus,
jubl over Hans ankomst!”

I Noahs tid blev himlene til en syndflod
ved Din ankomst … ved Guds ankomst … men de så Dig ikke i kød og ben …

Og nu vil Jorden blive sat i flammer
ved Din Søns tilbagekomst;
ved Guds ankomst …
Kristus vil komme ned fra oven;

Ligesom tusinder af myriader
af guddommelige vogne
havde Du, Herre, forladt Sinai
for at komme til Din Helligdom;
David sagde: ”Gud, Du er steget op i
højden og har taget fanger,
Du har taget mennesker som hyldest,
ja, også oprørere
til Din bolig, Jahve …”2
men de har ikke set Dig
i kød og ben …
på trods af, at Du var der …

Når Du nærmer Dig de retskafne,
og de glæder sig, ser de Dig ikke
i kød og ben … men Du er der;

Da Du havde stillet Dig Selv
i spidsen for Dit folk
og vandrede igennem ørkenen,
kom Du ikke som kød og ben …
men alligevel var Du der …

og sådan vil det være, når Kristus
i vore dage erklærer, at
Hans Tilbagevenden er nær forstående …
himlene og Jorden vil
blive sat i flammer
og Han vil vende fædrenes hjerter
imod deres børn
og børnenes hjerter
imod deres fædre …
og alligevel, vil ingen se Dig
i Kød og Ben …
Kærligheden vil vende tilbage
som kærlighed …
for vi vil alle være i den Sande Gud,
Altopslugende Ild, Treenig og Hellig …

3du har nu givet et åndeligt testamente; dette vil være vejen for Min nært forestående tilbagekomst … Min tilbagekomst vil forny jer og befri mange af jer fra jeres synder; når fornyelsen sker, vil mange af jer blive udstyret med Mig, og alle helgener og engle vil takke for Helligåndens gave;

hvad er Herrens Dag? de, som har gjort og vedvarende gør oprør imod Mig, vil smage den Dag og alt det, den medfører; den vil komme over disse syndere så uventet som et lynnedslag, og som en frygtelig ild vil de blive til menneskelige fakler; ja, Jorden, som du sagde, vil blive sat i brand, og deres bevidsthed vil blive åbenbaret for dem som en åbenbaring; Min guddommelige ild vil omvende det ubøjelige hjerte til et mildt hjerte på Min Dag; Jorden vil i både bevidsthed og sjæl i voldsom smerte blive fuldt klar over sine fejl og sin ufuldkommenhed, sin forkrænkelighed og sin lovløshed og ikke mindst sin skændige afvisning af Min Opstandelse og Min Allestedsnærværelse i jeres daglige liv;

himlen vil åbne sig på Min Dag, og de, som har afvist Mig og erklærer sig selv som guder, vil blive dømt meget strengt;

kan nogen som helst sige, at Jeg ikke har undervist jer i alle disse år? har Jeg ikke i alle disse år stadfæstet Min magt gennem underværker? har I nogen sinde målt Min Treenige Helligheds herlighed og Mit Navns ubeskrivelige storslåethed? har I nogensinde forsvaret Min storhed eller bekendtgjort Min frygtelige pragt og magt? Jeg siger jer: ve dem, som finder sig selv uden Mit Lys på Min Dag … disse vil Jeg rense med Min Ild;

men hvad angår dem, som har holdt Mine forskrifter og Min Lov, der er baseret på kærlighed, og som er Jordens salt, de vil ikke blive prøvet af ild, eftersom Jeg er deres Gud, og de har erkendt Mig som det vigtigste i deres liv; de er allerede blevet testet og er nu en del af Mig og er konstant inde i Mit Guddommelige Lys i forening med Guddommen; og som du sagde, datter, at på Noahs tid sendte himlen en syndflod ved Min ankomst; og nu vil Jorden blive testet og sat i flammer af ild;

Min Dag er nært forstående, og ve de døde kroppe på den Dag for Min Tilbagekomst;4 ve også dem, som centrerede deres liv omkring materielle ting, når Min Dag kommer; Min fremtoning vil være Ild; Mine Fodtrin høres allerede, og Mine Fodspor ses af mange; når Jeg åbenbarer Mig for dem, som ikke vedkendte sig Mig, da Jeg i disse nådetider præsenterede Mig som Barmhjertigheden og som en Lampe, så vil Jeg åbenbare Mig som en fortærende Ild;

hvorfor, var der nogen, der troede, Jeg vil komme ubemærket forbi? og tror I stadig, at Herren vil gå forbi jer uden nogen gengældelse? derfor er det godt at angre dagligt; og du, som bærer Min sæd, syng, som du sår, datter, se dig ikke tilbage; som Jeg har lært dig, er teologi den dybsindige beskuelse af Mig, din Gud, dette er dit åndelige fundament; på dette fundament er der bygget forskellige etager; én etage indeholder Kundskaben om Gud; denne Kundskab om Gud er erhvervet gennem Visdom og ikke fra bøger; uden Helligåndens Lys vil du ikke opnå oplyst kundskab om Gud, men kundskaben vil forblive skjult; ja, det er ikke frugten af intellektuel tankegang, men en guddommelig indgydelse, givet af nåde til sjælen, som er blevet forvandlet til kærlighed; på en anden etage finder du sjælens fattigdom; denne sjæl bærer Ordet, fordi i sin fattigdom ejer sjælen Mig, og Mit Kongerige er hendes; i en sådan sjæls betydningsløshed eksisterer5 kun Jeg; Jeg alene er hendes Mester og alt …

dernæst findes der andre etager på samme åndelige fundament; der er en etage, hvor en Guddommelig enhed mellem skabninger og Skaberen finder sted; fascineret af Guddommens Fuldkommenhed og Guddommelige Skønhed falder sjælen frivilligt ind i Guds brændende omfavnelse; ved denne Guddommelige erobring, for det er en erobring og en triumf, invaderer Jeg fuldkommen sjælen, og med glæde åbenbarer Jeg lige akkurat, for ikke at gøre hende forskrækket, Mit Hellige Ansigt for hende; når sjælen ser Mit Hellige Ansigt, selv om det kun er i et svagt lys, indser hun i sin opvågnen, at hun ikke står langt fra fremkomsten af det evige og salige syn; overvældet og rystende over at have set Min Herlighed og vidende om det strålende lys, som pludselig omringer hende,forener hun sig med Mig af egen fri vilje og sammenslynger sig med Mig og bliver ét med Mig, hendes Gud og Skaber …

i sjælens fuldstændige overgivelse, leder Jeg, som er Lysets Giver, Livets Giver, Kærlighedens Giver og alle Gavers Giver, hende ind i alle disse rigdomme, medens Jeg ville henvende Mig til hendes sjæl i poesi og religion; åh, Vassula, hvad ville Jeg ikke gøre for denne sjæl! Visdommen vil blive hendes daglige ledsager, hendes krone af glæde;

det står skrevet: enhver sjæl, som frygter Herren, denne sjæl ”vil blive modtaget som en jomfruelig brud;”6efter i sjæl og legeme at have hengivet sig til Mig, hendes Skaber, og nu er blevet en del af Mig; så vil Jeg, som en Brudgom, der glæder sig over sin brud, se til, at hun ikke mangler noget; på den næste etage vil Jeg begynde at forsyne hendes meget forarmede sjæl og vil på samme tid, efter at have forberedt hende på en enestående måde, give hende en ed, hun skal holde, og det skal være at følge sin Husbond betingelsesløst; ledsage Mig, hvorhen Jeg end går;

derefter vil Jeg som en Brudgom, der elsker sin brud, udtrykke Min Guddommelige Kærlighed ved at smykke Min brud med de mest udsøgte juveler, som ikke findes på Jorden, men som kommer fra himlens lagre; Jeg vil i Min fortrolige enhed smykke hende med Mig Selv og styrke hendes sjæl på en sådan måde, at der bliver en gensidig trofasthed og forståelse imellem os; pludselig vil hele verden forsvinde foran hendes øjne; hun har fundet sin frihed … hun har fundet sin Gud … og i denne flugt ind i friheden vil hun erklære:

”verden er nu et eksil, jeg er ikke i den, og ej heller er jeg nær den; min sjæl, menneskehedens Elsker, er overvældet af en uophørlig længsel efter Dine befalinger; nu, min sjæls Elskede, er jeg parat, og mit hjerte er indstillet på at følge Dig betingelsesløst;”

og Jeg vil svare: ”gå med Mig, og Jeg vil oplære dig i Mine regler om retfærdighed; Jeg, og ingen anden, skal være din Lærer; Jeg vil i dit øre hviske historien om alle usynlige ting og utilgængelige ting, som alligevel bliver synlige og tilgængelige igennem din Herres Guddommelige undervisning; Livets ord vil blive givet frit til dig…”

efter at være blevet oplært i retfærdighed vil Jeg løfte din sjæl til næste etage; den etage, som du var kaldet til før din fødsel, denne etage, hvor Helligånden opløfter dig med Sin nåde for at blive en del af Min Frelsende Plan og gøre dig til en apostel; på denne etage vil Jeg vise dig vejen, Jeg valgte for Min Lidelse; eftersom du vil tjene Mig, kommer du til at tjene Mig med lidelse; Jeg vil sende dig ud for at patruljere verden og forkynde Sandheden; Jeg vil bede dig om at kristne denne afkristne generation og ødelægge Babels tårn,bring alle de frafaldne, der tilbeder Baal, derind for at angre; alt dette vil du gøre med Mit Kors i den ene hånd og rosenkransen i den anden …

og du, datter, da du bærer Min såsæd, bliv energisk ved med at så; ved Jeg ikke alt, hvad du siger? lad Mig betro dig dette: som en rivende strøm af vand stiger Mine Tårer op i Mine Øjne, når Jeg ser dig kæmpe imellem de tørre og spredte knogler; som enhver fader vil lide, når han ser dette aftryk af elendighed i sit afkom, således lider også Jeg som en Fader til dig; dette billede plager Mig, når Jeg iagttager barnet, Jeg har opfostret i Mine Kongelige Sale, blive plaget7 af de døde i dødens dal; din arv er i de levendes land, men Jeg har skabt dig og undervist dig med hellig Visdom for atter engang at undervise menneskeslægten i Min magts handlinger og Min Almagts majestætiske herlighed! for at minde dem om, at Jeg kun handler af Kærlighed og Barmhjertighed; for den sags skyld er enhver plage, der falder over denne generation, ikke andet end en tilrettevisning givet til jer af Barmhjertighed;

Herre, det er skrevet, at Du kun behøver at Ville, og Din styrke er der …

det står også skrevet, at efter synd vil Jeg skænke anger; Jeg har i Min store godgørenhed lagt den gavnlige bod af anger ind i et fornyet hjerte, som så vil vise Mig stor iver og trofasthed, medens det angrer; sandelig, enhver finder fortrolighedens skat med Mig, så snart denne ydmyge handling er udført; i fortrolighedens skat opdager de Mit venskab; jo mere oprigtig den angrende er, desto større er Mit venskab; ethvert ord udtrykt med sandfærdighed drager Mit venskab endnu nærmere, for Mit venskab følger i forhold til hans anger;

det står skrevet: ”da jeg råbte til Ham og lovpriste Ham med min tunge, havde jeg været skyldig i mit hjerte, ville Herren dog aldrig have hørt mig; men Gud ikke alene hørte mig, Han lyttede til min bøn …”8

enhver, som ønsker frelse, vil føle behov for at angre, og Jeg vil lytte til hans anger; syndens løn er død; synd er som gift inde i jer, og jo længere den bliver inde i jer, jo mere syge bliver I og trukket nærmere til døden; jo længere I venter med at udrense det fra jeres system, desto højere er risikoen for at dø; I kan blive befriet og helbredte fra syndens gift, hvis I ydmyger jer selv, og forstår, at det eneste middel til at udrense jeres synder er gennem anger;

sig Mig: hvem af jer ville risikere sit liv, hvis han havde opdaget, at han havde slugt gift, og forblev inaktiv og ikke gjorde noget ved det? for at blive helbredt fra denne dødelige drik, må du bøje dit hoved og indrømme, du er en synder, og give Mig din anger, da vil al giftens bitterhed blive udrenset og også selve slangen, som du har næret i dit inderste hele dit liv,9 og når du er befriet, vil Jeg erstatte disse onde ting med Min sødme … ja, så snart disse onde ting er ude, vil du blive helbredt, og når du er helbredt, vil du ikke være fremmed overfor Min Lov; frivilligt vil du vende verden ryggen, fordi foran dig vil du se Min Herlighed og Min Pragt; synet af Mit strålende Nærvær vil lyse inde i dig og omkring dig;

det står skrevet, I var døde af jeres forbrydelser og synder, I plejede at leve i, da I fulgte denne verdens vej og adlød herskeren, som styrer luften,10 den ånd, som virker i den oprørske … 11 men nu efter jeres anger og gennem nåden, som Jeg giver jer, har Jeg bragt jer til live i Mig …

Jeg vil i Mine smil åbenbare livets vej for dig; du vil ikke længere vandre på glødende kul, men på safirer; den Gud, du engang troede var ubeskrivelig og uopnåelig, vil give dig grænseløs glæde i dit hjerte, medens Han udtrykker Sin glæde for dig: ”engang var du som en mark, hvor der kun voksede tjørn og tidsler, så godt som ubeboet og forbandet; men nu, med Mig, vil du være en mark efter Mit valg, vandet af Helligåndens kilder, og du vil give den afgrøde, der er acceptabel for Mig:”12

som Jeg har sagt før, at erkende Mig er den fuldkomne dyd; i dag har verden ikke plads til Mig, og Min plads er dækket af affald; oprøre og syndere strejfer omkring alle vegne, og deres gerninger og ord krænker Min Treenige Hellighed; i deres uforskammethed tror de, at Min plads burde være optaget delvis af en slags selvrealisering og delvis af iver efter kun at gøre ondt, og i deres uforskammethed afviser de at erkende Mit herlighedsfulde Nærvær; i stedet for vandrer verden ad sine egne veje og forherliger sig selv og priser og hædrer sine bedrifter og spiller Gud … de tror, de ved alt, men i virkeligheden ved de intet; så længe de ikke kender Mig gennem de gode ting, der findes hele vejen omkring dem, og så længe de ikke har opdaget Mig, vil de forblive døde som lig …

i jeres dage søger mennesker efter falske guder,13 og følger alle slags hedenske systemer,14 fordi de derved tror på at opnå kundskab og magt; og så er verden mere end nogensinde fortryllet over krystallernes skønhed, bladenes skønhed, elementer, som de har placeret over Min Almagt, eftersom de beder disse om helende kraft i stedet for at bede om Helligåndens nådefulde og lægende kraft; hvis de er imponerede over deres form,15 lad dem fra disse udlede en forståelse af, hvor meget mægtigere Han er, som har formet krystallerne, bladene og lignende, Ophavsmanden til dem alle!

selv om disse16 i virkeligheden søger efter Mit Nærvær og i deres ivrighed er blevet et offer for bedrageren og ledt på afveje, selv da er de ikke uden synd, men er skyldige i deres utilstrækkelighed; hvis de er i stand til at udforske energierne, deres indhold, verden og kosmos, hvorfor har de så været så langsomme til at finde Ophavsmanden og Herren over dem alle? Men Satan bedrager endnu engang verden med den samme løgn, som han bedrog Eva med … at de også kunne blive Gud17 og være selvtilstrækkelige og ikke behøve Mig …

(Så vendte Faderen sig mod mig og sagde:)

Jeg vil forny din mund, Vassula, for at nedskrive alt, Jeg siger, og berette om alle Mine undere; forstå, hvordan Jeg, Jahve, har bøjet Mig hele vejen ned fra himlen for at klæde dig og alle andre, som også vender sit øre mod Mig, i majestæt og pragt; Jeg ønsker at genoplive troen i denne generation, helbrede jeres yderst elendige tilstand, med ømhed og medfølelse;

lad også dine hænder blive fornyet til at velsigne i Mit Navn, lad din højre hånd, som Jeg velsignede, være Mit Hus’ orgel, det musikalske instrument, hvor igennem mange ville høre lyden af Mine ord; spil musik i Mit navn og syng for glæden i Mine vingers skygge;

oh, Vassula, lad da dine ører blive fornyet for at høre Visdommen udtrykke sine ordsprog og helliggøre dig, medens du lytter, og ytre dømmekraft og kundskab om den Treenige Gud; Min højborg, Mit Hjertes kæreste, forbliv loyal imod Mig, og Min nåde vil fortsætte med at være over dig: husk på din oprindelse …

Min Majestæts strålende lys er over dig; fat mod! vær ikke bange;

(Dette budskab sluttede først den 7. august 2002.)


1 Salme 46:4-6.
2 Salme 68:18.
3 Kristus taler nu.
4 Denne ”Tilbagekomst”er ikke en virkelig Parousia (Herrens sidste Ankomst), men Herrens Dag må forstås som en mindre dom før Dommens Dag. Det er en slags Renselse for en Fornyelse; den er startet, men i mindre faser.
5 Lever og bor.
6 Siraks bog 15:2.
7 ”Plaget”står her for chikaneret.
8 Salme 66: 17-19.
9 Hele dette billede af ”gift”og ”slange” inde i én selv og lønnen gennem anger minder Mig om de besatte, som ved deres udfrielse kaster negle op, nogen gange glasstykker, ståltråd og andre ting.
10 Satan.
11 Paulus’ brev til Efeserne 2:1-2.
12 Hebræerbrevet 6:7-8.
13 Religioner.
14 Som bioenergiske øvelser …
15 Krystallernes.
16 Menneskene.
17 Paulus’ Andet Brev til Thessalonikerne 2:4 og Ezekiels Bog 28:2.