25. september 1997

Jeg påkalder Dig, min Jahve, min Fader,
for jeg ved, at når jeg gør det,
vil Deres Majestæt komme i Sin Pragt
hele vejen ned fra himlen,
og nedstige i herlighed ind i mit hus;
at se Dig, min Gud,
i denne Din utilgængelige herlighed
af Dit Guddommelige og uendelige Lys
er en ufattelig pragt;
Du, Guddommelige,
som viste Sig Selv til mig
og ønskede at blive forenet med mig,
og ønskede at være kendt;
kun Du, og Du alene, kan nå mig,
for gabet, denne ontologiske afgrund
mellem Dig og mig,
kan ikke længere være der;
Herre, Du fylder alle ting
uden at blive begrænset,
hverken af deres grænser
eller af deres væsen;

(Medens jeg stadig påkaldte Herrens Navn, kom der pludselig et vidunder af en figur til syne for mig, som så ud nøjagtigt som Menneskesønnen i Hans ærefulde Forklarelse; Det formløse tog form; hvilken forstand er i stand til at opfatte eller forstå Den, som omfatter alt, hvad der eksisterer? skønt visionen var ufuldkommen,1 lod Han mig genkende Sig, og jeg er bevidst om det. Den Usynlige Gud tillod Sig at blive set, til at tale med og lytte til som ven til ven; Usynlig, og alligevel ansigt til ansigt.)

Jahve, Herrernes Herre,
viste sig for mig, iklædt fuld pragt;
Hans Himmelske robe
var glitrende, men dog farveløs;
glitrende, som om den var dækket af
diamanter eller andre juveler;

Og medens jeg stirrede,
forvirret og mystificeret,
på den fortryllende vision
af nåde og usammenlignelig skønhed,
da Jahve elegant kom frem fra
skyerne, gjorde Han det
med en sådan yndefuld bevægelse,
at jeg følte mit hjerte blomstre;

Hans Majestæt mindede mig om en
brudgom, der trådte ud fra en pavillon;
Hans Nærvær udstrålede
en yndefuldhed,
som jeg, selv hvis jeg brugte hele
mit liv, aldrig ville kunne beskrive;

samtidigt udstrålede Hans Nærvær
kærlighed og så megen sødme og
ømhed, at min sjæl blev fejet til jorden;
Hans smukke Hoved
lænede Sig lidt til højre,
ligesom de Hellige Hjerte statuer;
”Du er smuk, min Gud,
selvom jeg kun kan kigge igennem et slør,
ser jeg Dit hår
nå Dine skuldre i mørke lokker,
og Dit smukke elfenbensfarvede Ansigt
er en fryd for øjet;
alligevel var Jahves holdning
som på en sky person,
men tag ikke fejl,
den var ikke forsagt,
men en form for nåde og majestæt;

Oh Jahve, Du
som overgår storhed og fylde,
Du, som er Guddommelighed,
påtog Dig en form
på en ubegribelig måde
for at vise Dig Selv til den uværdige;
sandelig, hvordan kan sprog
udtrykkes i ord,
”det som intet øje har set,
og ikke noget øre har hørt,
det der overgår menneskelig forstand?”

Oh kom og ånd ud over min have2
og spred Din sødme i Mit hjerte;
hvorfor, hvem er jeg, at jeg skulle
være i stand til at betragte Din figur?
Hvordan er det muligt, at Du
i en sådan herlighed og glans,
bliver tiltrukket af vor elendighed?
Du blændede mig, og jeg er forvirret
over Din Overdådige Skønhed;
Hvordan må det være at beskue Dig
hele dagen i himlen
med vore blotte øjne?

Hvordan og hvor vil jeg finde
passende ord til at beskrive
Din Nåde og Din Skønhed?
Ord kan ikke beskrive især
den lette bevægelse, du udførte,
for at træde frem bag skyerne
Skulle jeg opfinde nye lovprisningsord
for at prise Din ubeskrivelige Skønhed?
Menneskelige lovprisningsord
er ingenting, og vil aldrig nogensinde
blive tilstrækkelige til at udtrykke,
hvad jeg ønsker at udtrykke.

I Din Rene Skønhed, holder Du mig
fangen; med Din charme
efterlod Du mig forvirret og i ekstase,
og som foråret, får Du mit hjerte
til at blomstre;
og med et enkelt blik fra Dig
føler min sjæl sig viet til min Skaber;
min Skaber, som befriede mig
med ét enkelt af Sine blikke,
og satte mig fri for i stor skala
at bekendtgøre Hans Bryllupssang;

Du vogter mig,
og mens jeg går,
spreder Du safirer på min vej,
og som Din Øjesten,
vogter Du min sjæl;
Jeg går gennem ild, og når jeg
kommer ud af den, er jeg uskadt;
og når en styrtregn af forhånelser fra
den onde strømmer over mig som slim,
holder Din højre Hånd mig oppe,
med ord, der sødere end honning
og mere berusende end vin,
mens Du dækker mit hoved
med Dine velsignelser,
og smykker mig som en dronning;

Og når mine undertrykkere
med fornøjelse ånder fjendtlighed
og bagtaler mig i enhver henseende,
sender Deres Majestæt som et lynglimt,
en kerub, som løfter min sjæl,
så jeg kan sætte mig op på ham og
stige til vejrs i vinden;
da ser jeg fra oven
i Din Fred og i Dine smil på dem,
som bliver ved med at hylde min død,
men som aldrig kan nå mig,
medens de skælver i deres
raseri og ondskab;
nej, ikke én fjende vil blive i stand til at overliste min Gud; hvorfor,
Han vil selv knuse mine undertrykkere;

Og nu
strækker jeg mine hænder ud mod Dig;
lad alle få at vide,
at Godhed og Venlighed
er vor tre gange Hellige Gud.

Jeg er midt iblandt jer; du skal vide, Min lille Vassula, at de fattige vil modtage mere fra Visdommen end de rige, som er så stolte over deres ære, hvilket overhovedet ikke er til nogen ære; Jeg har salvet dig med Min olie,3så Jeg i denne dåbens olie kan opnå sejre gennem dig for Min herlighed, men også for din egen helliggørelse;

Lad mig i Din sødme få del i Din barmhjertighed.

Jeg, Herlighedens Konge og også din Brudgom, vil tilfredsstille de fattige, og du vil modtage barmhjertighed og samme blidhed, som Jeg har givet til Min Søn;

kom, og hør den Højeste hviske i dit øre; kom, og nedskriv Mine Ord og bevar dem; Jeg er din sjæls Vogter, og fra Mine Læber vil du ikke høre nogen smiger, kun retfærdighed; kom, og læn dit hoved mod Mit Hjerte, så du i den nærhed kan få del i åbenbaringen, der kommer fra Kærlighedens Ild,4 og når du hører Mig, Min-Søns-udvalgte, vil din sjæl ikke gøre modstand mod at følge retfærdighedens og godhedens vej; du vil således finde din glæde ved enden af denne vej;

har du ikke hørt, dejlige barn, at Jeg, Jahve, og din Skaber, er forenet med Min Skabelse og er alle og enhvers Ægtefælle?5 dag og nat snubler du afsted, skabning, og jager efter skyggerne, og ikke én gang har du forsøgt at trænge ind i dette mysterium; hvis så mange af jer går fortabt, er årsagen, at horder af jer har afvist Min Kundskab; I har glemt Min undervisning;

Jeg så på Mit afkom, og spurgte Mig Selv: ”hvad skal Jeg gøre med dem? de er grundfæstet i deres løgnagtighed; hvordan kan Jeg få denne mængde, som ikke kan skelne deres højre hånd fra deres venstre, til at forstå, at Jeg er deres Brudgom, og at det eneste, Jeg ønsker fra dem, er kærlighed, ikke ofre; indsigt i Mit Hjerte, ikke masseødelæggelse eller højtidelige fester;”

O Min kongelige husstand, du har byttet din ære ud mod skam! har du ikke hørt, at Jeg kan sænke himlene for at komme ned til dig? har Jeg ikke løftet Min Stemme højt nok for dit øre, skabning? hvor længe vil du jage efter vinden? hvor længe skal Jeg se dig forfølge skyggerne? kom til Mig! Mit Hjerte er som en Lampe for jeres fødder, og fra Mine Læber, som er fugtige af nåde og guddommelig dug, flyder der floder af nåde og kald ud af grænseløs Barmhjertighed;

dag og nat, Mine elskede, snubler I langs skyggerne; kom til Mig, og Jeg vil berøre jeres hjerte, så jeres trodsighed vil smelte bort; så vil Jeg i Min uendelige Kærlighed, som Jeg føler for jer, som dug falde ned over jer, og Min Guddommelighed vil besejre jeres elendighed og omslutte den, for at I konstant kan bo i Mit strålende Lys og gøre jer til et kar af lys og til én ånd forenet med Min;

oh, Vassula,6 du, som Jeg velsignede med Mit Navns salvelse, Mit Hjerte flammer op af jalousi, hver gang dit hjerte handler ligesom en tåbelig kvinde og flagrer væk fra Mig, på jagt efter pynt og ikke efter Min Guddommelige magt; Jeg siger dig, Min egen elskede, hold din Brudgoms principper og bind dem til dit hjerte; disse vil varme dit hjerte og vil forhindre dig i at blive distraheret fra Din Brudgoms Nærvær, som kun venter på at være nådig mod dig, For-evigt-så-elsket-af-Mig; og hvis Jeg har bedt dig om at offentliggøre Min bryllupssang7 ved at skrive, er det på grund af Min brændende kærlighed, som Jeg har til hver eneste sjæl og fordi, Jeg ønsker, at Mine elskede skal have næring nok, medens de krydser denne ørken … Jeg har betroet dig med et talent for at tilvejebringe en tilsvarende mængde til Os8; du har gjort det godt, fordi du i din iver efter at glæde Os har vist Os din trofasthed;

så hold nu din retræte i Os; hold din retræte i Mit Hjerte, og oplev, som tidligere gange, Mit Hjertes fortrolige glæde; må Min Kærlighedsessens flyde som en flod ind i dit hjerte, så alle dine små sidespring, hvorved Jeg hæver mine øjenbryn, må blive vasket væk;

se, nu indprenter Jeg Mine ord på dig for at frelse mange syndere; Jeg er kommet til dig med mildhed, Min brud, for at forny Min Søns mystiske Legeme;

se, nu kalder Jeg, din Skaber, på dig, for Jeg har viet Mig til dig, så Jeg i Vor enhed ville have den glæde at smykke dig med trofasthed og med glød; på dette skrøbelige ler har Jeg overalt på dig indprentet Mit Navn siden den dag, da din sjæl råbte til Mig: ”Abba!”, og derfra har Jeg jævnet din vej på Jorden og undervist dig i, hvordan du kan glæde dig i Mig ved altid at lege i Mit Nærvær;

du skal vide, Min Vassula, hvor meget, Jeg ønsker, at du elsker Mig med hele dit hjerte, og hvor Jeg længes efter at ændre hele dit liv til en konstant længsel og tørst efter mig, din Gud; Jeg ønsker at vise dig Mit Rige og Mit brudekammer, hvor vi uforstyrret kunne glæde hinanden; Jeg, din Brudgom, ville, opflammet af kærlighed, tale fortroligt med dig og undervise dig i kundskaben om hellige ting; og du ville, ved at holde dig fast til Mit Hjerte, drage nåde fra den Almægtiges ånde, så du aldrig ville høre op med at være til;

nej, Min udvalgte, vor fortrolige enhed er ikke som mindet om en en-dags-gæst; Jeg vil ikke gøre dit hjerte uroligt ved at trække Min fortrolige enhed tilbage fra dig: Jeg vil passe på din skrøbelighed, Min Vassula; forstår du, Min elskede, hvor meget, Jeg ønsker at drage dig til Mig, som en elsker drager sin elskede ind i uforstyrrethed;

Jeg, som er menneskehedens Elsker, Min skabelses Brudgom, ønsker nu at drage dig til Mig … tag en retræte i Mig9 … hvorfor, du må have hørt på et eller andet tidspunkt, hvordan Brudgommen længes efter at være alene med sin brud efter brylluppet? Jeg tilbyder dig denne gunst som en indledning til vor fest;10 ja, på den dag, da du reagerede på Min Guddommelige Vilje … og ved at åbne dit hjerte, da Jeg kaldte, berigede Jeg det fra Mit, så du senere allevegne ville så disse skatte; disse skatte er frø,11 som du får af Mig, for at du skulle så dem i alle de lande, Jeg ville sende dig til;

den dag du underkastede dig Min Guddommelige Vilje og tillod Mig at beherske dit liv, stod Jeg fyldt med kærlighed foran dig og inviterede dig med disse ord: ”det er umuligt for en sjæl at elske Mig på den måde, Jeg ønsker hende at elske Mig, så længe hun holder sig på afstand fra Mig; kom nærmere til Mig og smag Min glæde; Jeg ønsker, du bliver fortrolig med Mig; hvis du bliver ved med at være langt væk fra Min omfavnelse, vil du være ude af stand til at lære Mig at kende;”12 Jeg har i vor fortrolige enhed og med Min Kærligheds salvelse smykket dig med Indsigt: Indsigt i hvordan du finder Mig og lærer Mig at kende;

eftersom Jeg har valgt dig blandt tusinder, burde du ikke tvivle mere; optræd med ydmyghed, så Jeg kan fortsætte med at løfte dig op til Mig … Jeg har vasket dine hænder og din mund, så du med dine rene hænder kan skrive Mine Ord og holde Mine bøger, og med din mund ville Jeg sprede velduft ud til alle lande; gennem Min nåde, smykker Jeg13 din sjæl med Min styrkes Klædning, men frem for alt smykker Jeg dig, Min Vassula, med Mit storslåede Værk af Visdom, så Vi14 fra Min elskedes læber, der er salvet med Min ophøjethed, vil høre lovsang og herliggørelse til Vor Treenige Hellighed;15

fortsæt med at forkynde om en Opstået Kristus, og fyld hele verden med frugt; fortæl dem, at Kristus i Sin Guddommelige Kærlighed bøjer sig ned fra Himlen, for med Sit Nærvær at give nyt liv til Mine Hænders arbejde;16 med disse opmuntrende nyheder vil masser af lande komme til at kende Os i et fortroligt fællesskab; fortæl dem, datter, hvor Vi glæder os, når Vi bliver behandlet som jeres Hellige ledsager i jeres daglige liv …

tal som Min repræsentant og mind Mit folk om, at Jeg, Jahve, er levende og aktiv, og gå derefter til de17 præster, som ikke søger Mig længere, og spørg dem: ”hvorfor spørger I aldrig: hvor er Gud?” på Min Dag skal Jeg fælde Min dom over disse hyrder, som ikke har noget kendskab til Mig, og som aldrig indvendigt har smagt Min sødme; i dag har disse hyrder skiftet Mig ud med noget, der ikke har nogen værdi og heller ikke nogen kraft i sig; at huske på Mit Nærvær er det, de skulle være opmærksomme på; Jeg bliver ikke lagt mærke til … hvordan kan Jeg sige: ”de er Min Søns røgelse;” når deres eneste duft er lugten af død?

Jeg har givet jer, skabelse, tolv år18 med uendelige gunstbevisninger, og Jeg ønskede ikke at handle forhastet i Min vrede; for at trøste jer i disse nådens år, har Jeg talt, Jeg har forbundet hjerter, der var knust, og har givet dem fred i deres hjerter; Mit Eget Hjerte er en Kilde af Levende Vand, og det har i disse nådens år vandet dette tørre land og fået ting til at vokse der, hvor der før kun var affald;

Jeg har altid ønsket at regne jer som Mine Egne; i disse dage siger Jeg jer, Jeg, som er Mine skabningers brudgom, kalder på hver eneste af jer: Min trolovede; hvorfor disse misbilligelser og plager over Min Munds sødme?19 ulykkelige lille skabning, så langt fra at kende Mig, kom! Jeg inviterer dig til at falde ind i din Brudgoms omfavnelse, og Jeg vil vise dig, hvordan Jeg, Jahve, kan pryde din ånd og overdådigt tilbyde dig en strøm af Min Guddommelige Kærlighed, så du til gengæld giver denne strøm af Kærlighed tilbage til Mig;

vent da og se, den dag, Jeg vil drage dig ind i Mit Hjertes brudekammer, vil du som en rose, der vokser på bredden af et vandløb, blomstre og bekendtgøre Mit Navns storhed og kalde Mig: ”min Fader”; i Mit Hjertes brudekammer vil dit hjerte juble med lovsang, og som brudgommen glæder sig over sin brud, således vil Jeg glæde Mig i dig og du i Mig; Min mægtige Hånd vil holde dig oppe, og du vil aldrig ønske at forlade Mig igen; sandelig, din ånd vil, beriget med Min Ånds sødme og fylde, råbe ud til alle lande: ”skønhed og herlighed findes i Vor Skaber! vort Håb og vor Herre!”

Min-udvalgte-datter, hør og skriv: Jeg ønsker, du skal vidne om Min Hellighed og Min Guddommelige Sødme, vær som en højlydt bog, en bog skrevet af den Treenige Gud; men i øjeblikket ønsker Jeg Dig for Mig Selv; Jeg ønsker at være sammen med Min udvalgte og ride på skyerne med dig og løfte dig væk fra dem, som giver dig lidelserne, og som dagligt ønsker dig død; Jeg ønsker nu at løfte dig væk fra al turmult og uro, kappestrid, jalousi og mangel-på-kærlighed; og da, medens du tænker dybsindigt, idet du vil hvile dit hoved mod Mit Bryst, vil Jeg udbrede Min Guddommelige undervisning i dit hjerte;

du vil lære at være god alle dit livs dage, og således vil du vokse i Mit Hjerte og afgive en sød duft ligesom liljer; og når Jeg vil sende dig udenlands til forskellige lande, vil du sprede denne velduft til dem, og det vil blive modtaget som en velsignelse, fordi du vil vokse i Mit Hjerte

se, Jeg har klædt dig med Min Søn, Jesu Kristi Ansigt,20 så de forstår, at du er Mit Arbejde, skænket til dem ved Min Nåde for at fortælle Mine Ord og mening videre; så fortsæt med at være Mit Ekko, lad Mine Ord være som flydende vin fra dine læber, der vil beruse Mine sønner og døtres hjerter;

Herre, jeg er og forbliver fuld
af beundring over Din Skønhed;
i min sjæls nat viste Du dig
som en vidunderlig figur,
som Menneskesønnen i Sin Forklarelse,
O Treenige Brudgom,
fuld af nåde og almagt,
mere fuldkommen
end alle engle tilsammen,
hvad skal alt dette betyde?
Hvilken inspiration fik Dit Hjerte til at
se på mig?
Men jeg vil vove at sige,
hvad jeg ønskede:
ved hvilken af Din Kærligheds dårskaber
fik Dit Hjerte dig til at
se min elendighed?

Selv så uværdig som jeg er,
er Du her og
minder mig om vore ægteskabelige bånd,
og Du drager mig nu endnu dybere
ind i Dit Hjerte
for at smage glæden,
der ligger inde i Det, så jeg kan få del i
Dine Guddommelige strømme,
og holde mig i live;

datter, hvis Jeg har skænket dig, og fortsætter med at skænke dig Min nåde ved at udøse Den over dig, så er det fordi, Jeg ønsker, at din sjæl må blive mere og mere retfærdig og lys for hver eneste dag, der går, indtil den når den fuldkommenhed, som er ønsket af Mig; så kan Jeg sige, ”dette hjerte har givet Mig alt det, Jeg trængte til, tilbage, og Jeg har opnået stor sejr gennem det; på samme tid har Jeg modtaget en stor glæde fra det, og ved Min Nåde vil Jeg fortsætte med at mangfoldiggøre Min Gunst og Mine gaver gennem dette hjerte, så det kan fortsætte med at synge Min Kærlighedshymne til alle lande;” Jeg vil fortsætte med at udøse glæde og trøst i dit hjerte, ligesom én, der skænker vand fra en kande ned i et glas, således vil Jeg fylde dit hjerte med Min Kærlighed;21

En skygge gik igennem mine tanker, jeg tænkte igen på dem, min Herre, som bagtaler Dit budskab med raseri; specielt det kærlighedsfulde sprog, som Du anvender.

bed for dem, og velsign dine forfølgere til at blive i stand til at opnå Barmhjertighed på Dommens dag; kød og blod vil altid ruge over ondt, og finde glæde i at gøre ondt; de selvsamme sjæle taler ikke om Min blidhed, ej heller om Min Guddommelighed, fordi deres sind ikke ved, hvordan man skal adskille Min Guddommelige blidhed fra deres kød og blods ønsker; nej, de ser ikke, at der er en forskel; når Jeg taler, Min due, med Mine Læber, som er fugtige af nåde, hellighed og sødme, så forstår de ikke, hvad Jeg siger og kan ikke begribe Min renhed i Min Storhed; deres hjerter er så hårde, at det bliver en umulighed for dem at begribe klarheden og Mit Hjertes Guddommelighed; det er derfor deres hjerter er afskåret fra Mit Lys, og i deres fordærvede krop og tanker anklager de Mig for, at Mine Ord er overdrevne og sentimentale; det er om dem, Jeg siger: ”de er fremmede for Mig, og de kender Mig ikke…”

oh, Min skrøbelige sjæl, du har smagt Min sødme i Min Guddommelighed, og Jeg har i din sjæl frembragt smagen af Min Storhed, og se nu på dig selv, se på din uendelige tørst efter Mig; Jeg har, Min brud, som en nygift Brudgom vist dig, hvordan du uforstyrret og ubesværet kan være sammen med Mig, for intet er mørkt i Mit selskab; og så mange har lært af dig, og Jeg har opnået store sejre ved den nåde, Jeg har givet dig; når dit hjerte er bundet til Mit, er der ingen mørke, men fryd og glæde alle dine livs dage;

Jahve,
Du, som trådte ud fra Himlen
som en brudgom,
der kom ud fra sin pavillon,
har vist mig Dit Ansigt,
for at glæde mig over Din blidhed;22

Lad de onde, som sladrer,
høre og lære fra Davids salmer,
at deres fjendtlighed mod
Dit Sprogs sødme er uden grund;

Lad dem ved at læse Dine salmer lære,
at Du er Dine salmers Salme,
og at Dine Ord, Elsker af mennesket,
er sødere end honning,
der drypper fra bistaden;23

For dette smelter min sjæl
blot ved mindet om det syn, du gav mig
i Din umådelige nåde,
og slår endnu en gang
benene væk under mig;

Hvad skal jeg føje til dette?
Hvad kan man tilføje
til et sådant enestående syn?
Men Din ædelmodighed
fik Dig til at åbenbare Dig Selv
for en, som er så uværdig som jeg;
dette var en gratis gave givet af Dig
i Din store kærlighed

Du behøvede ikke
at opnå tilladelse fra nogen;
Du ønskede at vise Dig Selv,
Dine lyksalighed,
Din elskværdighed, Din udstråling,
Din perfekte skønhed
og Din blidhed;

Stor er Din Storhed
og jeg vil aldrig nogen sinde glemme
dette søde syn,
som er blevet prentet i min hukommelse.

Jeg glæder Mig over sjæle, som tillader sig at blive løftet af Mig … oh, Vassula, Jeg ønsker at bringe hver eneste sjæl nær til Mit Hjerte og pode det på Mig på den samme måde, som Jeg har bragt dig til at være nær Mit Hjerte;

det er derfor, Mit barn, at Jeg viser en så umådeligt god vej, så enhver kan følge den; en retfærdig vej, der fører til Mig; af den grund er Jeg, som er en ung forelsket brudgom, forelsket i Min skabelse: Mine Hænders Værk; og Jeg vil vise Mit Hjertes flamme til enhver skabning, hvad enten det er en ven eller en fjende;

i dag gransker mange af jer Min Kærlighed og Min blidhed og tilpasser Mig alt efter deres legemes lidenskaber; Jeg siger jer: de, der kender Mig, betragter hellige ting som hellige; de vil en dag blive regnet for at være hellige; men de, som ikke kender Mig og ikke betragter hellige ting som hellige, de vil modtage dom efter deres fortjeneste;

Mit Hjerte banker med kald af kærlighed til kærligheden, og igen siger Jeg: hvad enten I er ven eller fjende, så er I alle inviterede til at deltage i Mit Hjertes glæde, og når I gør, vil I forstå, hvordan I har nedvurderet Mig hele jeres liv, hvordan I har nedvurderet Min Storhed gennem jeres svage natur og jeres verdslige tilbøjeligheder og ved at tro, at jeres ydre fornøjelser og glæder, som jeres legeme ønskede, var ædle og storslåede; disse glæder og fornøjelser for jeres kød kan aldrig måles med Min Guddommelighed og blidhed; jeres glæder er som et sandkorn i universet i forhold til Min, når de sammenlignes med den lyksalighed, I kan få fra Min blidhed og sødme, der ville lede jer til en evig glæde;

og dig, Vassula, du, som er gået ind i Vor Treenige Helligheds glæde og er blevet i stand til at forstå Vor kærlige hengivenhed og Vor uendelige Kærlighed, dig glæder Vi os over frivilligt at have accepteret, at Vort Arbejde blev lagt på dig, og at du derfor er blevet et levende alter, der forøger Vor glæde; Vi har omvendt dig og ledt dig til at tænke over en ægteskabelig beskuelse af den fortrolige forening med Vor Enhed; derefter sendte Vi dig fra vor omfavnelse ud i ødemarken for at forsvare Sandheden; men nu, efter dit hårde arbejdet, ønsker Vi, at du hviler dig i Vort Hjerte, og i fred og ro mediterer over Vor Treenige Hellighed; i denne tilsigtede hvile vil du blive ernæret af Vor Guddommelighed;

igen i dag byder Jeg dig Mit Hjerte, og som en brudgom, der træder ud fra sit kammer for at møde sin brud, træder Jeg ud for at forene Mit Hjerte med dit og finde Min glæde i dig, og i vore kærtegn udveksle vor gensidige kærlighed; lad det blive som i himlen:

Kærlighed til kærligheden,
Hjerte til hjerte;

ja! du har ikke afvist at erkende Mig som Fader, i Min Treenige Hellighed; og som et kar, der er fyldt med vand, således vil dit hjerte, efter du har anerkendt Mig, blive fyldt med Mit Levende Vand for at bringe dine dyder, som Jeg vil give dig, til at blive fuldkomne; Mit Arbejde ville være ufrugtbart, hvis Jeg ikke gjorde dig fuldkommen i din kærlighed; til hvilken nytte ville dit arbejde have været for Mig, og hvilken slags ære ville det have været for Mig, hvis det blev givet til Mig, uden at du først frivilligt og fuldstændigt havde givet Mig dit hjerte; sandelig, kom og lær betydningen af disse ord: ”det, Jeg ønsker, er kærlighed, ikke opofrelse; det, Jeg ønsker, er kendskab til Mig, ikke holocaust;” Jeg skal ikke være hård imod nogen, så længe Jeg finder beredvillighed i dem; har I ikke hørt: ”et menneske er velkomment lige meget,hvad han end kan give;” så I, som læser Mig og også er Mit Værk, kom til Mig, som I er, og Jeg vil gøre jer fuldkomne i Min fuldkomne Kærlighed;

Jeg skal henrykke dit hjerte, så Jeg fra det kan få de allersjældneste og mest delikate dufte; derpå vil Jeg, som én, der rækker sine hænder opad, mens han holder en gylden skål fyldt med røgelse for at fylde Min Hellighed med vellugt, løfte dit hjerte, holde det opad, og lade disse allersjældneste ekstrakter hvirvle ud på Jorden, og sprede din søde vellugt hele vejen rundt om Mig, fryde Mig og fryde alle helgenerne og englene i himlen;

Min glæde vil være sådan, at den vil se ud som en bryllupsvals;24 imens vil Mine engles munde fyldes med latter og deres læber med sang; og Jeg vil jublende af glæde over din betydningsløshed forvandle dit hjerte til en juvel og stadig, med dit hjerte løftet i Mine udstrakte Hænder, vil Jeg salve dig, Min juvel, og velsigne dig;

og ligesom Jeg engang med stor ømhed anbragte dig i din moders skød for at blive ernæret og vokse, således vil Jeg anbringe dig i Mit Hjerte for at ernære din sjæl med Min Guddommelighed, og tillade dig at vokse ved Min Hellighed;

dette vil være beviset på Min Kærlighed til dig; og du vil komme til at kende Jahve, din trefoldigt Hellige Brudgom, som aldrig før; da vil din sjæl blive så dybt knyttet til Mit Hjerte og til Mig, at du aldrig vil glemme Mig, fordi din sjæl frivilligt ville være faldet for Min venlighed;

og Jeg, som kun handler ud af kærlighed, vil lade dit lille hjerte hæfte sig ved hæderlighed, villighed og kærlighed, og lade det blusse op med guddommelig ild; Jeg vil lade dig smage Min sødme og lade dig dele den med Min Søn Jesus, Den som er nærmest ved Mit Hjerte, Vor Lyksalighed, og indbyde dig til at gå ind i den Sande og Enestående Indsigt i Vor Treenige Guddom; denne Indsigt i Os vil undervise dig i, at Vi kan give dig din guddommelighed tilbage og guddommeliggøre din sjæl, så den kan træde ind i det Evige Liv; og at Vor Guddommelige Lys også kan stråle i din sjæl og legeme, så det kan leve i Vort Lys og i Os;

da, Min elskede, vil Jeg berige din sjæl med guddommelig nåde, og medens Jeg vil gemme dig i Mit Hjerte, vil Jeg tage dine synder væk, så du bevæger dig i ånden og indånder Mit Hjertes inspirationer, medens Jeg vil indgravere indvielsens tegn på dig og salve dig med Mit Hellige Navn; da vil du ikke længere tilhøre dig selv, men tilhøre Den, som ledte dig ind i forening med Vor Enhed;

Jeg, den Allerhøjeste, Mine skabningers Brudgom, vil vise dig en sådan fylde af kærlighed og ømhed, at din sjæl vil smage, hvordan det er at være i himlen, medens du stadigvæk vil være på Jorden; Min sødme vil være på en sådan måde, at du vil være, som om du var beruset af vin, fordi du vil smage den Almægtigstes Kærlighed, denne Kærlighed vil blive som et paradis af velsignelser og smykke din sjæl med mere end herlighed;

– føl Min Kærligheds storhed, Vassula; Jeg har udvalgt dig ud af alle levende og omdannet dig til en lilje og tilladt dig at høre Min Stemme; Jeg betroede dig med dette Arbejde for at oplyse denne mørke og trosfrafaldne verden; Jeg har sendt dig ud med Mit Arbejde for at sprede velduft til Mine skabningers ødemark og lyse over den med Mine forordn