26. oktober 1997

Herre, Fader, og mit livs Mester,
lad ikke fristelse få tag i mig og få mig til at tvivle; i mit hjerte er der et ønske,
der brænder som en smelteovn, der
ikke kan slukkes, før end ønsket er stillet;
ønsket om at drage sjæle til Dig, men
fristelsen får tag i mig, så jeg tvivler på,
om Du virkelig har åbnet min mund
og løftet mig op til Dine Sale;

Jeg er din Styrke; uforstandige lille barn, har du ikke forstået? Jeg er Den, der fylder dig med Min Kundskab; Jeg er Den Hellige, som fylder dit hjerte med glæde; det er Jeg, din Fader; glem din forvirring; bed med dit hjerte til Mig; stol på Mig og tillad dig selv at blive nedsænket i Mit Ocean af Barmhjertighed; tilfredsstil Min tørst efter sjæle;

Godhed og Barmhjertighed er lyset på din vej; Jeg har vist dig Min Kærlighed, så du forstår Mig; vær som en højlydt bog og tal, udtryk det, Jeg har udtrykt til dig; bryd dødens stilhed, og citér Mine ord; gør Mig kendt for dem, der aldrig har søgt Mig, så de kan tænke over, at Jeg Er den, Jeg Er, er deres Brudgom; dette er et mysterium, som ikke blot hentyder til de frafaldne, men også til alle de, der prædiker Mine Ord, men som aldrig har mødt Mig og som ikke kender Mig;

Jeg, dit livs Herre, Fader, Brudgom og Mester velsigner dig i Vor Treenige Hellighed; forstår du? velsign også Mit folk i Mit Navn;