19. februar 1993

fred, Min elskede; er du ét med Mig?

Gør min ånd til ét med Din Ånd. Kun Du kan gøre det, Herre.

Jeg er glad for, du er bevidst om din betydningsløshed og at du uden Mig intet kan gøre; støt dig til Mig, og Jeg vil drage din sjæl til Mig; Kærligheden er nær dig, og Min Ånd er over dig, tillad Mig at fortsætte Budskabet fra i går;

hør Mig: fortæl dem, at både barmhjertighed og vrede tilhører Mig, som er Almægtig til at tilgive, men også til at lade vrede strømme ud; Min barmhjertighed er stor, men Min strenghed er lige så stor;

(Gud bad mig skrive et stykke af Siraks bog 16:11,12.)

forstår du, datter, Jeg vil også snart åbenbare Min Retfærdighed; Min Plan har en bestemt tid; Mine Barmhjertige kald har også en bestemt tid; når engang denne Barmhjertighedens tid er ovre, vil Jeg vise alle, gode såvel som onde, at Min strenghed er lige så stor som Min Barmhjertighed, at Min vrede er lige så magtfuld som Min tilgivelse; alle de ting, som Jeg har forudsagt, nu snart vil ske; ingenting kan tages bort;

Jeg har talt til dig om Frafaldet, Frafaldet, som bandt1 hænderne på Mine bedste venner og afvæbnede dem på grund af dets hurtighed og dets omfang; har Jeg ikke sagt, at kardinal vil modsætte sig kardinal, og hvordan biskopper vil gå imod biskopper, og at mange er på vej til fortabelse? De har i deres endeløse strid gjort Min Kirke svag; i dag trives oprørerens ånd inde i Min Helligdom;

husker du den vision, Jeg gav dig om hugormene, som kravlede overalt på alterets Hellige Sakramente? har Jeg ikke åbenbaret for dig, hvor mange af dem, som modsætter sig Min pave?2 og hvordan de skubber ham til side?3 Jeg har allerede givet dig detaljerede oplysninger om Oprøret inde i Min Kirke;4

Min trofaste ven, tillad Mig at stoppe her; vil fortsætte senere; bliv i nærheden af Mig og glæd Mig;


1 Det betyder, de var hjælpeløse.
2 Pave Johannes Paul den 2.
3 Foregående budskab.
4 12. september 1990; 2. juni 1991; 6. juni 1991; 27. juni 1991; 16. juli 1991;