17. april 1987

(Ved slutningen af gudstjenesten, langfredag, uddeler præsten de blomster, som dækkede Jesu grav. Han gav hele buketter til folk. Jeg fik præcis tre blomster trykket i hånden. Jeg forstod dette som et tegn fra Gud for at minde mig om problemet, jeg havde, med at forstå den Hellige Treenighed.

To dage gik uden at skrive. Jeg savnede det forfærdeligt, for når jeg skriver, kontakter og føler jeg Gud intenst som i meditation.)

Min Gud, det er længe siden!

hvor længe!

To dage!

to dage, Vassula? og Jeg, der har ventet på dig i årevis, hvad skal Jeg så sige?

Jeg er målløs. Jesus, Jeg er ked af at have såret Dig. Tilgiv mig.

kom, Jeg tilgiver dig; alt, hvad Jeg ønsker af Mine elskede sjæle, er at de lader Mig beslaglægge deres hjerte i bare nogle få minutter og lader Mig fylde det med Min overstrømmende Kærlighed;

(Jesus sagde dette med en vældig ømhed og kærlighed. Hver gang Gud kommer til mig for at give et vigtigt budskab, angriber djævelen eller hans tilhængere mig. Jeg mærker ham ikke fysisk, men den eneste ting, der er ham tilladt at gøre i denne vejledning, er at manifestere sig skriftligt og således forulempe mig og forbande mig.1 Da jeg har lært af Gud at se forskellen og genkende hans ord, forhindrer jeg ham som regel i endog at afslutte sine ord, hvilket gør ham rasende. Hvis det undslipper min opmærksomhed, blokerer Gud min hånd, og den kan ikke skrive. Disse angreb er altid stærkere, når et vigtigt budskab fra Gud er lige ved at blive skrevet. Jeg har nu forstået mønsteret …, så jeg giver ikke op, selv om jeg til tider føler det håbløst.)


1 På en måde er det et godt tegn, for han viser, at han eksisterer, og at denne åbenbaring ærgrer ham mildest talt..