3. september 1991

Herre,
Fader og Mester i vore liv,
forlad os ikke nu
og heller ikke i nødens tid.

Herre,
Fader og Mester i vore liv,
Hjælp Rusland at vokse i Din Ånd.
Du har gennemboret den Røde Drage,
som havde belejret hende.

Herre,
Fader og Mester i vore liv,
red os fra Den Lovløse,
som stadig er iblandt os.

o, Mit barn, Jeg skal undervise jer alle gennem Min Rensende Ild; vent, og du skal se; hør Mig nu og skriv, Mit barn:

for ikke længe siden troede de fleste af verdens lande ikke, at fjenden, den Røde Drage, ville miste sin magt i Rusland så pludseligt; Vassula, da din søster, Rusland, gjorde oprør imod Mig, var det som følge af verdens synder og forbrydelser; tyranni kommer nedenfra;

Men hvordan følte hendes børn det, de martyrer, som tilhørte Dig?

hvordan kan Jeg beskrive, hvad hendes børn led, hvad kan Jeg sammenligne dem med, datter? hele Himlen sørgede over hendes børn; hendes sønner lå hjælpeløse, men hvem var der omkring dem til at sørge over dem? var der nogen iblandt dem, som var stærke nok til at gennembore Dragen? ikke når de var skrumpet ind til skind og ben; hendes børn tiggede om Brød, undertrykte af fjenden brød de sammen under deres byrder; hvis de i hemmelighed gik hen for at søge tilflugt i Mine Arme, blev de straffet alvorligt; de havde ikke lov til at vise deres nidkærhed for Mig; deres forfølgere var hurtigere end slanger og overvågede hvert skridt, de tog, og hvis de havde mistanke om, at Livets Bog var gemt under deres madrasser, blev Mine børn chikaneret, jaget og derpå fanget;

åh datter, Mine Øjne græd uophørligt over at se denne nation bragt til tavshed ved sværdet; præster og profeter blev taget til fange og blev tvunget til at bo i mørke; mange af dem blev slagtet ubarmhjertigt lige for Øjnene af Mig; – denne nation, som en gang ærede Mig og lovpriste Mig åbent, strålende som en safir, en glædens Fæstning, forvandledes til et vandløst tørt land som følge af verdens synder og forbrydelser; Jeg siger dig, datter, Rusland, din søster, har endnu ikke vist jer, hvad hun vil udrette i Mit Navn;

Højtidsdagen er endnu ikke kommet,
hvor ville Jeg ønske, at den allerede var her
!

bed, bed for denne Herlige Dag;